Prenosno omrežje

Prenosno omrežje je visokonapetostni sistem za prenos električne energije. Sestavljeno je iz daljnovodov, razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj. Njegova sistemska dolžina znaša 2859 kilometrov.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Elektroenergetski sistem

V elektroenergetski sistem so vključeni proizvajalci električne energije, prenosno in distribucijsko elektroenergetsko omrežje ter uporabniki. Proizvajalci električno energijo proizvedejo, nato pa potuje po prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju do uporabnikov, ki električno energijo potrebujejo za opravljanje različnih dejavnosti.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Slovensko prenosno omrežje

Prenosno omrežje električno povezuje ključne udeležence v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije – elektrarne, distribucijska podjetja in večje porabnike. Hkrati omogoča tudi izmenjavo električne energije s sosednjimi državami.

Je razvejana pot, po kateri električna energija v vsakem trenutku pride do vseh tistih, ki jo potrebujejo.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Elementi prenosnega omrežja

Ključni elementi zanesljivega prenosnega omrežja so daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje in druge visokonapetostne naprave. Te naprave so namenjene obratovanju, meritvam in spremljanju dogajanj v sistemu ter zaščiti visokonapetostnih elektroenergetskih naprav. S skrbnim vzdrževanjem elementov prenosnega omrežja skrbimo za varen in učinkovit prenos električne energije.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Informacijsko in telekomunikacijsko omrežje

V družbi ELES smo vzdolž vseh daljnovodov in tudi širše zgradili optično omrežje, ki meri prek 1600 kilometrov. Z optičnim omrežjem so povezane vse naše lokacije, povezani pa smo tudi z vsemi proizvajalci, distributerji in drugimi prenosnimi sistemi, na katere mejimo. To nam omogoča optimalno upravljanje elektroenergetskega sistema in nadaljnji razvoj novih storitev.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Muzej elektroprenosa Fala–Laško

Čeprav se tehniška dediščina prenosne dejavnosti v preteklosti ni načrtno zbirala, se je na srečo skozi desetletja pri posameznikih ohranil marsikateri starodobni razstavni predmet.