Obnova daljnovoda 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica

Z nadgradnjo daljnovoda Divača–Pivka–Ilirska Bistrica v dvosistemski daljnovod napetosti 110 kV se bo povečala prenosna zmogljivost daljnovoda, izboljšala pa se bo tudi zanesljivost napajanja južne Primorske s kakovostno električno energijo.

Predstavitev projekta

Območje med Divačo in Ilirsko Bistrico je eno bolj problematičnih območij s stališča zanesljivega napajanja s kakovostno električno energijo. Obstoječi enosistemski daljnovod 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica je bil zgrajen že leta 1939, zaradi česar je zastarel, ima nizko prenosno zmogljivost in ne omogoča zanesljivega napajanja z električno energijo. Na slabe razmere vpliva tudi bližina hrvaškega omrežja, ki z dodatnimi pretoki moči močneje obremenjuje povezavo. Iz strokovnih poročil je razvidno, da so temelji in konstrukcija daljnovodnih stebrov močno poškodovani, obešalni material in vodniki pa dotrajani, zato je varnost objekta zmanjšana. Zaradi vsega navedenega je nujna obnova daljnovoda, ki bo tudi v prihodnje potekal po isti trasi, v skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/204 in 71/2009), v daljnovod 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica.

 

Osnovni podatki

  • Ime projekta: DV 2 x 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 110 kV
  • Dolžina: 30,6 km
  • Predvideno leto izgradnje: 2023 in 2024

 

Trasa

  • Daljnovod poteka po območju občin Divača, Pivka in Ilirska Bistrica.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji