Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Agencija za energijo je podala soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije z dne 8. avgusta 2021.Agencija za energijo je soglasje izdala dne 28.06.2022.Dokumenti: Obseg in uporaba podatkov – člen 40(5) Uredbe SOGL Read More

26.08.2021 |

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov za regijo obratovanja sistema Osrednja Evropa v skladu s prvo točko 35. člena Uredbe Komisije (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije z dne 15. januarja 2021. Read More

24.07.2019 |

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu metodologij in pogojev za potrebe sklenitve obratovalnega sporazuma med sistemskimi operaterji regulacijskega bloka Slovenija – Hrvaška – Bosna in Hercegovina, zahtevanega po 119. členu Uredbe EU 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.Agencija za energijo je na predlog izdala soglasje dne 12.06.2019.Dokumenti: Predlog pravil o določanju obsega RPF v bloku RD... Read More

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila sklep glede metodologije za oceno pomembnosti sredstev za usklajevanje izklopov. Read More

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila sklep o metodologiji za usklajevanje sigurnostnih analiz, ki velja za vse sistemske operaterje prenosnega omrežja. Read More

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila sklep o določitvi skupne metodologije za izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Franciji, Luksemburgu, Romuniji, Sloveniji, na Hrvaškem, Nizozemskem, Madžarskem, Češkem, Poljskem in Slovaškem (CORE regija) za dan v naprej in znotraj dneva. Sprejete metodologije določajo postopek izvajanja izračuna zmogljivosti, ki temelji na pretokih moči za 13 navedenih držav ter 16 sistemskih operaterjev. Read More

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR) za izmenjavo podatkov v zvezi z obratovalno sigurnostjo v skladu s členi 40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije. Read More

29.04.2019 |

Agencija za energijo je odobrila Predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev skladno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok na omrežje Read More

Agencija za energijo je odobrila Predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev skladno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev. Read More

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 podala družba ELES, d.o.o.. Read More

Page 1 of 2 <<< [1]2 >>

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji