Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Obratovanje EES

Uredba o določitvi smernic za obratovanje prenosnih sistemov za električno energijo (SO GL)

Posamezni kodeksi omrežja, ki se navezujejo na obratovanje prenosnega sistema (planiranje in priprava voznih redov (OPS), varno obratovanje sistema (OS), regulacija frekvence in dimenzioniranje rezerv (LFCR)), so bili konec leta 2015 združeni v enovito uredbo Smernice za obratovanje sistema in prenos električne energije (SO GL). Smernice imajo povsem enako veljavo kot kodeksi, zato jih bo ELES obravnaval enakovredno z drugimi kodeksi omrežja. Uredba SO GL je bila sprejeta 2. avgusta 2017 in začne veljati s 14. septembrom 2017.

SO GL je z vidika obratovanja EES ključen dokument, saj pokriva vse obratovalne tematike od vseh časovnih horizontov planiranja obratovanja in obratovanja v realnem času, relacij z uporabniki omrežja, do odgovornosti za pripadajočo infrastrukturo vključno s fizičnim varovanjem in kibernetsko varnostjo.

Dokumenti:

Uredba o kriznem obratovanju in vzpostavitvi sistema po razpadu (NC ER)

Kodeks omrežja o kriznem obratovanju in vzpostavitvi sistema po razpadu (NC ER) je ključen za zagotavljanje zanesljivega obratovanja prenosnega sistema in nemoteno dobavo električne energije po vsej Evropi, saj določa zahteve za upravljanje omrežja in izvedbo ukrepov v kriznem stanju, stanju razpada sistema in pri vzpostavitvi sistema po razpadu. To vključuje pripravo načrtov za preprečitve razpada, za vzpostavitev sistema po razpadu in načrt ponovne sinhronizacije z drugimi prenosnimi omrežji. Hkrati določa tudi nabor podatkov, potrebnih za izmenjavo in procedure obratovanja v kriznih situacijah in analize po kriznih dogodkih.

Dokument je bil sprejet 25. oktobra na sestanku čezmejnega komiteja Evropske komisije in bo predvidoma začel veljati v letu 2017.

Dokumenti:

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji