Ključni podatki o poslovanju

Dejavnost družbe ELES v celoti regulira nacionalni regulator, Agencija Republike Slovenije za energijo (AGEN RS), kot je to določeno v Energetskem zakonu in podzakonskih aktih.

Glede upravljanja pa delovanje družbe ELES regulira ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. Naša stalna skrb je usmerjena v zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajnimi in regulatornimi okviri.

Dovoljene regulirane prihodke (omrežnine) določi AGEN RS za tekoče 3-letno regulativno obdobje ter so namenjeni pokritju stroškov energije, stroškov delovanja in vzdrževanja, donosa na sredstva in amortizacije. Regulirane prihodke tekočega obdobja zmanjšujejo presežki prihodkov iz preteklih let in drugi prihodki.

Način izračuna reguliranih prihodkovNačin izračuna reguliranih prihodkov

Na prvem mestu reguliranih prihodkov je omrežnina, ki jo uporabniki omrežja plačujejo prek plačilnih nalogov (UPN) za električno energijo. Na drugem mestu so avkcijski prihodki, ki jih ustvarjamo na avkcijah, kjer dodeljujemo čezmejne prenosne zmogljivosti (ČPZ) za trgovanje z električno energijo. Naše omrežje ni le omrežje za zagotavljanje oskrbe z električno energijo domačim odjemalcem, temveč tudi tranzitno omrežje trgovcem, ki kupujejo in/ali prodajajo električno energijo, tudi v tujini.

Poslovni prihodki v mio EURČisti dobiček poslovnega leta v mio EUR

Gospodarnost poslovanja Kapital v mio EUR

EBITDA in EBIT v mio EUR  ROE in ROA v odstotkih

Investicijska vlaganja v mio EUR

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji