Arhiv javnih naročil

V arhivu javnih naročil si lahko pogledate vsa izvedena javna naročila.

Arhiv Javnih Naročil

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN001776/2024-SL3/01 21.03.2024 Prenova transformatorske postaje na Hajdrihovi ulici 2 22.05.2024 10:00
JN001920/2024-EUe17/01 27.03.2024 Energetska sanacija stavb ELES po sklopih 17.05.2024 10:00
JN002404/2024-EUe17/01 12.04.2024 Nakup storitev vzdrževanja HPE 13.05.2024 10:00
JN001930/2024-EUe17/01 27.03.2024 Dobava ekološko manj obremenjujočih vozil 06.05.2024 10:00
JN001881/2024-EUe17/01 26.03.2024 Podpora lastnemu vzdrževanju IP/MPLS in poslovnega omrežja Eles za 3 leta 30.04.2024 10:00
JN001025/2024-EUe17/01 22.02.2024 Nabava osebne varovalne opreme po sklopih 16.04.2024 10:00
JN001665/2024-SL3/01 18.03.2024 Nakup sistema za varnostno kopiranje 08.04.2024 10:00
JN001345/2024-SL3/01 06.03.2024 Lasersko snemanja DV 2024 29.03.2024 10:00
JN001244/2024-SL3/01 01.03.2024 Vzdrževanje DEA (diesel elektro agregat) naprav in pripadajoče preklopne avtomatike 27.03.2024 10:00
JN001222/2024-SL3/01 04.03.2024 Izvajanje storitev registracije in tehničnih pregledov službenih vozil, razdeljeno na sklope 22.03.2024 10:00
JN000395/2024-SL3/01 25.01.2024 Postavitev sončne elektrarne na poslovni stavbi Hajdrihova 2 (po načelu ključ v roke) 14.03.2024 10:00
JN000672/2024-SL3/01 06.02.2024 Gradbena dela za projekt odprave posledic poplav in plazov po sklopih 12.03.2024 10:00
JN001015/2024-SL3/01 21.02.2024 Nabava 110 kV DV odklopnikov za CIPO Ljubljana 11.03.2024 10:00
JN000687/2024-SL3/01 07.02.2024 Revizija prečnega transformatorja (PST) v RTP Divača 2024 29.02.2024 10:00
JN000221/2024-E01 16.01.2024 Tovarniški servis odklopnikov v letih 2024 in 2025 28.02.2024 10:00
JN000194/2024-E01 16.01.2024 Fizično in tehnično varovanje EEO družbe ELES, d.o.o. 26.02.2024 10:00
JN008154/2023-E01 08.12.2023 Izvajanje nadzora in vzdrževanja objekta in naprav baterijskega hranilnika električne energija (BHEE) v BTC 07.02.2024 10:00
JN007968/2023-E01 01.12.2023 Vzdrževanje in dodelave aplikacije Scheduling system za 3 leta 09.01.2024 10:00
JN007969/2023-E01 01.12.2023 Vzdrževanje in dodelave aplikacije Balancing system za 3 leta 09.01.2024 10:00
JN007291/2023-W01 06.11.2023 Elektromontažna dela na nadzemnem delu, dobava in montaža OPGW in optični kabelski sistem – Kablovod Renče 08.01.2024 10:00
JN007576/2023-E01 17.11.2023 Avtomobilsko zavarovanje 14.12.2023 10:00
JN007199/2023-E01 30.10.2023 Dobava rezervnih regulacijskih stikal za prečni transformator 400/400 kV v RTP Divača 14.12.2023 10:00
JN007738/2023-W01 22.11.2023 Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev družbe ELES, d.o.o. (D&O zavarovanje) 13.12.2023 10:00
JN007877/2023-W01 28.11.2023 Storitve pranja in čiščenja vozil ter univerzalne vulkanizerske storitve 12.12.2023 10:00
JN007605/2023-W01 17.11.2023 Podaljšanje pravice za nadgradnje licenc Maximo 05.12.2023 10:00
JN006297/2023-E01 26.09.2023 Gradbena dela, izdelava in montaža jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela na DV 2 x 110 kV Hudo - Kočevje 05.12.2023 10:00
JN006294/2023-E01 26.09.2023 Nakup programske opreme in izdelava 3D pregledovalnika VN infrastrukture po sklopih 30.11.2023 10:00
JN006980/2023-W01 24.10.2023 Nabava opreme za IPMPLS omrežje 27.11.2023 10:00
JN007010/2023-E01 24.10.2023 Dobava električnih vozil 27.11.2023 10:00
JN006408/2023-E01 02.10.2023 Nabava merilnih transformatorjev 13.11.2023 10:00
JN006606/2023-W01 10.10.2023 Termografski pregledi Elesovih RTP in RP od leta 2024 do 2026 03.11.2023 10:00
JN005891/2023-E01 11.09.2023 Izdelava prostorsko okoljske dokumentacije DPN RTP Luka Koper s priključnim vodom 24.10.2023 10:00
JN006344/2023-W01 29.09.2023 Vzdrževanje avtodvigal in prikolic družbe Eles, d.o.o. 19.10.2023 10:00
JN005890/2023-E01 11.09.2023 Izdelava projektne dokumentacije DPN RTP Luka Koper s priključnim vodom 10.10.2023 10:00
JN005953/2023-W01 13.09.2023 Nabava traktorja s priključki 06.10.2023 10:00
JN005333/2023-E01 11.08.2023 R612-001 RTP Gorica; Zamenjava sekundarne opreme in lastne rabe z elektromontažnimi in gradbeno-obrtniškimi deli 25.09.2023 10:00
JN005759/2023-W01 06.09.2023 Razširitev funkcionalnosti Maximo za inf. podporo vzdrževanja tehničnih sredstev 22.09.2023 10:00
JN005325/2023-E01 11.08.2023 Termografske in korona preglede DV v Elesu do konca leta 2026 14.09.2023 10:00
JN005384/2023-W01 18.08.2023 Nabava samohodne dvižne košare z lomljivo roko 07.09.2023 10:00
JN004897/2023-W01 26.07.2023 DV 2 x 110 kV Dravograd – Velenje / pokablitev daljnovoda na odseku RTP Velenje – SM121; podzemni vod od DV stebra na SM121b do KJA4 01.09.2023 10:00
JN004888/2023-E01 25.07.2023 Okvirni sporazum Geotehnične in geološke storitve 25.08.2023 10:00
JN005113/2023-W01 03.08.2023 Vzdrževanje Microsoft, Vmware, Veeam za 3 leta 25.08.2023 10:00
JN004916/2023-W01 27.07.2023 RTP Okroglo, dograditev 110 kV stikališča - elektromontažna dela 22.08.2023 10:00
JN004980/2023-W01 28.07.2023 Vzdrževanje in nadzor baterijskega hranilnika Idrija 22.08.2023 10:00
JN004267/2023-W01 30.06.2023 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES CIPO Divača in CIPO Podlog 18.08.2023 10:00
JN004219/2023-E01 29.06.2023 Sistem za obračun sistemskih storitev izravnave (OSSI+) 10.08.2023 10:00
JN004522/2023-E01 11.07.2023 Nakup električnih vozil 10.08.2023 10:00
JN004512/2023-W01 11.07.2023 Dobava antivibratorjev za Dv 110kV Ajdovščina-Divača ter DV220kV Podlog- Žerjavinec 04.08.2023 10:00
JN004155/2023-E01 27.06.2023 Vzdrževanje vozil avtoparka družbe Eles, d.o.o. 01.08.2023 10:00
JN004264/2023-W01 30.06.2023 Gradbene sanacije na DV 27.07.2023 10:00
JN003136/2023-E01 23.05.2023 Gradbena dela, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, dobava in montaža 2x110 kV kabelskega sistema Renče na DV 2x110 kV Gorica-Divača 26.07.2023 10:00
JN003130/2023-E01 23.05.2023 Integracija Maximo (PSA) z BC 13.07.2023 10:00
JN002857/2023-E01 12.05.2023 Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelave okoljskih poročil in strokovnih ocen 29.06.2023 10:00
JN003357/2023-W01 01.06.2023 Dobava in montaža antivibratorjev na fazne vodnike za DV 400 kV Beričevo – Divača 22.06.2023 10:00
JN002942/2023-E01 16.05.2023 Okvirni sporazum Geotehnične in geološke storitve 21.06.2023 12:00
JN002940/2023-E01 16.05.2023 Dobava OPGW in OKS za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica 16.06.2023 10:00
JN002665/2023-W01 05.05.2023 Nabava delovne opreme za CIPOte po sklopih 31.05.2023 10:00
JN001789/2023-E01 28.03.2023 Dobavo pisarniškega materiala 31.05.2023 10:00
JN001587/2023-W01 21.03.2023 Izdelava 3D pregledovalnika VN infrastrukture 27.05.2023 10:00
JN002182/2023-W01 14.04.2023 Obnova ozemljitev na DV 110 kV Kidričevo - Ptuj - Formin 19.05.2023 10:00
JN001546/2023-E01 15.03.2023 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 15.05.2023 10:00
JN001671/2023-E01 24.03.2023 Superkontrola nad izdelavo in AKZ jeklenih konstrukcij 09.05.2023 10:00
JN001848/2023-W01 30.03.2023 Svetovanje na področju kibernetske varnosti na OT sistemih 08.05.2023 10:00
JN002013/2023-W01 06.04.2023 I732-001 RTP Lucija, dobava VN naprav - odklopniki 26.04.2023 10:00
JN001545/2023-E01 20.03.2023 Nabava merilnih transformatorjev 21.04.2023 10:00
JN001728/2023-W01 27.03.2023 Revizija PST v RTP Divača 2023 19.04.2023 10:00
JN001715/2023-W01 24.03.2023 Tovarniški servis odklopnikov 2023 13.04.2023 10:00
JN001571/2023-W01 20.03.2023 Lasersko snemanje DV 2023 04.04.2023 10:00
JN000943/2023-W01 22.02.2023 Izbor sodnih cenilcev od 2023 do 2028 28.03.2023 10:00
JN000586/2023-E01 03.02.2023 Dobava VN opreme za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica po sklopih 22.03.2023 10:00
JN001313/2023-W01 08.03.2023 Nakup dodatnih SIEM FPM licenc 22.03.2023 10:00
JN000631/2023-W01 07.02.2023 RTP Lucija izvedba gradbenih in obrtniških del 20.03.2023 10:00
JN000689/2023-E01 09.02.2023 I732-001 RTP Lucija: sekundarni sistemi 14.03.2023 12:00
JN000510/2023-W01 01.02.2023 I732-001 RTP Lucija elektromontažna dela 13.03.2023 10:00
JN000741/2023-W01 13.02.2023 Podpora za Palo Alto požarne pregrade 02.03.2023 10:00
JN000521/2023-W01 02.02.2023 I732-001 Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij za RTP Lucija 24.02.2023 10:00
JN008567/2022-E01 23.12.2022 Dobava visokonapetostne opreme 21.02.2023 10:00
JN008347/2022-E01 14.12.2022 Izvajanje čiščenja tras in podrasti na DV 110 kV, 220 kV in 400 kV po sklopih 14.02.2023 10:00
JN000218/2023-W01 17.01.2023 Dobava antivibratorjev za Dv 110kV Ajdovščina-Divača ter DV220kV Podlog- Žerjavinec 03.02.2023 10:00
JN000034/2023-W01 05.01.2023 Popravilo odklopnikov 110 kV in 400 kV 20.01.2023 10:00
JN008538/2022-W01 22.12.2022 Dobava in montaža telekomunikacijske TK opreme za obratno stavbo v RTP Maribor 16.01.2023 10:00
JN007649/2022-W01 14.11.2022 Prenova transformatorske postaje Hajdrihova 2 11.01.2023 10:00
JN007912/2022-E01 25.11.2022 Zamenjava sekundarne opreme v 110 kV GIS Termoelektrarne Šoštanj 09.01.2023 10:00
JN007066/2022-E01 13.10.2022 Dobava in montaža opreme za lastno rabo in 20 kV stikališča v sklopu projekta I610-001 RTPMaribor - izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme 05.01.2023 10:00
JN007674/2022-E01 15.11.2022 Obnova licenc Microsoft za 3 leta (Enterprise Agreement) 22.12.2022 10:00
JN007863/2022-E01 22.11.2022 Podaljšanje pravice za nadgradnje licenc Maximo 19.12.2022 10:00
JN007693/2022-E01 15.11.2022 Izvajanje storitev kibernetskega varnostno operativnega centra (VOC) Eles 16.12.2022 10:00
JN007732/2022-W01 17.11.2022 Nakup licenc ARIS Enterprise 10.0 12.12.2022 10:00
JN007105/2022-E01 18.10.2022 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih 28.11.2022 10:00
JN005612/2022-E01 12.08.2022 Obnova DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica 21.11.2022 10:00
JN007002/2022-W01 14.10.2022 Lasersko snemanje DV 400 kV Cirkovce - Pince 08.11.2022 10:00
JN004579/2022-E01 30.06.2022 DV 110 kV Koper-Izola-Lucija (KBV, DV, OKS) - Dobava tehnološke opreme, izvedba gradbenih in elektromontažnih del za izgradnjo povezave 30.09.2022 10:00
JN005558/2022-W1 15.09.2022 Nabava delovne opreme za CIPOte 21.09.2022 10:00
JN005393/2022-E01 02.08.2022 Dobava opreme in izvedba del na DV Kidričevo-Ptuj-Formin 16.09.2022 10:00
JN005558/2022-W01 10.08.2022 Nabava delovne opreme za CIPOte 31.08.2022 10:00
JN005399/2022-W01 03.08.2022 Odprava okvar na optičnem omrežju Elesa 24.08.2022 10:00
JN005378/2022-W01 02.08.2022 Gradbene sanacije na daljnovodu CIPO Maribor in CIPO Divača 19.08.2022 10:00
JN004027/2022-E01 10.06.2022 Nakup letalskih kart 13.07.2022 10:00
JN003517/2022-E01 25.05.2022 Sistem za obračun sistemskih storitev izravnave (OSSI+) 08.07.2022 10:00
JN003956/2022-W01 09.06.2022 Vzdrževanje strežnikov za 3 leta 29.06.2022 10:00
JN003441/2022-E01 23.05.2022 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih 28.06.2022 10:00
JN002843/2022-E01 28.04.2022 Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I610-001 RTP Maribor – izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme 17.06.2022 10:00
JN002800/2022-E01 26.04.2022 Dobava in montaža sekundarne opreme (zaščita, meritve, vodenje) in elektromontažna dela v sklopu projekta I610-001 RTP Maribor – izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme 16.06.2022 10:00
JN003448/2022-W01 24.05.2022 Tovarniški servis odklopnikov 10.06.2022 10:00
JN002648/2022-E01 21.04.2022 Izvajanje storitev razvoja in storitev obratovanja za področji prenosa in proizvodnje električne energije: sklop A: storitve razvoja, sklop B: storitve obratovanja 03.06.2022 10:00
JN002993/2022-W01 09.05.2022 Revizija prečnega transformatorja (PST) v RTP Divača 2022 27.05.2022 10:00
JN002053/2022-E01 31.03.2022 Vzpostavitev sistema za upravljanje z identitetami (IM) in privilegiranimi računi (PAM) 20.05.2022 12:00
JN002156/2022-W01 05.04.2022 Dobava in montaža 400 kV opreme, R611-001 RTP400/110 kV Maribor 22.04.2022 10:00
JN001749/2022-W01 21.03.2022 Vzdrževanje optičnega omrežja Eles 21.04.2022 10:00
JN001860/2022-W01 24.03.2022 Izdelava, dobava in montaža notranje oprema za GIS stavbo v RTP 110/20 kV Velenje z razpletom daljnovodov 21.04.2022 10:00
JN001867/2022-W01 24.03.2022 Lasersko snemanje DV 2022 20.04.2022 10:00
JN001412/2022-E01 07.03.2022 Vzpostavitev vodnega habitata skladno z Uredbo o DPN za izgradnjo DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 20.04.2022 10:00
JN001952/2022-W01 28.03.2022 Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta 15.04.2022 10:00
JN001747/2022-W01 21.03.2022 Tovarniški servis odklopnikov 08.04.2022 10:00
JN000475/2022-E01 25.01.2022 Nadgradnja infrastrukture omrežja podatkovnih centrov in dela poslovnega omrežja 15.03.2022 10:00
JN008028/2021-E01 25.11.2021 Izdelava državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo DV 110 kV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas 06.01.2022 10:00
JN007929/2021-E01 22.11.2021 Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja 22.12.2021 10:00
JN008016/2021-E01 25.11.2021 Naročilo za uporabo (zagotavljanje) licenc Microsoft Dynamics 365 20.12.2021 12:00
JN007998/2021-W01 25.11.2021 Lasersko snemanje RTP 400/110 kV Cirkovce 17.12.2021 12:00
JN008054/2021-W01 26.11.2021 Nakup aplikacije za mobilno delo z IS Maximo 15.12.2021 13:00
JN007407/2021-E01 28.10.2021 Vzdrževanje in dodelave aplikacije za izvajanje dražb za nakup in aktivacijo sistemskih storitev (Balancing System) za 3 leta 29.11.2021 12:00
JN007035/2021-W01 14.10.2021 Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in EAM za 1 leto 18.11.2021 10:00
JN005221/2021-E01 29.07.2021 Tehnološka oprema novega Republiškega centra vodenja in pripadajočih prostorov v tehnološkem središču v Beričevem 09.11.2021 12:00
JN005608/2021-E01 16.08.2021 Nakup opreme za zaznavo anomalij mrežnega prometa SAD (SCADA Anomaly Detection) 22.10.2021 12:00
JN006341/2021-E01 16.09.2021 Preventivno in intervencijsko vzdrževanje napajalnih naprav 18.10.2021 12:00
JN005535/2021-E01 12.08.2021 Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta R611-001: RTP 400/110 kV Maribor - zamenjava TR 41, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR, obhodno 400 kV polje 08.10.2021 12:00
JN005536/2021-E01 12.08.2021 Dobava in montaža ter spuščanje v pogon VN opreme za 110 kV TR polje, obhodno 400 kV polje in 400 kV zvezno polje v sklopu projekta R611-001: RTP 400/110 kV Maribor - zamenjava TR 41, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR, obhodno 400 kV polje 29.09.2021 12:00
JN005267/2021-E01 02.08.2021 Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 400 kV in 110 kV polja (EA11, TR T121, TR T411, CA03, CA07, CA08) v sklopu projekta R611-001: RTP 400/110 kV Maribor - zamenjava TR 41, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR, obhodno 400 kV polje 13.09.2021 12:00
JN004404/2021-E01 29.06.2021 Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema 31.08.2021 12:00
JN003274/2021-E01 20.05.2021 Ureditev parkirnega prostora, okolice in nadstrešnice pred stikališčem RTP Podlog 25.08.2021 12:00
JN005396/2021-W01 06.08.2021 Primerjava potencialnih ponudnikov vremenskih podatkov za SUMO 24.08.2021 12:00
JN004393/2021-W01 29.06.2021 Storitve izvajalca medicine dela 29.07.2021 12:00
JN004090/2021-E01 17.06.2021 Dobava in montaža notranje opreme TSE Beričevo 2. faza 27.07.2021 12:00
JN004394/2021-W01 29.06.2021 Uporaba licenc za programsko in strojno opremo za operativno obvladovanje službenih vozil družbe Eles 19.07.2021 12:00
JN003817/2021-E01 08.06.2021 Prenova integracij in procesov v IS Maximo 09.07.2021 10:00
JN003856/2021-W01 10.06.2021 Nakup in vzdrževanje VMware licenc 30.06.2021 12:00
JN002919/2021-E01 07.05.2021 Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) 29.06.2021 10:00
JN002859/2021-E01 06.05.2021 Nabava 110kV, 220kV in 400kV merilnih transformatorjev 18.06.2021 10:00
JN003248/2021-W01 20.05.2021 Nakup Tier 1 diskovnega polja 17.06.2021 12:00
JN003587/2021-W01 01.06.2021 RTP Divača: Revizija PST 2021 17.06.2021 10:00
JN001753/2021-E01 23.03.2021 Ureditev parkirnega prostora in okolice pred poslovno stavbo Hajdrihova 2 07.06.2021 13:00
JN003319/2021-W01 21.05.2021 Vzdrževanje in podpora za sistem SUMO – notranji del 04.06.2021 10:00
JN001746/2021-E01 23.03.2021 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES 18.05.2021 10:00
JN002602/2021-W01 23.04.2021 Lasersko snemanje DV 2021 12.05.2021 12:00
JN001702/2021-E01 22.03.2021 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES – CIPO Ljubljana in Hajdrihova 2 12.05.2021 10:00
JN002338/2021-W01 15.04.2021 Vzdrževanje in dodelave AX+NAV za 11 mesecev 07.05.2021 12:00
JN002173/2021-W01 09.04.2021 Izvedba študije Uvedba Varnostno operativnega centra v družbi ELES 06.05.2021 10:00
JN001754/2021-E01 23.03.2021 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri delu 04.05.2021 13:00
JN0001703/2021-E01 22.03.2021 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 04.05.2021 10:00
JN001889/2021-W01 30.03.2021 Vpeljava integracijskega vmesnika Microsoft Logic Apps za izvedbo integracij med Microsoft Dynamics 365FSCM in zalednimi sistemi 23.04.2021 12:00
JN001680/2021-E01 19.03.2021 Prenova tehnološkega objekta v RTP Laško 23.04.2021 10:00
JN001426/2021-E01 11.03.2021 Nabava in integracija modulov VVS in BHEE v SVEES 13.04.2021 10:00
JN001602/2021-W01 18.03.2021 Analiza možnosti povečanja obremenitve prenosnih DV s prerazporeditvijo generacije moči 08.04.2021 12:00
JN001505/2021-W01 15.03.2021 Izdelava aplikativne naloge Obvladovanje obratovalnih tveganj v realnem času 06.04.2021 10:00
JN001214/2021-W01 03.03.2021 Fizično varovanje RTP Podlog 18.03.2021 12:00
JN001054/2021-W01 24.02.2021 Nakup dodatnih licenc za sistem SIEM 11.03.2021 12:00
JN000519/2021-E01 01.02.2021 Izvedba vzdrževalnih del in preverjanj sistemov sprotnega nadzora (On-Line Monitoring) energetskih transformatorjev v Elesu za obdobje 3 let 04.03.2021 13:00
JN000407/2021-E01 26.01.2021 Havarijska nabava 110 kV, 220 kV in 400 kV merilnih transformatorjev 25.02.2021 10:00
JN000344/2021-W01 22.01.2021 Tovarniški servis odklopnikov 10.02.2021 12:00
JN008012/2020-E01 24.12.2020 RTP Beričevo in RTP Maribor – Dobava energetskih transformatorjev 400/110 kV in 110/20 kV ter demontaža, odvoz in odprodaja energetskega transformatorja 400/110 kV 09.02.2021 13:00
JN007893/2020-E01 18.12.2020 Okvirni sporazum za izgradnjo baznih postaj na EE objektih 03.02.2021 12:00
JN007788/2020-E01 15.12.2020 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 18.01.2021 10:00
JN007686/2020-E01 10.12.2020 Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH 12.01.2021 10:00
JN006676/2020-E01 26.10.2020 Izvedba projektiranja, dobave in montaže protihrupnih ograj za zmanjšanje hrupa transformatorjev v RTP Beričevo za vgradnjo STATCOM postroja 23.12.2020 10:00
JN005930/2020-E01 25.09.2020 Dobava in montaža sekundarne opreme (zaščita, meritve, vodenje) in elektromontažna dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje – rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 15.12.2020 12:00
JN006881/2020-W01 04.11.2020 Registracija, tehnični pregledi in homologacije vozil 25.11.2020 12:00
JN005897/2020-E01 24.09.2020 Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča, 110 kV kabelskega sistema in sistema lastne rabe v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje – rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 25.11.2020 12:00
JN006608/2020-E01 22.10.2020 Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2021-2023 24.11.2020 12:00
JN005894/2020-E01 24.09.2020 Dobava in montaža naprav sekundarne opreme RTP Tolmin 23.11.2020 10:00
JN006605/2020-E01 22.10.2020 Nakup osebnih manjših terenskih vozil 4x4, spodnji srednji razred 19.11.2020 12:00
JN005835/2020-E01 22.09.2020 Dobava primarne opreme v RTP Tolmin 13.11.2020 10:00
JN005963/2020-E01 28.09.2020 Fizično in tehnično varovanje RTPBeričevo in RTP Kleče 12.11.2020 10:00
JN005895/2020-E01 24.09.2020 Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin 11.11.2020 10:00
JN005701/2020-E01 15.09.2020 Tehnološka nadgradnja DEA in RTP za potrebe sistemske rezerve 04.11.2020 10:00
JN005893/2020-E01 24.09.2020 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme RTP Tolmin 03.11.2020 10:00
JN005789/2020-E01 18.09.2020 Lasersko snemanje DV 2020 23.10.2020 12:00
JN005646/2020-E01 11.09.2020 I476-001 RTP Beričevo: Dobava spončne opreme in izolatorskih verig 14.10.2020 10:00
JN005623/2020-E01 10.09.2020 Termografski in korona pregledi VN daljnovodov v Elesu do konca leta 2023 13.10.2020 12:00
JN005867/2020-W01 23.09.2020 Nabava tokovnih in kombiniranih merilnih transformatorjev 110 kV 08.10.2020 12:00
JN004722/2020-E01 24.07.2020 Dobava VN opreme daljnovoda: • Sklop A: Dobava vodnikov • Sklop B: Dobava izolatorskih verig • Sklop C: Dobava OPGW in izvedba OKS 25.09.2020 12:00
JN005302/2020-E01 25.08.2020 Izvedba arheoloških raziskav na DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 25.09.2020 10:00
JN005230/2020-E01 20.08.2020 Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in EAM 18.09.2020 12:00
JN004677/2020-E01 23.07.2020 Strokovna storitev svetovanja in supernadzora za dizajniranje, projektiranje, izdelovo, dobavo in montažo SVC-STATCOM postroja za dobavo "na ključ". 15.09.2020 10:00
JN004951/2020-E01 06.08.2020 Nadomestna nabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGW 09.09.2020 12:00
JN003748/2020-E01 12.06.2020 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES - CIPO Ljubljana 07.09.2020 10:00
JN004335/2020-E01 08.07.2020 RTP Krško: Izvedba elektromontažnih, gradbeno obrtniških in jeklomontažnih del 04.09.2020 12:00
JN004065/2020-E01 24.06.2020 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 20.08.2020 10:00
JN003982/2020-E01 22.06.2020 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES 14.08.2020 10:00
JN004162/2020-E01 29.06.2020 Okvirni sporazum za nakup strežnikov za 5 let 10.08.2020 12:00
J003983/2020-E01 22.06.2020 Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje – rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 10.08.2020 10:00
JN003833/2020-E01 16.06.2020 Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/XXX kV, 220/XXX kV in 110/XX kV 06.08.2020 12:00
JN003984/2020-E01 22.06.2020 Nadgradnja upravljalskega sistema IP MPLS 06.08.2020 10:00
JN003981/2020-E01 22.06.2020 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 27.07.2020 10:00
JN003102/2020-E01 19.05.2020 RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR 13.07.2020 10:00
JN003499/2020-E01 03.06.2020 Energetska sanacija toplotne postaje Hajdrihova 2 z regulacijo ogrevanja in hlajenja 10.07.2020 13:00
JN003498/2020-E01 03.06.2020 Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče RTP Tolmin 10.07.2020 12:00
JN003202/2020-E01 22.05.2020 RTP Beričevo in RTP Krško: Dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov 08.07.2020 12:00
JN003428/2020-W01 02.06.2020 Nabava tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev 17.06.2020 12:00
JN002370/2020-E01 14.04.2020 RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar 15.06.2020 12:00
JN002618/2020-E01 27.04.2020 I491-632 RTP Divača - Revizija PST in nadgradnja monitoring sistema 2020 04.06.2020 10:00
JN001722/2020-E01 13.03.2020 RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela 03.06.2020 10:00
JN002369/2020-E01 14.04.2020 Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas 29.05.2020 12:00
JN002083/2020-E01 31.03.2020 RTP Beričevo: Izdelava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij 22.05.2020 10:00
JN000768/2020-E01 10.02.2020 Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin 06.05.2020 10:00
JN001942/2020-E01 24.03.2020 Nakup sistema za varnostno kopiranje 30.04.2020 12:00
JN008920/2019-E01 24.12.2019 Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru Implementacijse kompenzacijski naprav v EES - Sincro.Grid 2. faza 26.03.2020 10:00
JN001133/2020-E01 24.02.2020 Vzdrževanje vozil in delovnih pripomočkov avtoparka družbe Eles d.o.o. 23.03.2020 12:00
JN001137/2020-E01 24.02.2020 Tehnološka nadgradnja Microsoft Dynamics AX2012 na 365 for Finance and Operations 23.03.2020 09:00
JN000431/2020-E01 27.01.2020 Energetska sanacija toplotne postaje Hajdrihova 2 z regulacijo ogrevanja in hlajenja 13.03.2020 12:00
JN000456/2020-E01 28.01.2020 Izvajanje storitev registracije in tehničnih pregledov službenih vozil 05.03.2020 12:00
JN007563/2019-E01 28.10.2019 RTP Beričevo: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela 04.03.2020 10:00
JN000455/2020-E01 24.01.2020 Tovarniški servis odklopnikov 03.03.2020 12:00
JN000228/2020-E01 16.01.2020 Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik 02.03.2020 10:00
JN008638/2019-E01 12.12.2019 I476-001 RTP Beričevo: Dobava VN opreme po sklopih: Sklop A Odklopniki, sklop B Ločilniki, sklop C Merilni transformatorji 18.02.2020 09:00
JN008934/2019-E01 24.12.2019 Elektromontažna dela na daljnovodu DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo 06.02.2020 09:00
JN008841/2019-E01 20.12.2019 Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo 03.02.2020 12:00
JN008427/2019-E01 03.12.2019 Dobava OPGW in izvedba OKS RTP Dobruška vas - priključni daljnovod 28.01.2020 09:00
JN008890/2019-E01 23.12.2019 Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre 24.01.2020 12:00
JN008637/2019-E01 12.12.2019 Lasersko snemanje RTP 2019 21.01.2020 09:00
JN008417/2019-E01 03.12.2019 Dobava 400 kV sponče opreme za polji VSR in MSCDN v RTP Divača 17.01.2020 10:00
JN008347/2019-E01 29.11.2019 Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas 15.01.2020 12:00
JN008230/2019-E01 25.11.2019 Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelave okoljskih poročil in strokovnih ocen 07.01.2020 12:00
JN008195/2019-W01 22.11.2019 Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights za 1 leto 16.12.2019 08:59
JN007742/2019-E01 05.11.2019 Nakup in vzdrževanje licenc IBM Maximo 11.12.2019 11:59
JN007580/2019-E01 28.10.2019 Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 vRTP Maribor 06.12.2019 12:00
JN006664/2019-E01 24.09.2019 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – Dobava močnostnih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA in 110/20 kV, 4 MVA ter demontaža, odvoz in odprodaja močnostnih transformatorjev 220/100 kV, 50 MVA 02.12.2019 12:00
JN006710/2019-W01 26.09.2019 I467-002 Montaža protihrupnih ograj Beričevo 02.12.2019 12:00
JN007371/2019-E01 21.10.2019 Havarijska nabava 400 kV in 110 kV tokovnih merilnih transformatorjev 02.12.2019 10:00
JN006742/2019-E01 26.09.2019 Dobava pisarniškega materiala ELES 25.11.2019 12:00
JN006663/2019-E01 24.09.2019 Gradnja daljnovoda: Sklop A: Izgradnja DV 2x400 kV Cirkovce - - izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcije ter izvedba elektromontažnih del Sklop B: Prestavitev DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec - - izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcije, dobava VN opreme ter izvedba elektromontažnih del 22.11.2019 13:00
JN006772/2019-E01 27.09.2019 Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik 20.11.2019 10:00
JN007292/2019-E01 17.10.2019 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 19.11.2019 09:00
JN006824/2019-E01 01.10.2019 Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja 18.11.2019 10:00
JN006409/2019-E01 11.09.2019 Vzdrževanje vozil in delovnih pripomočkov avtoparka družbe Eles d.o.o. 08.11.2019 11:59
JN006545/2019-E01 19.09.2019 RTP 400/110 kV Cirkovce – Dobava spončne opreme in vodnikov 04.11.2019 12:00
JN006780/2019-E01 27.09.2019 Izdelava aplikacije eDogovor 30.10.2019 11:00
JN006471/2019-E01 17.09.2019 Izvedba elektromontažnih del v stikališču: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji. 28.10.2019 10:00
JN006010/2019-E01 27.08.2019 RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev 30.09.2019 12:00
JN006009/2019-E01 27.08.2019 RTP 110/10 kV Kidričevo: Zamenjava naprav LR 30.09.2019 12:00
JN005832/2019-E01 16.08.2019 Izdelava investicijske, razpisne, projektne in tehnične dokumentacije za prenovo komandne stavbe v RTP Maribor 17.09.2019 09:00
JN005501/2019-E01 01.08.2019 Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode 12.09.2019 12:00
JN005848/2019-W01 19.08.2019 Podaljšanje varnostnih podpisov in vzdrževanja zunanjih FW Paloalto za 3 leta 06.09.2019 10:00
JN004433/2019-E0 25.06.2019 Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta 26.08.2019 11:30
JN004713/2019-E01 04.07.2019 Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje – Ribnica - Kočevje 08.08.2019 12:00
JN004435/2019-E01 25.06.2019 Nadgradnja licenc Microsoft za 3 leta (Enterprise Agreement) 08.08.2019 09:00
JN004438/2019-E01 25.06.2019 Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje – Ribnica - Kočevje 05.08.2019 12:00
JN004273/2019-E01 19.06.2019 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 02.08.2019 09:00
JN004427/2019-E0 25.06.2019 Okvirni sporazum za nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za obdobje 5 let 26.07.2019 09:59
JN004690/2019-W01 04.07.2019 POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTA SLOVENSKO-JAPONSKEGA PARTNERSTVA NA JAPONSKEM 25.07.2019 12:00
JN003221/2019-E01 20.05.2019 Nabava osebne varovalne opreme 23.07.2019 10:00
JN003990/2019-E01 11.06.2019 Nakup in vzdrževanje sistema za upravljanje varnostih informacij in dogodkov (SIEM) 22.07.2019 12:00
JN004167/2019-E01 17.06.2019 Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 vRTP Maribor 22.07.2019 12:00
JN004799/2019-W01 08.07.2019 Interventna nabava tokovnih merilnih transformatorjev 22.07.2019 12:00
JN003901/2019-E01 07.06.2019 Ojačitev JK in montaža medfaznih distančnikov na DV 2x110kV Beričevo - Grosuplje 11.07.2019 10:00
JN002738/2019-E01 29.04.2019 Izvajanje storitev razvoja (sklop A) in izvajanje storitev obratovanja (sklop B) za področji prenosa in proizvodnje električne energije 20.06.2019 10:00
JN002279/2019-W01 12.04.2019 Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES 10.06.2019 10:00
JN002760/2019-E01 29.04.2019 Redno vzdrževanje in odpravo napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko. 31.05.2019 10:00
JN002639/2019-E01 25.04.2019 Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in rezervni set kontaktov 29.05.2019 10:00
JN002878/2019-W01 08.05.2019 Konceptualna rešitev ocenjevanja negotovosti dinamičnega termičnega toka kot rezultata DTR procesa 28.05.2019 10:00
JN002579/2019-W01 24.04.2019 Vzdrževanje sistema Advance 17.05.2019 10:00
JN001819/2019-E01 27.03.2019 Gradbena in jeklo montažna dela RTP Dobruška vas, priključni DV 17.05.2019 10:00
JN001900/2019-E01 29.03.2019 Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema EEO družbe Eles: RTP Karbid, RTP Kidričevo, RTP Marbor, RTP Beričevo, RTP Kleče, RTP Cerkno, RTP Brestanica, RTP Krško 14.05.2019 10:00
JN001767/2019-E01 26.03.2019 Izvedba gradbeno-obrtniških del za dve 400 kV polji v RTP Divača, za VSR in MSCDN. Izvedba portalov, temeljev VN naprava, kabelska kanalizacija 14.05.2019 10:00
JN001820/2019-E01 27.03.2019 Nakup letalskih vozovnic 30.04.2019 10:00
JN001534/2019-E01 15.03.2019 Gradbena dela v RTP Pekre in RTP Okroglo za postavitev in montažo VN opreme za priklop BHEE na omrežje. 19.04.2019 10:00
JN001457/2019-E01 13.03.2019 RTP 400/110 kV Cirkovce – dobava VN opreme 16.04.2019 10:00
JN001460/2019-E01 13.03.2019 Dobava medfaznih distančnikov za DV 2x110kV Beričevo – Grosuplje SM40 – SM57 15.04.2019 10:00
JN001375/2019-E01 07.03.2019 Tovarniški servis odklopnikov. 11.04.2019 09:30
JN001318/2019-W01 08.03.2019 Nabava 110 kV in 220 kV napetostnih merilnih TR 10.04.2019 10:00
JN001212/2019-E01 04.03.2019 FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE EEO DRUŽBE ELES 08.04.2019 10:00
JN001213/2019-E01 04.03.2019 Vzdrževanje strežnikov za 3 leta 08.04.2019 10:00
JN001216/2019-E01 04.03.2019 Prenova in nadgradnja aplikacij EGIS in POGDV 05.04.2019 10:00
JN001631/2019-W01 20.03.2019 Vzdrževalni pregledi naprav za javljanje požara v EE objektih ELES 05.04.2019 10:00
JN001629/2019-W01 20.03.2019 Vzdrževanje OP Manager sistema 04.04.2019 10:00
JN001481/2019-W01 14.03.2019 Nabava delovne opreme za košnjo za CIPO Maribor, CIPO Podlog in CIPO Ljubljana 29.03.2019 10:00
JN001014/2019-E01 22.02.2019 Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta 29.03.2019 10:00
JN000907/2019-E01 18.02.2019 Baterijski hranilnik NEDO 25.03.2019 10:00
JN008643/2018-E01 18.12.2018 Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji 19.03.2019 10:00
JN000078/2019-E01 08.01.2019 Nakup nadomestnega sistema zaščite zbiralk za RTP Medvode 20.02.2019 10:00
JN000283/2019-E01 18.01.2019 Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a 20.02.2019 09:30
JN008304/2018-E01 03.12.2018 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – elektro-tehnološki del 30.01.2019 23:59
JN008541/2018-E01 13.12.2018 Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil za 5 let 21.01.2019 10:00
JN008542/2018-E01 13.12.2018 DZR, sklop-1; »Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme« 18.01.2019 10:00
JN008503/2018-W 12.12.2018 Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov 14.01.2019 10:00
JN008339/2018-E01 04.12.2018 Izdelava, dobava in montaža notranje opreme v GIS stavbi in skladiščno servisnem objektu objekta RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 10.01.2019 10:00
JN005249/2018-E01 27.07.2018 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov 20.12.2018 10:00
JN007747/2018-E01 08.11.2018 Nabava delovne opreme za košnjo za CIPO Maribor, CIPO Podlog in CIPO Ljubljana 12.12.2018 10:00
JN007739/2018-W01 08.11.2018 Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights 07.12.2018 10:00
Jn007580/2018-E01 30.10.2018 Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v ZK GJI 05.12.2018 10:00
JN007546/2018-E01 29.10.2018 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil 30.11.2018 10:00
JN006594/2018-E01 21.09.2018 Študija HVDC povezave Slovenija-Italija 22.11.2018 10:00
JN007232/2018-E01 17.10.2018 Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta SIncro.Grid - na ključ 20.11.2018 10:00
JN007000/2018-E01 09.10.2018 RTP 400/110 - 220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – optični kabelski sistem 13.11.2018 23:59
JN006585/2018-E01 21.09.2018 Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah ELES 08.11.2018 10:00
JN006799/2018-E01 01.10.2018 SINCRO.GRID I467-605 Vgradnja hranilnikov električne energije VN del za RTP Pekre in RTP Okroglo (110 kV GIS TR polje Pekre, oprema 110 kV TR AIS polja Okrolgo, 110 kV kabelski sistem za Pekre in Okroglo, sekundarna oprema za Pekre in Okroglo, elektromontažna dela za Pekre in Okroglo) 30.10.2018 10:00
JN006346/2018-E01 13.09.2018 Dva energetska transformatorja 110/20 kV nazivne moči 15 MVA za priklop BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre 29.10.2018 10:00
JN005937/2018-E01 28.08.2018 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – razplet DV, nadzemni del 25.10.2018 23:59
JN006063/2018-E01 03.09.2018 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – izdelava, dobava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov 23.10.2018 10:00
JN006066/2018-E01 03.09.2018 Naročilo multimedijske in notranje opreme ter izvedba montažnih del za vzpostavitev Diagnostično - analitskega centra v TS Beričevo 15.10.2018 10:00
JN005997/2018-E01 30.08.2018 Nabava programske rešitve za optimizacijo napetosti - VVS 12.10.2018 10:00
JN006084/2018-E01 04.09.2018 Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača do konca leta 2021 09.10.2018 09:30
JN006005/2018-E01 30.08.2018 Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles 28.09.2018 10:00
JN005273/2018-E01 30.07.2018 Izvedba gradbenih in obrtniških del za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce in 110 kV kablovode 27.09.2018 10:00
JN004465/2018-E01 02.07.2018 DZR, sklop-1; »Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme« DZR, sklop-3; »Programska oprema za DTR« 21.08.2018 10:00
JN005115/2018-W01 24.07.2018 Dobava in montaža razsmerniških sistemov 21.08.2018 10:00
JN004886/2018-E01 16.07.2018 Uvedba integriranega poročanja. 20.08.2018 10:00
JN004240/2018-E01 25.06.2018 Izgradnja TSE Beričevo 2. faza 20.08.2018 10:00
JN003421/2018-E01 28.05.2018 Nabava osebne varovalne opreme po sklopih 06.08.2018 10:00
JN003968/2018-E01 14.06.2018 Nabava okoljsko manj obremenujočih vozil 03.08.2018 10:00
JN004131/2018-E01 20.06.2018 Nabava in vzdrževanje programske opreme za izvajanje dražb za nakup in aktivacijo sistemskih storitev 01.08.2018 10:00
JN004177/2018-E01 21.06.2018 RTP Podlog: Dobava transformatorja T121 in odvoz ter razgradnja T211 30.07.2018 09:30
JN004132/2018-E01 20.06.2018 Izgradnja novega cevovoda in vodovodnega priključka do RTP Pekre za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 25.07.2018 10:00
JN004671/2018-E01 09.07.2018 Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in nadgradnja elementov prečnega transformatorja 23.07.2018 10:00
JN000436/2018-E01 25.01.2018 Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij 20.07.2018 09:30
JN003771/2018-W01 08.06.2018 Dobava in montaža RPS napajalnih sistemov za lokacije RTP Ajdovščina, RTP Pivka, RP Hudo, RTP Kidričevo, RTP Sevnica, RTP Cerkno RTP Škofja Loka, RTP Radovljica, Železarne Jesenice, RTP Jesenice, RTP Mozirje, HE Vrhovo 09.07.2018 10:00
JN003629/2018-E01 04.06.2018 Tovarniški servis odklopnikov. 09.07.2018 09:30
JN004256/2018-E01 25.06.2018 Nakup okoljsko manj obremenjujočega vozila 06.07.2018 10:00
JN003112/2018-E01 16.05.2018 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES 03.07.2018 10:00
JN002371/2018-E01 03.04.2018 Dobava in montaža VSR (dušilke) za RTP Divača v okviru Implementacijse kompenzacijski naprav v EES - Sincro.Grid 04.06.2018 09:30
JN002571/2018-W01 18.04.2018 Dobava in montaža razsmerniških sistemov 14.05.2018 10:00
JN001651/2018-E01 16.03.2018 Dobava in montaža energetskega transformatorja T412 400/110 kV, 300 MVA 08.05.2018 09:30
JN002067/2018-W01 29.03.2018 Vzdrževanje sistema AJP in VN 17.04.2018 09:30
JN001991/2018-W01 28.03.2018 Nabava 110 kV tokovnih in napetostnih merilnih TR 16.04.2018 09:30
JN000937/2018-E01 16.02.2018 Nabava montažnih portalov s pripadajočo opremo 10.04.2018 09:30
JN000263/2018-E01 17.01.2018 Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ). 29.03.2018 09:30
JN000556/2018-E01 31.01.2018 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri delu 16.03.2018 09:30
JN009776/2017-E01 23.11.2017 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES 08.03.2018 09:30
Jn000785/2018-W01 12.02.2018 Demontaža, montaža, premik in odprodaja transformatorjev v RTP Divača 06.03.2018 09:30
JN010183/2017-E01 13.12.2017 Dobava in montaža notranje opreme TSE Beričevo 1 faza 22.02.2018 09:30
JN010311/2017-E01 19.12.2017 Prenova vložišča in recepcije 19.02.2018 09:30
JN010340/2017-E01 20.12.2017 Pogodba za čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo 07.02.2018 09:30
JN010239/2017-E01 15.12.2017 Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 06.02.2018 09:30
JN010184/2017-E01 13.12.2017 Izvajanje čiščenja tras in podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV 05.02.2018 09:30
JN010312/2017-E01 19.12.2017 Okvirni sporazum za nakup kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike za 3 leta 02.02.2018 09:30
JN010343/2017-E01 20.12.2017 Košnja in urejanje okrasnih zelenic objektov v centrih za infrastrukturo prenosnega omrežja 02.02.2018 09:30
JN009869/2017-E01 28.11.2017 Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov CIPO Divača (s pripadajočimi RTPKoper, RTP Vrtojba, RTP Nova Gorica, RTP Ajdovščina) in CIPO Podlog (s pripadajočimi RTP Laško, RTP Selce, RTP Lipa). 17.01.2018 09:30
JN009483/2017-E01 10.11.2017 RTP Podlog: Dobava spončne opreme in cevnih zbiralnic 18.12.2017 09:30
JN09991/2017-W01 04.12.2017 Izvajanje receptorske službe in varovalnih storitev za CIPO Divača 11.12.2017 11:30
JN009247/2017-E01 30.10.2017 Zavarovanje premoženja družbe Eles 06.12.2017 09:30
JN008603/2017-E01 03.10.2017 Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije 05.12.2017 09:30
JN009033/2017-E01 20.10.2017 RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme 04.12.2017 09:30
JN009062/2017-E01 23.10.2017 RTP Podlog: Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema 29.11.2017 09:30
JN009032/2017-E01 20.10.2017 RTP Podlog: Elektromontažna dela 28.11.2017 09:30
JN009034/2017-E01 20.10.2017 Hibridno terensko vozilo 23.11.2017 09:30
JN008738/2017-E01 09.10.2017 Lasersko snemanje DV 2017 14.11.2017 09:30
JN008438/2017-E01 26.09.2017 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri delu 10.11.2017 09:30
JN008432/2017-E01 26.09.2017 Antikorozijska zaščita daljnovodov 09.11.2017 09:30
JN008695/2017-E01 06.10.2017 Vzdrževanje službenih vozil 09.11.2017 09:30
JN008473/2017-E01 27.09.2017 IZBOR USPOSOBLJENIH SODNIH CENILCEV KMETIJSKE, GOZDARSKE IN GRADBENE STROKE 08.11.2017 09:30
JN008439/2017-E01 26.09.2017 Lasersko snemanje RTP 2017 03.11.2017 09:00
JN008025/2017-E01 04.09.2017 Izvedba elektromontažnih del v 110, 220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 26.10.2017 09:30
JN008179/2017-E01 14.09.2017 Geotehnične in geološke storitve 26.10.2017 09:00
JN008182/2017-W01 15.09.2017 Elektronska obratovalna knjiga 25.10.2017 09:30
JN008356/2017-W01 22.09.2017 Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju IPMPLS omrežja ELES 06.10.2017 09:30
JN007772/2017-E01 25.08.2017 Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij 05.10.2017 09:30
JN007533/2017-E01 11.08.2017 Dobava OPGW in obesne opreme na DV 110kV Trbovlje - Brestanica 15.09.2017 09:30
JN007190/2017-E01 28.07.2017 Nakup modula Maximo Asset Health Insights in uvedba 12.09.2017 09:30
JN007641/2017-W01 21.08.2017 Sistem aktivne požarne varnosti - avtomatsko gašenja požara s plinsko mešanico 12.09.2017 09:30
JN006825/2017-E01 14.07.2017 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil 05.09.2017 09:30
JN006951/2017-E01 18.07.2017 IZVAJANJE MERITEV IN PREISKAV ZA DIAGNOSTICIRANJE STANJA VISOKONAPETOSTNE OPREME, IZVAJANJE MERITEV OZEMLJITVENIH SISTEMOV, ELEKTROMAGNETNE ZDRUŽLJIVOSTI, MERITVE VPLIVOV NA OKOLJE, IZDELAVE OKOLJSKIH POROČIL IN STROKOVNIH OCEN 01.09.2017 09:30
JN006939/2017-W01 20.07.2017 Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2018-2020 31.08.2017 09:30
JN007373/2017-W01 07.08.2017 Vzdrževalna pogodba za vrata s pogonom 24.08.2017 09:30
JN006702/2017-E01 11.07.2017 RTP Podlog: Gradbeno obrtniška dela 24.08.2017 09:00
JN006419/2017-E01 30.06.2017 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES 22.08.2017 09:30
JN006489/2017-E01 04.07.2017 Prenova IPMPLS omrežja 17.08.2017 09:30
JN006703/2017-E01 11.07.2017 RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij 17.08.2017 09:00
JN006148/2017-E01 21.06.2017 Dobava in montaža 35 kV celic za novo GIS stikališče in 35 kV kabelskega sistema in odstranitev starega 35 kV stikališča 10.08.2017 09:30
JN006116/2017-E01 20.06.2017 Izdelava in dobava omar sekundarne opreme za RTP Divača 08.08.2017 09:30
JN006847/2017-W01 17.07.2017 Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo za tri leta 08.08.2017 09:30
JN006199/2017-E01 22.06.2017 Pogodba za čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo 27.07.2017 09:30
JN005569/2017-E01 01.06.2017 Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog 27.07.2017 09:30
JN006053/2017-E01 16.06.2017 Vzdrževanje akumulatorskih baterij 25.07.2017 11:00
JN005631/2017-E01 02.06.2017 RTP Podlog: Dobava močnostnega trasnformatorja 400/110 kV, 300 MVA 25.07.2017 09:00
JN006301/2017-W01 NMV 27.06.2017 Okvirni sporazum za nakup in dobavo pnevmatik za obdobje treh let za osebna, terenska, kombinirana in tovorna vozila 19.07.2017 09:30
JN005846/2017-E01 08.06.2017 IP TELEFONIJA 18.07.2017 09:30
JN005314/2017-E01 24.05.2017 Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije 18.07.2017 09:30
JN005298/2017-E01 23.05.2017 Fizično in tehnično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo 06.07.2017 09:00
JN005485/2017-E01 30.05.2017 Vzdrževanje službenih vozil 03.07.2017 09:30
JN005282/2017-W01 23.05.2017 RTP Beričevo: Remont TR T422 06.06.2017 09:30
JN004061/2017-E01 24.04.2017 Demontaža, odvoz in razgradnja TR42 v RTP Maribor 29.05.2017 09:30
JN001446/2017-E01 27.02.2017 Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 26.05.2017 11:30
JN003943/2017-W01 24.04.2017 ANALIZA MOŽNOSTI POVEČANJA OBREMENITVE PRENOSNIH DV S PRERAZPOREDITVIJO GENERACIJE MOČI 22.05.2017 09:30
JN002782/2017-E01 05.04.2017 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil 17.05.2017 09:30
JN002627/2017-E01 03.04.2017 I477-001 RTP 400/110 kV Podlog: Dobava VN opreme po sklopih (Sklop A: odklopniki, Sklop B: ločilniki, Sklop C: merilni transformatorji, Sklop D: odvodniki prenapetosti, Sklop E: podporni izolatorji) 08.05.2017 09:30
JN001256/2017-E01 21.02.2017 Vzdrževanje DCN omrežja 06.04.2017 09:30
JN002068/2017-W01 20.03.2017 RTP Selce: Ureditev napajanja LR; Dobava močnostnih transformatorjev 04.04.2017 09:30
JN001428/2017-W01 27.02.2017 Izdelava študije: Ohlajanje vodnikov nadzemnih vodov pri horizontalnih hitrostih vetra pod 0,6 m/s. 16.03.2017 09:30
JN000740/2017-E01 01.02.2017 Dobava opreme 09.03.2017 09:30
JN001146/2017-W01 17.02.2017 Izvajanje storitev registracije in tehničnih pregledov službenih vozil 07.03.2017 09:30
JN000149/2017-E01 11.01.2017 Dobava VN spončne opreme (sponke, izolatorji, vodniki) za stikališče RTP Divača-Dogradnja in rekonstrukcija stikališča 17.02.2017 09:30
JN007883/2016-E01 19.12.2016 Gradbena, jeklomontažna in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Maribor- Cirkovce 16.02.2017 09:30
JN000035/2017-W01 05.01.2017 STORITVE IZVAJALCA MEDICINE DELA ZA DRUŽBO ELES, d.o.o. ZA OBDOBJE 2017-2021 10.02.2017 09:30
JN000594/2017-W01 27.01.2017 POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTA SLOVENSKO-JAPONSKEGA PARTNERSTVA NA JAPONSKEM 10.02.2017 09:30
JN007667/2016-E01 05.12.2016 Nakup in asistenca komunikacijske opreme in storitev za potrebe dodatne razširjene funkcionalnosti podatkovnega centra Kleče 02.02.2017 09:30
JN000051/2017-W01 05.01.2017 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja 01.02.2017 09:30
JN007915/2016-E01 20.12.2016 Vzdrževanje službenih vozil 31.01.2017 09:30
JN007360/2016-E01 21.11.2016 Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za povezavo T412 na 110 kV TR polje 30.01.2017 11:30
JN007667/2016-E01 05.12.2016 Nakup in asistenca komunikacijske opreme in storitev za potrebe dodatne razširjene funkcionalnosti podatkovnega centra Kleče 11.01.2017 09:30
JN007219/2016-E01 14.11.2016 Dobava in montaža lastne rabe za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 06.01.2017 09:30
JN007111/2016-E01 10.11.2016 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme, prestavitev TK vodov Telekoma in optičnega kabelskega sistema za RTP 110/20 kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 05.01.2017 09:30
JN007284/2016-E01 17.11.2016 Uvedba modulov Maximo Linear in Maximo Spatial 22.12.2016 09:30
JN006826/2016-E01 27.10.2016 Dobava in montaža sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica, 110 kV stikališče v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 16.12.2016 09:30
JN006982/2016-E01 03.11.2016 Vzdrževanje Cisco komunikacijske opreme 09.12.2016 09:30
JN006671/2016-E01 24.10.2016 Preventivni in intervencijski pregledi napajalnih naprav v objektih ELES-a 01.12.2016 09:30
JN006460/2016-E01 18.10.2016 Nakup letalskih vozovnic 22.11.2016 09:30
JN005747/2016-E01 23.09.2016 Vzdrževanje aplikacij EMFIP, PROTEL, PODPORA SSS in EDEPEŠE za 3 leta 14.11.2016 09:30
JN005745/2016-E01 23.09.2016 Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača v letih od 2017 do 2019 02.11.2016 09:30
JN006320/2016-W01 14.10.2016 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 5 sklopov 28.10.2016 09:30
JN005467/2016-E01 13.09.2016 Lasersko snemanje RTP 2016 17.10.2016 09:30
JN005131/2016-E01 01.09.2016 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 13.10.2016 09:30
JN005132/2016-E01 01.09.2016 Dobava pisarniškega materiala 06.10.2016 09:30
JN005133/2016-E01 01.09.2016 Izvedba gradbeno-obrtniških del v RTP Maribor 05.10.2016 09:30
JN004851/2016-E01 23.08.2016 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 7 sklopov 27.09.2016 09:30
JN004733/2016-E01 18.08.2016 Demontaža, odvoz in razgradnja TR42 v RTP Maribor 22.09.2016 09:30
JN003173/2016-E01 28.06.2016 Antikorozijska zaščita daljnovodnih steborv 25.08.2016 09:30
JN004402/2016-W01 04.08.2016 Protivlomno in protipožarno varovanje ter izvajanje obhodov objektov CIPO Divača 22.08.2016 09:30
JN003172/2016-E01 28.06.2016 Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 18.08.2016 09:30
JN003329/2016-E01 01.07.2016 Nadgradnja in optimizacija ERP Microsoft Dynamics AX za 3 leta 09.08.2016 09:30
JN003217/2016-E01 28.06.2016 Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za Tehnološko središče ELES, Beričevo 1. faza 04.08.2016 09:30
JN003174/2016-E01 28.06.2016 Dobava VN spončne opreme (sponke, izolatoji, vodniki) za stikališče RTP Divača - dogranja in rekonsturkcija stikališča 04.08.2016 09:30
JN003178/2016-EO1 24.06.2016 Pisarniški material 01.08.2016 09:30
JN003179/2016-E01 28.06.2016 Dobava in montaža 35 kV stikališča in kabelskega sistema za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 01.08.2016 09:30
JN001879/2016-E01 27.05.2016 Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za 400 in 110 kV stikališče RTP Divača 20.07.2016 09:30
JN002324/2016-E01 07.06.2016 Vzdrževanje licenc Microsoft za 3 leta (Enterprise Agreement) 13.07.2016 09:30
JN002142/2016-E01 02.06.2016 Lasersko snemanje DV 2016 07.07.2016 09:30
JN001981/2016-E01 31.05.2016 Dobava OPGW, spojne in obesne opreme, optičnega kabelskega sistema za DV 110+20 kV Vuhred – Ožbalt in optična uvoda v TP Korund ter TP Karbid 01.07.2016 09:30
JN002030/2016-W01 01.06.2016 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja 22.06.2016 09:30
JN1852/2016 27.05.2016 Nabava 110 kV tokovnih, napetostnih merilnih TR in 400 kV napetostni merilni TR 14.06.2016 09:30
JN2295/2016 30.03.2016 Izgradnja DWDM omrežja 30.05.2016 09:30
JN2333/2016 30.03.2016 Vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka 20.05.2016 09:30
JN2133/2016 30.03.2016 Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema za RTP Okroglo - pilotni projekt 16.05.2016 09:30
JN2287/2016 30.03.2016 Sinhronizacija TK omrežja 09.05.2016 09:30
JN1690/2016 11.03.2016 Dobava in montaža opreme za lastno rabo in transformatorjev lastne rabe za RTP 110/20(35) kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 05.05.2016 09:30
JN1691/2016 11.03.2016 Dobava in montaža naprav lastne rabe za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica z razpletom daljnovodov 05.05.2016 09:30
JN2242/2016 31.03.2016 Storitve izvajalca medicine dela za družbo ELES, d.o.o. za obdobje 2016-2018 25.04.2016 09:30
JN1927/2016 21.03.2016 Sanacija AB portalov na DV 110 kV Maribor - Cirkovce II. 22.04.2016 09:30
JN1798/2016 16.03.2016 Izvedba zunanje kanalizacije, čistilne naprave (ČN) in asfalta v RTP Podlog 19.04.2016 09:30
JN677/2016 29.01.2016 Dobava sekundarne opreme za RTP Divača - Dogradnja in rekonstrukcija stikališča 14.04.2016 09:30
JN1440/2016 01.03.2016 Nakup elektronskega dokumentnega sistema eDMS 12.04.2016 09:30
JN1883/2016 18.03.2016 Vzdrževanje programske rešitve IBM Maximo za 3 leta 12.04.2016 09:30
JN1852/2016 17.03.2016 Dobava VN opreme za DV 2x110 kV Dravograd - Ravne po naslednjih sklopih: Sklop A: Vodniki, izolatorji in obesna oprema, Sklop B: OPGW in optični kabelski sistem. 11.04.2016 09:30
JN1689/2016 11.03.2016 Dobava in montaža naprav sekundarne opreme za RTP Krško, RTP Brežice in HE Brežice 08.04.2016 09:30
JN1738/2016 14.03.2016 Vzdrževanje strežnikov za 3 leta 08.04.2016 09:30
JN1688/2016 11.03.2016 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme ELES za HE Brežice 07.04.2016 09:30
JN939/2016 10.02.2016 Izgradnja priključnega voda 2x110 kV za HE Brežice - gradbena in elektromontažna dela ter dobava opreme kablovoda in optični kabelski sistem 31.03.2016 09:30
JN611/2016 27.01.2016 Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča, dobava in montaža 110 kV kablov in kabelske opreme, dobava in montaža sekundarne opreme in elektromontažna dela za RTP 110/20 (35) kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 30.03.2016 09:30
JN1408/2016 07.03.2016 Vzdrževanje licenc za nadzorni sistem OpManager 29.03.2016 09:30
JN6824/2015 01.10.2015 Dobava in montaža naprav sekundarne opreme za stikališče 110 kV RTP Plave 29.03.2016 09:30
JN545/2016 25.01.2016 Rekonstrukcija DV 110 kV Dravograd-Ravne: gradbena, jeklomontažna in elektromontažna dela ter dobava jeklenih konstrukcij 23.03.2016 09:30
JN934/2016 10.02.2016 Izdelava študije variant in državnega prostorskega načrta za objekt - Priključni DV 220 kV s priključnimi polji v Metal Ravne 15.03.2016 09:30
JN1062/2016 16.02.2016 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil: 2 sklopa 15.03.2016 09:30
JN640/2016 28.01.2016 Storitve izvajalca medicine dela za družbo ELES, d.o.o. za obdobje 2016 - 2018 10.03.2016 09:30
JN403/2016 19.01.2016 Gradbena in obrtniška dela za 110 kV stikališče za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica z razpletom daljnovodov 08.03.2016 09:30
JN652/2016 29.01.2016 Dobava in montaža TK opreme za stikališče 110 kV RTP Plave. 02.03.2016 09:30
JN446/2016 20.01.2016 Uvedba aplikacijske podpore metodologiji vrednostno vodenega vzdrževanja 01.03.2016 09:30
JN664/2016 04.02.2016 Tovarniški servis odklopnikov 26.02.2016 09:30
JN544/2016 25.01.2016 Finančno spremljanje in izdelava poročil - FutureFlow. 25.02.2016 09:30
JN559/2016 26.01.2016 Nakup strežnikov za virtualizacijo 22.02.2016 09:30
JN8405/2015 27.11.2015 Gradbena in obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre 10.02.2016 09:30
JN8330/2015 25.11.2015 Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a 05.01.2016 09:30
JN8566/2015 04.12.2015 Lasersko snemanje DV 04.01.2016 09:30
JN7932/2015 09.11.2015 Izdelava študije variant in državnega prostorskega načrta za objekt, Priključni DV 220 kV s priključnimi polji v Metal Ravne 23.12.2015 09:30
JN8082/2015 16.11.2015 Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju SDH opreme 17.12.2015 09:30
JN7304/2015 19.10.2015 Dobava VN opreme za RTP Divača-dogradnja in rekonstrukcija stikališča po naslednjih sklopih: sklop A: odklopniki sklop B: ločilniki in ozemljilni ločilniki sklop C: merilni transformatorji sklop D: prenapetostni odvodniki sklop E: podporni izolatorji 08.12.2015 09:30
JN4330/2015 29.06.2015 Gradbena, jeklomontažna in elektromontažna dela 02.12.2015 09:30
JN7327/2015 13.11.2015 Nabava opreme za DV 110 kV Trbovlje - Brestanica 01.12.2015 09:30
JN6755/2015 29.09.2015 Montaža OPGW, obešalnega materiala in izgradnja OKS na DV 2x110kV Brestanica - Krško 19.11.2015 09:30
JN7103/2015 12.10.2015 Dobava dveh energetskih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA za RTP Divača in RTP Maribor 10.11.2015 09:30
JN6919/2015 05.10.2015 Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče 110 kV RTP Plave 10.11.2015 09:30
JN5664/2015 08.09.2015 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil: - Sklop 1: Osebno vozilo karavan 4x4, srednji razred, 2 kosa; - Sklop 2: Osebno vozilo kombi limuzina, spodnji srednji razred, 4 kosi 25.09.2015 09:30
JN5682/2015 19.08.2015 Ureditev poslovnih prostorov v RTP Divača 25.09.2015 09:30
JN5560/2015 03.09.2015 Urgentna dobava 110 kV Tokovnih merilni TR in 220 kV kombiniranih merilnih TR- NUJNO 24.09.2015 09:30
JN5494/2015 12.08.2015 Zamenjava dveh internetnih požarnih pregrad 22.09.2015 09:30
JN4913/2015 21.07.2015 Gradbena in obrtniška dela za 110 kV stikališče z razpletom daljnovoda za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica 17.09.2015 09:30
JN4357/2015 30.06.2015 projekt 632 RTP Divača in 635 RTP Maribor: Dobava dveh energetskih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA 15.09.2015 10:00
JN5658/2015 19.08.2015 RTP Beričevo - dobava in montaža 110 kV in 20 kV kabelskih sistemov 14.09.2015 10:00
JN5579/2015 14.08.2015 Dobava OPGW in obešalnega materiala za DV 2 x 110 kV Brestanica - Krško 11.09.2015 09:30
JN5359/2015 06.08.2015 Dobava obešalne opreme in izolatorjev za DV 2x110 kV Kleče – Medvode – Mavčiče – Labore – Okroglo 2, Sklop A: obešalna oprema in Sklop B: kompozitni izolatorji 01.09.2015 09:30
JN5822/2015 25.08.2015 Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča ter dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, podpornih izolatorjev in odvodnikov prenapetosti za RTP 110/20 kV Pekre 31.08.2015 13:45
JN4111/2015 18.06.2015 RP Hudo-dobava in montaža omar sekundarne opreme 04.08.2015 09:30
JN3738/2015 05.06.2015 Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča in dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, podpornih izolatorjev in odvodnikov prenapetosti 22.07.2015 11:30
JN3691/2015 04.06.2015 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme) - Elektromontažna dela 21.07.2015 09:30
JN3211/2015 20.05.2015 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil 30.06.2015 09:30
JN2494/2015 21.04.2015 IZGRADNJA PRVE FAZE TEHNOLOŠKEGA SREDIŠČA ELES BERIČEVO 29.06.2015 10:00
JN3641/2015 03.06.2015 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme) - dobava spončnega materiala 29.06.2015 09:30
JN3472/2015 28.05.2015 Pogodba za vzdrževanje klimatskih naprav v PE ELES. 24.06.2015 09:30
JN3123/2015 18.05.2015 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); Obnova komandne stavbe in skladiščne lope ter rekonstrukcija stikališča - gradbena dela. 22.06.2015 09:30
JN2677/2015 28.04.2015 Nakup merilne opreme 11.06.2015 09:30
JN2854/2015 06.05.2015 Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo VR, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil 10.06.2015 09:30
JN2583/2015 12.05.2015 Antikorozijska zaščita poškodovanih vijakov in delov konstrukcije na DV 2x110kV Gorica-Divača 09.06.2015 09:30
JN2130/2015 03.04.2015 Gradbena dela za stikališče 110 kV RTP Plave 19.05.2015 09:30
JN2091/2015 02.04.2015 Strojne inštalacije za Podatkovni center Kleče - projekt 631 05.05.2015 11:30
JN1649/2015 13.03.2015 RTP Beričevo - Dobava in montaža opreme vodenja in zaščite, za projekt izgradnje transformacije 110/20 kV za potrebe LR 05.05.2015 09:30
JN1620/2015 12.03.2015 Montaža vzpenjalnih sistemov na daljnovode 29.04.2015 09:30
JN1415/2015 03.03.2015 Izgradnja SM39A, SM40 in SM41, DV 110kV Kleče - Okroglo II in DV 110kV Medvode - Mavčiče 20.04.2015 09:30
JN829/2015 06.02.2015 Nabava VN,SN,NN opreme ter 110 kV in 20 kV kabelskih sistemov, za projekt izgradnje transformacije 110/20 kV za potrebe LR v RTP Beričevo 24.03.2015 11:30
JN780/2015 05.02.2015 Izdelava, dobava in montaža energetskih transformatorjev za RP 110 kV Hudo in RTP 400/220/110 kV Beričevo za potrebe LR. 23.03.2015 09:30
JN669/2015 30.01.2015 Izgradnja priključnega voda za RTP 110/20 kV Podvelka 19.03.2015 09:30
JN824/2015 16.02.2015 Urgentna dobava 110 kV merilnih TR- NUJNO 09.03.2015 11:30
JN723/2015 03.02.2015 Tovarniški servis odklopnikov 02.03.2015 09:30
JN421/2015 27.01.2015 108: RTP Okroglo: Rekonstrukcija stikališča: Obnova komande in obratne stavbe 20.02.2015 09:30
JN93/2015 07.01.2015 Ureditev poslovnih prostorov v CIPO Divača 18.02.2015 09:30
JN11718/2014 19.12.2014 IZVAJANJE STORITEV RAZVOJA (SKLOP A) ZA PODROČJI PRENOSA IN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZVAJANJE STORITEV OBRATOVANJA (SKLOP B) ZA PODROČJI PRENOSA IN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 03.02.2015 09:30
JN11720/2014 19.12.2014 Študija "Analiza preprečevanja nastajanja žleda z obratovalnimi ukrepi" 30.01.2015 09:30
JN11134/2014 25.11.2014 Izdelava ocene in tehnične dokumentacije za prevzem 110 kV prenosnih objektov 14.01.2015 11:30
JN10489/2014 30.10.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); 110 kV stikališče - izdelava jeklenenih konstrukcij. 17.12.2014 09:30
JN10477/2014 30.10.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); Obnova komandne stavbe in skladiščne lope ter rekonstrukcija stikališča - gradbena dela. 16.12.2014 09:30
JN10453/2014 29.10.2014 RP Hudo - Dobava sekundarne opreme 16.12.2014 09:30
JN5179/2014 21.11.2014 Prenova in vzdrževanje spletne strani ELES-a 05.12.2014 09:30
JN4999/2014 13.11.2014 OBLIKOVANJE, PRIPRAVA IN TISK REVIJENAŠ STIK 02.12.2014 09:30
JN9933/2014 13.10.2014 Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode 27.11.2014 09:30
JN10282/2014 23.10.2014 Zavarovanje premoženja ELES 17.11.2014 11:30
JN9553/2014 26.09.2014 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka 10.11.2014 09:30
JN4408/2014 15.10.2014 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 29.10.2014 09:30
JN4232/2014 08.10.2014 Interventna nabava dizel agregata 23.10.2014 09:30
JN8929/2014 03.09.2014 Izgradnja SM39A, SM40 in SM41, DV 110kV Kleče - Okroglo II in DV 110kV Medvode - Mavčiče 13.10.2014 09:30
JN9255/2014 15.09.2014 Strojne inštalacije za Podatkovni center Kleče - projekt 631 10.10.2014 09:00
JN9254/2014 15.09.2014 Gradbeno obrtniška dela in Sanacija strehe za Podatkovni center Kleče - projekt 631 10.10.2014 09:00
JN9256/2014 15.09.2014 Elektro inštalacije za Podatkovni center Kleče - projekt 631 10.10.2014 09:00
JN8930/2014 03.09.2014 Dobava materiala, ojačitev konzol, vgradnja polzateznih izolatorskih verig na DV 220kV Beričevo - Podlog 09.10.2014 09:30
JN8941/2014 03.09.2014 Lasersko snemanje RTP 2014 29.09.2014 11:30
JN8842/2014 29.08.2014 Nabava merilnikov sinhrofazorjev - PMU enote 26.09.2014 11:30
JN8467/2014 14.08.2014 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 24.09.2014 09:30
JN5315/2014 08.05.2014 Okvirni sporazum za rekonstrukcije daljnovodov v PIPO v letih 2014 - 2019 22.09.2014 09:30
JN8440/2014 13.08.2014 Lasersko snemanje in obdelava podatkov DV 2014 08.09.2014 11:30
JN7129/2014 01.07.2014 RTP Beričevo - gradbena dela za izgradnjo transformacije 110/20 kV za potrebe LR 26.08.2014 09:30
JN7470/2014 10.07.2014 Naročilo opreme in montažnih del za vzpostavitev diagnostično - analitskega centra 25.08.2014 11:30
JN6856/2014 20.06.2014 Nakup kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike 30.07.2014 09:30
JN6706/2014 16.06.2014 Lasersko snemanje in obdelava podatkov DV 2014 17.07.2014 09:30
JN3552/2014 26.03.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); dobava in montaža naprav lastne rabe 17.07.2014 09:30
JN2148/2014 02.07.2014 Vpeljava dodatnih funkcionalnosti v programski rešitvi IBM Maximo 16.07.2014 11:30
JN5987/2014 27.05.2014 Sistem za avtomatski zajem, shranjevanje, obdelavo in distribucijo števčnih merilnih podatkov 16.07.2014 09:30
JN3974/2014 03.04.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); dobava visokonapetostne opreme 16.07.2014 09:30
JN6624/2014 13.06.2014 Lasersko snemanje RTP 2014 11.07.2014 11:30
JN3972/2014 03.04.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); 110 kV stikališče - izdelava jeklenenih konstrukcij. 11.07.2014 08:41
JN3872/2014 02.04.2014 RP 110 kV Hudo, obnova objekta (zamenjava VN in sek. opreme); Obnova komandne stavbe in skladiščne lope ter rekonstrukcija stikališča - gradbena dela. 11.07.2014 08:41
JN5736/2014 20.05.2014 Protivlomno in protipožarno varovanje ter izvajanje obhodov objektov CIPO Divača. 30.06.2014 09:30
JN4944/2014 25.04.2014 Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za obdobje petih let (okvirni sporazum) 10.06.2014 09:30
JN5224/2014 06.05.2014 Zamenjava stenskih prikazovalnikov 06.06.2014 09:30
JN3642/2014 27.03.2014 Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za projekte PIPO v letih 2015 – 2020 05.06.2014 09:30
JN4732/2014 18.04.2014 Investicijsko gradbeno vzdrževalna dela na daljnovodih (sanacija ozemljitev, temeljev, dostopnih poti in vgrajevanje čepaste folije) v letih 2014-2019 03.06.2014 09:30
JN3281/2014 20.03.2014 Ureditev zunanje razsvetljave v RTP Ajdovščina, RTP Vrtojba, RTP Koper, RTP Pivka in RTP Divača 23.04.2014 09:30
JN2978/2014 14.03.2014 Nadgradnje IBM Maximo za obdobje treh let (okvirni sporarzum) 15.04.2014 09:30
JN1980/2014 19.02.2014 Izvajanje storitev razvoja za podočji prenosa in prooizvodnje električne energije - sklop A Izvajanje storitev obratovanja za področji prenosa in proizvodnje električne energije - sklop B 09.04.2014 09:30
JN2051/2014 20.02.2014 Okvirni sporazum za nakup in dobavo pnevmatik za obdobje treh let 03.04.2014 09:30
JN2190/2014 24.02.2014 Nakup kartuš, tonerjev in trakov za tiskalnike 01.04.2014 09:30
JN2518/2014 04.03.2014 Tovarniški servis odklopnikov 28.03.2014 09:30
JN284/2014 17.02.2014 Preventivni in intervencijski pregledi napajalnih naprav LR v objektih ELES-a 05.03.2014 09:30
JN215/2014 07.02.2014 Dobava rastlin in zasaditev po projektu krajinske arhitekture 25.02.2014 11:30
JN908/2014 22.01.2014 Nadgradnja sistema MS2000/3000 s skupnim strežnikom, skupnim ekranskim prikazom in enotno SQL zgodovinsko bazo podatkov 19.02.2014 09:30
JN898/2014 22.01.2014 Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Krško - Hudo 18.02.2014 09:30
JN736/2014 17.01.2014 Redno vzdrževanje in odprava napak na vseh DEA sistemih v objektih ELES-a 11.02.2014 09:30
JN14989/2013 26.11.2013 Obnova upravne stavbe Beričevo 21.01.2014 09:30
JN13929/2013 30.10.2013 Nabava tovornih, kombiniranih in terenskih vozil 15.01.2014 12:00
JN15819/2013 13.12.2013 DV 110 kV Ptuj-Breg-Sanacija SM 8 in SM 9 v Ptujskem jezeru 15.01.2014 09:30
JN14517/2013 14.11.2013 Nadgradnja sistema MS2000/3000 s skupnim strežnikom, skupnim ekranskim prikazom in enotno SQL zgodovinsko bazo podatkov 19.12.2013 11:30
JN14847/2013 21.11.2013 Daljnovod (DV) 2 x 110 kV Črnuče-Kleče, prevezava RTP Črnuče v drugi sistem na SM25 - izbira izvajalca za gradbena in elektromontažna dela ter izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij za dva DV stebra, OPGW kabla, optičnega kabelskega sistema, izolatorjev ter obesne in spojne opreme 19.12.2013 09:30
JN14762/2013 20.11.2013 Vzdrževalni pregledi naprav za javljanje požara v elektroenergetskih objektih ELES 19.12.2013 09:30
JN2746/2013 15.11.2013 Dobava merilne transformatorske opreme v 110 kV DV poljih RTP Krško DES 10.12.2013 11:30
JN13496/2013 23.10.2013 Nakup merilne opreme 22.11.2013 09:30
JN10814/2013 27.08.2013 Dobava in montaža vzpenjalnih sistemov za DV 19.11.2013 09:30
JN12617/2013 04.10.2013 Dobava sekundarne opreme zaščite, meritev in vodenja za obnovo 110 kV DV polj RTP Krško DES 14.11.2013 09:30
JN12446/2013 01.10.2013 Rezervacije in izdajanje letalskih vozovnic za Elektro-Slovenija, d.o.o. 29.10.2013 09:30
JN12508/2013 02.10.2013 Elektromontažna dela - vgradnja prenapetostnih odvodnikov in naprav za registracijo strel na DV 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba - Sežana 28.10.2013 09:30
JN11686/2013 16.09.2013 Dobava in montaža SM44 za DV 220kV Beričevo - Podlog. 11.10.2013 09:30
JN11569/2013 12.09.2013 Dobava opreme za sklopa II (kompozitni izolatorji) in III (vodnik in zaščitna vrv) za DV 110kV Brestanica - Krško NEK 10.10.2013 09:30
JN10127/2013 12.08.2013 Izgradnja priključnega voda za RTP 110/20 kV Podvelka 25.09.2013 09:30
JN10749/2013 26.08.2013 Lasersko snemanje in obdelava podatkov DV 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje III in 2 x 400 kV Beričevo - Krško 24.09.2013 09:30
JN8735/2013 12.07.2013 Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela 19.09.2013 09:30
JN9193/2013 23.07.2013 Dobava 110 kV in 400 kV instrumentnih transformatorjev 13.09.2013 09:30
JN10311/2013 14.08.2013 Lasersko snemanje RTP v letu 2013 11.09.2013 09:30
JN9960/2013 08.08.2013 DV 110 kV Ptuj-Breg-Sanacija SM 8 in SM 9 v Ptujskem jezeru 03.09.2013 09:30
JN9175/2013 22.07.2013 Obnova komandne stavbe 21.08.2013 09:30
JN7498/2013 18.06.2013 Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement) 06.08.2013 09:30
JN1240/2013 28.05.2013 DV 2 x 110 kV Črnuče-Kleče, prevezava RTP Črnuče v drugi sistem na SM25 - izbira izvajalca za gradbena dela in elektromontažna dela ter izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij za dva DV stebra, faznih vodnikov in OPGW kabla, optičnega kabelskega sistema, izolatorjev ter obesne opreme in spojne opreme 22.07.2013 09:30
JN7500/2013 18.06.2013 Vzdrževanje fotokopirnih strojev 15.07.2013 09:30
JN7585/2013 19.06.2013 Čiščenje poslovnih prostorov 15.07.2013 09:30
JN7062/2013 10.06.2013 Izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV TE TOL - Črnuče 08.07.2013 09:30
JN6259/2013 24.05.2013 Dobava opreme za DV 110 kV Kleče - Mozirje, obešalni material + kompozitni izolatorji 19.06.2013 09:30
JN3702/2013 02.04.2013 Nadgradnja usmerjevalnikov IP/MPLS telekomunikacijskega omrežja Eles 11.06.2013 09:30
JN4806/2013 25.04.2013 pisarniški material 06.06.2013 09:30
JN5492/2013 10.05.2013 Sklop A: Montaža OPPC in OPGW, pripadajoče obesne opreme in spojnega materiala, ter Sklop B: Dobava in montaža optičnega kabelskega sistema 04.06.2013 11:30
JN5022/2013 29.04.2013 Ureditev zunanje razsvetljave po objektih ELES 30.05.2013 09:30
JN4807/2013 25.04.2013 Dobava opreme za DV 110kV Brestanica - NE Krško 20.05.2013 11:30
JN824/2013 11.04.2013 Nabava dvižne košare z delovnim razponom 17 metrov na elektromotorni in bencinski pogon, tipa goseničar, nosilnost košare nad 200 kg 17.05.2013 09:30
JN3680/2013 29.03.2013 Košnja in urejanje zunanjih površin objektov v centrih za infrastrukturo prenosnega omrežja - CIPO Ljubljana, Maribor, Podlog, N.Gorica in Divača 14.05.2013 09:30
JN4162/2013 11.04.2013 Dobava osebne varovalne opreme (po sklopih) 09.05.2013 11:30
JN3810/2013 04.04.2013 Elektromontažna, demontažna in gradbena dela v RTP Mozirje 08.05.2013 11:30
JN3781/2013 03.04.2013 Tovarniški servis odklopnikov 07.05.2013 09:30
JN3241/2013 21.03.2013 Demontaža, odvoz glavnih delov ter ostale demontirane opreme, razrez in priprava odpadnih materialov za transformatorja T411 v RTP Okroglo in T421 v RTP Beričevo 06.05.2013 09:30
JN3092/2013 18.03.2013 Odprava okvar na optičnem omrežju ELES-a 12.04.2013 09:30
JN3027/2013 15.03.2013 Dobava sekundarne opreme za RTP Mozirje 11.04.2013 09:30
JN1765/2013 18.02.2013 Izvajanje širitev tras in čiščenje podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV 04.04.2013 09:30
JN2080/2013 25.02.2013 Nabava vodnika za DV 2x110kV TE TOL - Črnuče, desni sistem 26.03.2013 09:30
JN412/2013 14.01.2013 Dobava sekundarne opreme za RTP Podlog 14.03.2013 09:30
JN211/2013 08.01.2013 Fizično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo 26.02.2013 09:30
JN1040/2013 30.01.2013 Vzdrževanje fotokopirnih strojev 25.02.2013 09:30
JN82/2013 04.01.2013 RTP Beričevo - Prestavitev postajnega vodenja LSA v novo relejno hišico 22.02.2013 09:30
JN162/2013 22.01.2013 108: RTP Okroglo: Dobava dodatne VN opreme za rekonstrukcijo stikališča 110 kV (odklopnik in prenapetostni odvodniki) 18.02.2013 12:30
JN560/2013 17.01.2013 Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov ELES-ovih RTP in RP 13.02.2013 09:30
JN13496/2012 14.12.2012 RTP Beričevo - Izgradnja nove relejne hišice 12.02.2013 09:30
JN11968/2012 07.11.2012 Vzdrževanje in nadgradnja avkcijskega sistema in sistema za najavo voznih redov 10.12.2012 09:30
JN12345/2012 14.11.2012 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav 07.12.2012 09:30
JN11385/2012 23.10.2012 Lasersko snemanje stikališč v GIS in HIS izvedbi 20.11.2012 09:30
JN9709/2012 07.09.2012 Zunanje zagotavljanje storitve tiskanja v podjetju za 3 leta 01.10.2012 09:30
JN8362/2012 01.08.2012 5 LETNA POGODBA ZA VZDRŽEVANJE IN MERITVE AKUMULATORSKIH BATERIJ V OBJEKTIH RTP V CVZ LJUBLJANA, MARIBOR, DIVAČA, NOVA GORICA IN PODLOG 18.09.2012 09:30
JN7806/2012 18.07.2012 Gradbena dela, izgradnja relejnih hišic 110 kV in 220 kV v RTP Podlog 14.09.2012 09:30
JN8361/2012 01.08.2012 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme 11.09.2012 09:30
JN7896/2012 19.07.2012 Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa 05.09.2012 09:30
JN1973/2012 09.08.2012 Ureditev TK infrastrukture 27.08.2012 09:30
JN7388/2012 09.07.2012 Dobava opreme in montaža za zaščito zbiralk 400 kV in vgradnjo distančno/diferenčne zaščite DV Okroglo I in II v 400/220/110 kV stikališču RTP Beričevo 24.08.2012 11:30
JN7805/2012 18.07.2012 Vzdrževanje komunikacijske opreme v omrežju IP/MPLS 20.08.2012 09:30
JN7258/2012 05.07.2012 Vzdrževanje NetApp diskovnih polj 09.08.2012 09:30
JN6766/2012 22.06.2012 Nakup merilne opreme 06.08.2012 09:30
JN6729/2012 21.06.2012 Zamenjava odklopnikov v DV polju 400 kV Okroglo I in II 02.08.2012 09:30
JN6730/2012 21.06.2012 Izdelava prostorske dokumentacije Beričevo-Divača 31.07.2012 09:30
JN7253/2012 05.07.2012 Redno in izredno vzdrževanje vozil avtoparka ELES-a 31.07.2012 09:30
JN6426/2012 15.06.2012 Zunanje zagotavljanje storitve tiskanja v podjetju za 3 leta 26.07.2012 09:30
JN6768/2012 22.06.2012 Dobava in montaža stebra SM69A na DV 110kV Gorica - Ajdovščina 17.07.2012 09:30
JN6330/2012 13.06.2012 RTP Beričevo - Izgradnja nove relejne hišice 13.07.2012 11:30
JN5406/2012 22.05.2012 Nabava materiala 26.06.2012 09:30
JN5644/2012 28.05.2012 Dobava opreme za rekonstrukcijo DV 2x110kV TE TOL - Črnuče 22.06.2012 09:30
JN5652/2012 28.05.2012 Dobava opreme za rekonstrukcijo DV 2x110kV Črnuče - Kleče 22.06.2012 09:30
JN5253/2012 18.05.2012 Sklop A: Montaža OPPC in OPGW, pripadajoče obesne opreme in spojnega materiala, ter Sklop B: Dobava in montaža optičnega kabelskega sistema 19.06.2012 09:30
JN4514/2012 25.04.2012 Nakup merilne opreme za kontrolni laboratorij 05.06.2012 09:30
JN4660/2012 03.05.2012 Ureditev zunanje razsvetljave po objektih ELES za leto 2012 31.05.2012 09:30
JN4382/2012 23.04.2012 Elektromontažna dela,DV povezave, prestavitev TR, predelava celic, celovito preizkušanje 29.05.2012 09:30
JN3846/2012 06.04.2012 Dobava in montaža sekundarne opreme vodenja,zaščite in meritev 110 kV stikališča 22.05.2012 09:30
JN3847/2012 06.04.2012 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme 16.05.2012 09:30
JN4013/2012 12.04.2012 Izvedba skladiščne lope 09.05.2012 09:30
JN2373/2012 02.03.2012 Pogodba za vzdrževanje ELES - ovih klimatskih naprav. 16.04.2012 11:30
JN3084/2012 20.03.2012 Revizije odklopnikov 16.04.2012 09:30
JN2491/2012 06.03.2012 Dobava omar sekundarne opreme in izvedba začasne vgradnje sistema zaščite 110 kV zbiralk 30.03.2012 09:30
JN2768/2012 13.03.2012 Izredna revizija poslov povezanih z investicijskimi vlaganji elektro-Slovenija d.o.o. v letih 2010 in 2011 27.03.2012 09:30
JN1646/2012 13.02.2012 Izdelava projektne dokumentacije (DZR, PZI, PID, POV) 12.03.2012 09:30
JN551/2012 16.01.2012 Izvedba gradbenih del za začasno vzpostavitev DV provizorijev in pomožnih zbiralnic v času rekonstrukcije RTP Gorica 27.02.2012 11:30
JN14382/2011 16.12.2011 Dobava izolatorjev in pripadajoče obesne opreme, spojnega materiala ter elementov osvetlitve in označitve za objekt DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško. 17.02.2012 11:30
JN13708/2011 29.11.2011 Dobava vodnikov, zaščitne vrvi z vgrajenim optičnim kablom in optični kabelski sistem za objekt DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško. 10.02.2012 11:30
JN13784/2011 30.11.2011 projekt 108: RTP Okroglo: Dobava energetskega transformatorja 400/110 kV, 300 MVA 09.02.2012 09:30
JN394/2012 12.01.2012 108: RTP Okroglo: Dobava in montaža opreme lastne rabe za rekonstrukcijo stikališča 400 in 110 kV (razdelilci v RH, kabelske povezave,...) 07.02.2012 09:30
JN14293/2011 14.12.2011 Izgradnja poslovne stavbe ELES, Beričevo 30.01.2012 09:30
JN14339/2011 15.12.2011 Termografska kontrola VN daljnovodov v CVZ Maribor, CVZ Podlog, CVZ Ljubljana, CVZ Divača in CVZ Nova Gorica v letih od 2012 do 2016 25.01.2012 09:30
JN14044/2011 07.12.2011 Sklop A: Dobava in montaža 2x110 kV kabelskega sistema za DV 2x110 kV Doblar-Gorica,Sklop B: Dobava in montaža 110 kV sistema za RTP Ilirska Bistrica 24.01.2012 11:30
JN14291/2011 14.12.2011 Dobava in montaža naprav lastne rabe za RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica v GIS izvedbi 24.01.2012 09:30
JN13820/2011 01.12.2011 Nabava prenapetostnih odvodnikov in obešalnega materiala za DV 2x110kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba - Sežana 16.01.2012 11:30
JN13831/2011 01.12.2011 108: RTP Okroglo: Rekonstrukcija stikališča: Elektromontažna dela v stikališču 12.01.2012 11:30
JN14030/2011 07.12.2011 Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju DCN OMREŽJA telekomunikacijskega sistema ELES 10.01.2012 09:30
JN12461/2011 28.10.2011 Priprava in tisk revije Naš stik 08.12.2011 09:30
JN11734/2011 13.10.2011 Montaža OPPC in OPGW , pripadajoče obesne opreme in spojnega materiala ter dobava in montaža optičnega kabelskega sistema. 22.11.2011 09:30
JN12433/2011 28.10.2011 Lasersko snemanje in obdelava podatkov DV 18.11.2011 09:30
JN11964/2011 19.10.2011 Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe Elektro - Slovenija d.o.o. 14.11.2011 09:30
JN11670/2011 12.10.2011 Izvedba preureditev VN omrežja zaradi gradnje DV 2x400 kV Beričevo - Krško 11.11.2011 11:30
JN9526/2011 23.08.2011 Nadgradnja IBM Maxima na ITIL procese za IT in TK področje 07.11.2011 09:30
JN11238/2011 03.10.2011 Nabava sekundarne opreme za RTP Okroglo 28.10.2011 09:30
JN11071/2011 29.09.2011 Nabava mobilno dvižne delovne platforme za potrebe vzdrževanja RTP 26.10.2011 09:30
JN11505/2011 07.10.2011 Izvajanje super kontrole kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij ter izvedbe protikorozijske zaščite za objekt DV 2x400 kV Beričevo-Krško 25.10.2011 11:30
JN11316/2011 04.10.2011 Izvajanja geotehničnega nadzora in svetovanja pri gradnji objekta DV 2x400 kV Beričevo-Krško 18.10.2011 11:30
JN9541/2011 23.08.2011 108: RTP Okroglo: Rekonstrukcija stikališča: Gradbeno, obrtniška in elektroinštalacijska dela 06.10.2011 09:30
JN10472/2011 15.09.2011 Lasersko snemanje in obdelava podatkov RTP 04.10.2011 09:30
JN9539/2011 23.08.2011 Sklop A: Dobava OPPC vodnika - 72 optičnih vlaken, pripadajoče obesne opreme in spojnega materiala, ter Sklop B: Dobava OPGW kabla - 72 optičnih vlaken, pripadajoče obesne opreme in spojnega materiala. 23.09.2011 09:30
JN9130/2011 11.08.2011 Vzdrževanje strojne opreme EMS (za 3 leta) 22.09.2011 09:30
JN7397/2011 04.07.2011 Uvedba standardnega ERP informacijskega sistema 07.09.2011 09:30
JN8085/2011 18.07.2011 Priprava in opremljanje zemljišča Poslovne stavbe ELES, Beričevo 06.09.2011 11:30
JN9048/2011 09.08.2011 Nakup opreme za nadgradnjo poslovnega omrežja ELES 06.09.2011 09:30
JN8283/2011 22.07.2011 Izgradnja poslovne stavbe Maribor 05.09.2011 11:30
JN7320/2011 01.07.2011 Gradbena dela za RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica 05.09.2011 09:30
JN2453/2011 22.07.2011 Preventivni in intervencijski pregledi napajalnih naprav LR v objektih ELES-a 31.08.2011 11:30
JN8940/2011 05.08.2011 Nabava dveh rabljenih osebnih vozil 30.08.2011 12:30
JN8425/2011 26.07.2011 Vzdrževanje strežnikov HP 30.08.2011 09:30
JN8281/2011 22.07.2011 Dobava osebne varovalne opreme: obutev, vetrovke z vložkom in dvodelne dežne obleke 29.08.2011 11:30
JN8226/2011 21.07.2011 Izvajanja geotehničnega nadzora in svetovanja pri gradnji objekta DV 2x400 kV Beričevo-Krško 25.08.2011 11:30
JN8181/2011 20.07.2011 Podpora Microsoftovih produktov 22.08.2011 09:30
JN8079/2011 18.07.2011 Nadgradnja diskovnih sistemov 17.08.2011 09:30
JN8139/2011 19.07.2011 Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju transportnega omrežja fleksibilnih multipleksorjev (FMX). 16.08.2011 09:30
JN8138/2011 19.07.2011 Obnova LR v RTP 400/110 kV Maribor. 16.08.2011 09:30
JN7385/2011 01.07.2011 Sanacija upravne stavbe v RTP Podlog 11.08.2011 11:30
JN6671/2011 16.06.2011 Zamenjava oken in obnova fasade na poslovni stavbi Hajdrihova 2 03.08.2011 09:30
JN6672/2011 16.06.2011 Sistem javnega alarmiranja HE Golica - zamenjava siren 01.08.2011 09:30
JN6262/2011 08.06.2011 Okvirni sporazum za izvajanje antikorozijske zaščite daljnovodov 2011 - 2015 27.07.2011 09:30
JN4453/2011 03.05.2011 Dobava in montaža 110 kV GIS postroja za RTP 110/20 kV Ilirska Bistrica 05.07.2011 09:30
JN4738/2011 10.05.2011 Obnova poslovne stavbe Divača - fasada 21.06.2011 09:30
JN4889/2011 12.05.2011 Nabava osebnih terenskih vozil in tovornih terenskih vozil (pick up) ter odprodaja starih vozil 13.06.2011 09:30
JN4660/2011 09.05.2011 DV 110 kV Maribor-Cirkovce I Pridobivanje dokazil o pravici graditi 13.06.2011 09:30
JN4283/2011 22.04.2011 108: RTP Okroglo: Dobava VN opreme za rekonstrukcijo stikališča 400 in 110 kV (odklopniki, ločilniki, odvodniki...) 08.06.2011 09:30
JN1619/2011 20.05.2011 Vzdrževanje varnostne opreme_ Check Point 08.06.2011 09:30
JN4266/2011 22.04.2011 DV 2x110 kV Beričevo -Trbovlje, DV + OPGW Sklop A: Dobava vodnikov Sklop B: Dobava izolatorjev in pripadajoče obesne opreme, spojnega materiala ter elementov osvetlitve daljnovoda Sklop C: Dobava OPGW in pripadajoče obesne opreme, spojnega matriala, opozorilnih krogel ter dobava in izvedba optičnega kabelskega sistema 07.06.2011 11:30
JN1556/2011 16.05.2011 Sanacija oljnih jam v RTP Beričevo, RTP Gorica, RTP Koper 03.06.2011 09:30
JN4261/2011 22.04.2011 Izgradnja video nadzora in protivlomnega sistema RP Hudo 03.06.2011 09:30
JN4496/2011 04.05.2011 Nabava osebnih vozil 31.05.2011 09:30
JN3666/2011 11.04.2011 Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, gradbena dela in elektromontažna dela za objekt DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško. 26.05.2011 11:30
JN3246/2011 30.03.2011 Naročilo za dobavo spončne in obesne opreme in izvedbo elektromontažnih del za projekt - RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija. 23.05.2011 09:30
JN3720/2011 12.04.2011 Okvirni sporazum za dobavo strežnikov za obdobje treh let 20.05.2011 11:30
JN4253/2011 22.04.2011 Dobava visokonapetostne opreme za projekt zamenjave primarne opreme v 400 kV stikališču ob NEK 19.05.2011 11:30
JN3688/2011 11.04.2011 Izbira izvajalca za vzpostavitev projektnih, strokovnih in tehničnih podlag za učinkovito umeščanje novogradenj in rekonstrukcij daljnovodov v prostor 18.05.2011 09:30
JN1356/2011 28.04.2011 Pogodba za vzdrževanje ELES - ovih klimatskih naprav. 13.05.2011 09:30
JN3667/2011 11.04.2011 Sanacija pomožne stavbe 13.05.2011 09:30
JN2978/2011 25.03.2011 SANACIJA VARNOSTNE VIŠINE NA DV 2 X 110 KV BRESTANICA - HUDO, MED SM 40 IN 41: DEMONTAŽA IN RUŠENJE DV, DOBAVA DV OPREME, IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN ELEKTROMONTAŽNA DELA 12.05.2011 09:30
JN3599/2011 07.04.2011 Zamenjava DV stebrov 11.05.2011 09:30
JN3934/2011 15.04.2011 Nabava novega in odprodaja starega tovornega vozila 11.05.2011 09:30
JN2930/2011 24.03.2011 Dobava opreme za DV 110kV Okroglo - Tržič - Radovljica 10.05.2011 09:30
JN2766/2011 21.03.2011 Dobava in montaža sekundarne opreme za 400 kV DV polja Krško I in II v RTP Beričevo 05.05.2011 11:30
JN2771/2011 21.03.2011 Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo stikališča RTP 110/20(35) kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 21.04.2011 09:30
JN2908/2011 24.03.2011 Revizija odklopnikov ABB 19.04.2011 09:30
JN2794/2011 22.03.2011 Izvedba gradbeno obrtniških del, elektromontažnih del, ter izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, za izgradnjo 110 kV DV polj Litostroj I,II v RTP Kleče 18.04.2011 09:30
JN2812/2011 22.03.2011 Izdelava prostorske dokumentacije-državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela DV 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče) z integriranim okoljskim poročilom 12.04.2011 09:30
JN1584/2011 21.02.2011 IT rešitev obvladovanja dinamičnih simulacij EES: celovita modelska rešitev za izvajanje simulacij dinamičnih prehodnih pojavov v slovenskem elektroenergetskem sistemu (EES) in njegovi električni okolici 31.03.2011 09:30
JN1305/2011 11.02.2011 Izgradnja priključnega voda 2x110 kV za HE Krško 23.03.2011 09:30
JN1790/2011 24.02.2011 DV 2 x 110 kV Brestanica -Hudo Pridobivanje dokazil o pravici graditi 23.03.2011 09:30
JN863/2011 27.01.2011 projekt 108: RTP Okroglo: Dobava energetskega transformatorja 400/110 kV, 300 MVA 17.03.2011 09:30
JN1131/2011 04.02.2011 DV 2x110 kV Beričevo -Trbovlje, DV + OPGW gradbena dela, izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela 16.03.2011 11:30
JN1283/2011 10.02.2011 Naročilo za izvedbo gradbeno obrtniških del in izdelavo jeklenih konstrukcij za projekt - RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija 11.03.2011 09:30
JN1668/2011 22.02.2011 Nakup merilne opreme 09.03.2011 09:30
JN1577/2011 18.02.2011 Sanacija AB portalov 09.03.2011 09:30
JN1035/2011 02.02.2011 Dobava opreme za DV 110kV Formin - Cirkovce 08.03.2011 09:30
JN1286/2011 10.02.2011 Izvedba del na DV 110kV Formin - Cirkovce 07.03.2011 09:30
JN1034/2011 02.02.2011 Izbira izvajalca za izdelavo državnega prostorskega načrta (DPN) daljnovoda DV 2 x 400 kV Podlog-Šoštanj (prehod iz 220 kV na 400 kV) 01.03.2011 09:30
JN810/2011 26.01.2011 Dobava vodnika Al/ACS 240/40 DV 2x110kV Cirkovce- Zlatoličje 22.02.2011 09:30
JN10708/2010 05.11.2010 Okvirni sporazum za izdelavo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za projekte SPO v letih 2011 - 2014 21.02.2011 09:30
JN11434/2010 25.11.2010 IZVAJANJE STORITEV RAZVOJA, OBRATOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA PODROČJI PRENOSA IN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 28.01.2011 09:30
JN11641/2010 01.12.2010 NAKUP KARTUŠ, TONERJEV IN TRAKOV 14.01.2011 09:30
JN12474/2010 23.12.2010 Nabava diskovnega polja NetApp 12.01.2011 09:30
JN11823/2010 07.12.2010 Izbira izvajalca za izdelavo državnega prostorskega načrta (DPN) za del rekonstrukcije daljnovoda DV 2 x 110 kV Brestanica-Hudo na odseku od SM 84 do SM102 06.01.2011 09:30
JN11376/2010 24.11.2010 Zamenjava OPWR na DV 2x110kV Radeče-Vrhovo in Trbovlje-Brestanica (SM41-SM52) ter zamenjava začasnega OPGW v zateznem polju (SM37-SM47) na DV 400kV Beričevo-Divača. 06.01.2011 09:30
JN11586/2010 30.11.2010 Nadgradnja TMS sistema Alcatel-Lucent 5620 NM iz verzije 5.3 na 9.2 04.01.2011 09:30
JN11733/2010 03.12.2010 Izgradnja video nadzora in protivlomnega sistema RP Hudo 28.12.2010 09:30
JN10884/2010 10.11.2010 Vzdrževanje in nadgradnja programske opreme Poslovne informatike 10.12.2010 09:30
JN10165/2010 21.10.2010 Nakup in asistenca komunikacijske opreme CISCO catalyst 15.11.2010 09:30
JN9899/2010 15.10.2010 Nabava montažnih stebrov (110 kV do 400 kV) s pripadajočo opremo 10.11.2010 09:30
JN9690/2010 11.10.2010 108: RTP Okroglo: obnova stikališč + TR411 09.11.2010 09:30
JN9484/2010 05.10.2010 Okvirni sporazum za dobavo računalniške opreme za obdobje treh let (2011-2013) 03.11.2010 09:30
JN9032/2010 22.09.2010 Nakup, namestitev in konfiguracija mrežne opreme za EMS 02.11.2010 09:30
JN9155/2010 27.09.2010 Revizija odklopnikov ABB. 28.10.2010 09:30
JN8959/2010 21.09.2010 Rezervacije in izdajanje letalskih vozovnic za Elektro-Slovenija, d.o.o. 21.10.2010 09:30
JN9154/2010 27.09.2010 Vgradnja merilnikov kvalitete električne energije 19.10.2010 09:30
JN9331/2010 30.09.2010 Ureditev TK infrastrukture 14.10.2010 11:30
JN9175/2010 27.09.2010 Nabava rabljenih osebnih vozil 14.10.2010 09:30
JN7236/2010 06.08.2010 Obnova sekundarne opreme v RTP Kleče 12.10.2010 11:30
JN8619/2010 13.09.2010 Razširitev DCN omrežja-3. faza 08.10.2010 09:30
JN618/2010 27.01.2010 Nabava in implementacija novega Republiškega centra vodenja EES 07.10.2010 09:30
JN8074/2010 30.08.2010 Nabava kombiniranih in terenskih (pick-up) vozil 28.09.2010 09:30
JN8066/2010 31.08.2010 ANALIZA IN PRIKAZ HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNIH ZNAČILNOSTI TRASE DALJNOVODA 2 x 400 kV CIRKOVCI - PINCE (dolžine 80,4 km) 23.09.2010 09:30
JN7888/2010 25.08.2010 Nakup, namestitev in konfiguracija KVM stikal ter nadzornega sistema za KVM stikala 22.09.2010 09:30
JN7614/2010 17.08.2010 Dobava in montaža sekundarne opreme za objekt RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča 17.09.2010 11:30
JN7538/2010 16.08.2010 Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement) 16.09.2010 09:30
JN7725/2010 20.08.2010 Dobava in montaža opreme lastne rabe za objekt RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča 15.09.2010 11:30
JN7467/2010 12.08.2010 Izvedba elektromontažnih del na DV 2x110kV Okroglo- Moste in DV 110kV Moste- Radovljica 06.09.2010 09:30
JN5603/2010 29.06.2010 Naročilo za nabavo 110 kV VN opreme za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija ter RTP 220/110/35 kV Kleče, izgradnja dveh 110 kV DV polj Litostroj I in II 16.08.2010 09:30
JN6230/2010 13.07.2010 Zamenjava vodnikov 10.08.2010 09:30
JN6027/2010 08.07.2010 Izvedba ograje stikališča 09.08.2010 09:30
JN5146/2010 16.06.2010 Elektromontažna dela na objektu RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh 400 kV DV polj Krško I in Krško II 28.07.2010 09:30
JN4668/2010 04.06.2010 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 20.07.2010 09:30
JN4777/2010 08.06.2010 NABAVA ODVODNIKOV PRENAPETOSTI 19.07.2010 09:30
JN5744/2010 02.07.2010 Lasersko snemanje in obdelava podatkov RTP 15.07.2010 09:30
JN4522/2010 02.06.2010 Optimizacija poslovnih procesov 13.07.2010 09:30
JN5487/2010 24.06.2010 Izdelava cenitvenih poročil o oceni povzročene škode ter razlike med višino predhodno ocenjene povzročene škode in ocenjeno dejansko škodo pri izgradnji daljnovoda DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (5. odsekov) ter stavbnih zemljiščih (celotna trasa deljena na dva odseka) 06.07.2010 11:30
JN582/2010 24.06.2010 Ureditev TK omrežja PBe-PKK Telekom Slovenije po sklopih: Sklop_A: Ureditev TK omrežja PBe-PKK Telekom Slovenije PE Ljubljana, Sklop_B: Ureditev TK omrežja PBe-PKK Telekom Slovenije PE Novo Mesto 05.07.2010 11:30
JN4409/2010 28.05.2010 Elektromontažna dela na objektu RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča 23.06.2010 11:30
JN4412/2010 28.05.2010 Komuniciranje z lokalnimi skupnostmi in mediji 22.06.2010 09:30
JN4420/2010 28.05.2010 Izvedba elektromontažnih del na DV 2x110kV Ajdovščina- Divača, sistem II 22.06.2010 09:30
JN4254/2010 25.05.2010 Izdelava projektne dokumentacije 21.06.2010 09:30
JN3572/2010 06.05.2010 Poslovni najem dveh osebnih vozil 16.06.2010 09:30
JN4138/2010 21.05.2010 Nabava opreme za DV 2x110kV Okroglo- Moste i in II, DV 110kV Moste- Radovljica, DV 2x110kV Zlatoličje- Cirkovce Vzhod in Zahod 15.06.2010 09:30
JN3997/2010 18.05.2010 Napajalni sistemi IKT opreme 14.06.2010 09:30
JN4239/2010 25.05.2010 Dobava spojne in obesne opreme ter vodnikov 04.06.2010 11:30
JN2805/2010 08.04.2010 Napajanje LR objekta 110 kV stikališča - razvod LR v relejnih hišah 11.05.2010 11:30
JN2388/2010 25.03.2010 Izdelava omar in montaža za zaščito transformatorjev 400/110 kV in zaščito zbiralk 400 kV 07.05.2010 09:30
JN2574/2010 01.04.2010 RTP Divača - PST - elektromontažna dela 06.05.2010 10:30
JN2806/2010 08.04.2010 DV 2x110 kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče Gradbena dela 05.05.2010 11:30
JN2760/2010 08.04.2010 DV 2x110 kV Doblar-Gorica; odsek SM 72 - Avče Elektromontažna dela 05.05.2010 09:30
JN2596/2010 02.04.2010 Dobava merilnikov kvalitete električne energije 05.05.2010 09:30
JN2186/2010 18.03.2010 RTP Kleče - napajanje LR objekta iz 20 kV stikališča 19.04.2010 11:30
JN367/2010 02.04.2010 Dobava cevnih zbiralnic, spojne in obesne opreme, podpornih izolatorjev in vodnikov za Stikališče NEK, rekonstrukcija stikališča 13.04.2010 11:30
JN2183/2010 18.03.2010 Nabava opreme za DV 2x110kV Ajdovščina- Divača, sistem II 12.04.2010 09:30
JN1386/2010 23.02.2010 Nabava pretvornikov protokola IEC 101/104 08.04.2010 09:30
JN1421/2010 24.02.2010 RTP Divača - PST - Dobava spojnega in obešalnega materiala ter vodnikov 22.03.2010 11:30
JN1192/2010 17.02.2010 Dobava OPGW in obešalne ter spojne opreme. 22.03.2010 09:30
JN850/2010 03.02.2010 Nabava opreme za zaščito transformatorjev 400/110 kV in zaščito zbiralk 400 kV 11.03.2010 09:30
JN921/2010 05.02.2010 Jeklene konstrukcije portalov in podstavkov 400 kV aparatov, za izgradnjo 400 kV DV polja Krško I in II v RTP Beričevo 08.03.2010 09:30
JN932/2010 05.02.2010 RTP Divača - PST - Dobava in montaža opreme lastne rabe 04.03.2010 11:30
JN177/2010 11.01.2010 Izdelava projektne dokumentacije 15.02.2010 09:30
JN167/2010 08.01.2010 Nabava terenskih, kombiniranih in tovornih vozil 10.02.2010 09:30
JN10693/2009 28.12.2009 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 110 kV DV polj Litostroj I in II v RTP Kleče: INP, IDZ, PGD, DZR, PZI, PID in POV 05.02.2010 09:30
JN10159/2009 04.12.2009 Dobava enrgetskega transformatorja 300 MVA, 400/110 kV 19.01.2010 09:30
JN10424/2009 15.12.2009 RTP Divača - PST - dobava opreme vodenja in zaščite 15.01.2010 11:30
JN10357/2009 14.12.2009 Naročilo za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije; INP,IDZ, PGD, DZR, PZI, PID in POV, za RTP 400/220/110 kV Beričevo, izgradnja dveh DV polj 110 kV Trbovlje III in Litija. 15.01.2010 09:30
JN9889/2009 25.11.2009 Dobava instrumentnih transformatorjev 12.01.2010 11:30
JN9730/2009 20.11.2009 Odprava okvar na optičnem omrežju ELES-a 12.01.2010 09:30
JN9627/2009 18.11.2009 Nakup merilnikov kvalitete električne energije 11.01.2010 09:30
JN9920/2009 27.11.2009 Gradbena dela in obrtniška dela za objekt RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča 29.12.2009 11:30
JN9919/2009 27.11.2009 Izdelava, dobava in motaža jeklene konstrukcije za objekt RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča 29.12.2009 09:30
JN9937/2009 27.11.2009 Izvedba gozdnega poseka na trasi daljnovoda 23.12.2009 09:30
JN9729/2009 20.11.2009 Dobava opreme za rekonstrukcijo DV 110kV Avče- Gorica in DV 2x110kV Ajdovščina- Divača; sistem I: sklop I: dobava obešalnega materiala, sklop II: dobava spojnega materiala za vodnik ZTAL/HACIN 240/40, 18.12.2009 09:30
JN9967/2009 30.11.2009 Projekt 155: Rekonstrukcija DV 2x110 kV Doblar-Gorica - Selitev opreme DV na deponijo v RTP Beričevo 14.12.2009 12:30
JN9343/2009 09.11.2009 Izvedba elektromontažnih del na DV 110kV Avče- Gorica 14.12.2009 09:30
JN9379/2009 09.11.2009 RTP Divača - PST - gradbeno obrtniška dela in jeklene konstrukcije 11.12.2009 09:30
JN9088/2009 02.11.2009 Izvedba elektromontažnih del na DV 2x110kV Ajdovščina- Divača, sistem I 07.12.2009 09:30
JN8843/2009 23.10.2009 Izdelava projektne dokumentacije. 24.11.2009 09:30
JN8833/2009 23.10.2009 Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe Elektro - Slovenija d.o.o. 23.11.2009 09:30
JN8171/2009 06.10.2009 Nakup in vzdrževanje strežnikov HP in knjižnice 11.11.2009 09:30
JN8005/2009 30.09.2009 Lasersko snemanje in obdelava podatkov RTP Ajdovščina, RTP Kidričevo ter obdelava podatkov laserskega snemanja že posnetih objektov v poenostavljeni verziji. 10.11.2009 09:30
JN8253/2009 08.10.2009 Nabava merilne opreme 09.11.2009 09:30
JN7939/2009 28.09.2009 vzdrževanje kopirnih strojev 29.10.2009 09:30
JN7776/2009 22.09.2009 Nakup programske opreme za nadzor Oracle baze 27.10.2009 09:30
JN7088/2009 01.09.2009 optimizacija klimatskih naprav. 05.10.2009 09:30
JN6530/2009 12.08.2009 RTP Divača - PST - dobava VN opreme 15.09.2009 09:30
JN6514/2009 12.08.2009 Preureditev računalniškega prostora v OCV Beričevo v center za usposabljanje operaterjev 14.09.2009 09:30
JN6282/2009 05.08.2009 Projekt 055: DV 2x110 kV Gorica-Divača, Kablovod Renče: Dobava in montaža kabelskega sistema, jeklenih konstrukcij in izvedba vseh gradbenih in ostalih del 07.09.2009 09:30
JN6371/2009 07.08.2009 Nabava vodnika 01.09.2009 09:30
JN6076/2009 27.07.2009 Nakup dodatnih licenc Microsoft 31.08.2009 12:30
JN6119/2009 28.07.2009 Izvedba rekonstrukcije daljnovodov 28.08.2009 09:30
JN5692/2009 14.07.2009 Nakup in zamenjava akumulatorskih baterij v RPS napajalnih sistemih 18.08.2009 09:30
JN5584/2009 10.07.2009 Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, omaric merilne napetosti, lastne rabe, kablov in izvajanje elektromontažnih del 17.08.2009 09:30
JN5560/2009 10.07.2009 Nabava kartuš 14.08.2009 09:30
JN5231/2009 01.07.2009 Vzdrževanje NetApp diskovnih polj 11.08.2009 09:30
JN5544/2009 09.07.2009 Izdelava projektne dokumentacije 10.08.2009 09:30
JN5062/2009 24.06.2009 Nadgradnja nadzornega sistema SDH omrežja 28.07.2009 09:30
JN4628/2009 09.06.2009 RTP Pekre, RTP Cirkovce: Rekonstrukcija LR v letu 2009 21.07.2009 09:30
JN4685/2009 11.06.2009 DV 110kV Grosuplje- Ribnica, DV 110kV Ribnica- Kočevje, DV 2x110kV Kleče- Okroglo II; odcep Mavčiče, DV 2x110kV Podlog- Lipa: dobava obešalnega materiala,OPGW vodnika in optičnega kabelskega sistema 13.07.2009 09:30
JN4213/2009 28.05.2009 Košnja in urejanje zunanjih površin objektov CVZ Divača, CVZ Ljubljana, CVZ Nova Gorica 09.07.2009 09:30
JN3968/2009 20.05.2009 NABAVA ODVODNIKOV PRENAPETOSTI 02.07.2009 09:30
JN3913/2009 19.05.2009 DOBAVA IN MONTAŽA RPS OPREME IN NAPAJALNIH DELILNIKOV 01.07.2009 09:30
JN3989/2009 21.05.2009 Prenova ISMS-EWRM 22.06.2009 09:30
JN3145/2009 21.04.2009 Izvedba gradbenih, elektromontažnih, strojnih in AKZ del v 110 kV stikališču RTP Beričevo 04.06.2009 09:30
JN2608/2009 01.04.2009 Elektromontažna dela 12.05.2009 09:30
JN2515/2009 31.03.2009 Vzdrževanje kopirnih strojev 11.05.2009 09:30
JN2370/2009 26.03.2009 Nakup dodatnih licenc Microsoft 06.05.2009 09:30
JN2090/2009 18.03.2009 Dobava razstojnikov snopov vrvi in obešalnega ter spojnega materiala. 06.05.2009 09:30
JN2154/2009 20.03.2009 Obnova stenskih prikazovalnikov (RCV in OCV) 05.05.2009 09:30
JN1983/2009 16.03.2009 Dobava vodnika ACSR/AW 475/25 MM2 (Al/Aw) 04.05.2009 09:31
JN1096/2009 18.02.2009 Izdelava projektne dokumentacije PZR, PZI in PID 31.03.2009 09:30
JN1545/2009 01.03.2009 Nadgradnja avkcijskega sistema in sistema za najavo voznih redov 31.03.2009 09:30
JN1394/2009 25.02.2009 Gradbena in obrtniška dela 27.03.2009 09:30
JN1478/2009 26.02.2009 Dobava opreme za zaščito zbiralk 26.03.2009 09:30
JN1479/2009 26.02.2009 Dobava sekundarne opreme 25.03.2009 09:30
JN539/2009 28.01.2009 Nakup merilnikov kvalitete električne energije 13.03.2009 09:30
JN1224/2009 19.02.2009 Podpis nove pogodbe za Redno vzdrževanje in odprava napak na vseh DEA sistemih v objektih naročnika. (ELES-a) 10.03.2009 09:31
JN369/2009 20.01.2009 Čiščenje poslovnih prostorov v Mariboru (City center) in Cesti v mestni log 10.03.2009 09:30
JN39/2009 05.01.2009 RTP Gorica - izvedba elektromontažnih del 10.02.2009 11:30
JN40/2009 05.01.2009 RTP Gorica - izvedba gradbeno obrtniških del 10.02.2009 09:30
JN10111/2008 02.12.2008 DOBAVA IN MONTAŽA SDH OPREME-NADGRADNJA 15.01.2009 11:30
JN10110/2008 02.12.2008 DOBAVA IN MONTAŽA FMX OPREME-NADGRADNJA 15.01.2009 09:30
JN10309/2008 10.12.2008 RAZŠIRITEV DCN OMREŽJA - 2. FAZA 09.01.2009 12:30
JN10260/2008 08.12.2008 DOBAVA IN MONTAŽA IP/MPLS IN DCN OPREME - NADGRADNJA 08.01.2009 11:30
JN9568/2008 10.11.2008 Izvedba antikorozijske zaščite 08.01.2009 09:30
JN10013/2008 27.11.2008 Dobava opreme in elektromontažna dela (na daljnovodih, v stavbi 110 kV , na TR platoju) za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica 22.12.2008 09:30
JN9386/2008 04.11.2008 Prenova poslovnih procesov 18.12.2008 09:30
JN9797/2008 18.11.2008 DOBAVA IN MONTAŽA RPS OPREME 17.12.2008 11:30
JN9794/2008 18.11.2008 TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE- OPTIČNE IN BAKRENE POVEZAVE 17.12.2008 09:30
JN9538/2008 10.11.2008 Razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del 15.12.2008 09:30
JN9654/2008 12.11.2008 Razširitev MPLS omrežja (7.faza) 11.12.2008 09:30
JN9596/2008 11.11.2008 Ureditev poslovne stavbe TK 10.12.2008 09:30
JN9566/2008 21.11.2008 Projekt 155: Rekonstrukcija DV 2x110 kV Doblar-Gorica - Rušenje, demontaža in gradnja novega daljnovoda (gradbena dela, montaža jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela) 09.12.2008 09:30
JN9252/2008 28.10.2008 Priprava in tisk glasila Naš stik 08.12.2008 09:30
JN9169/2008 24.10.2008 Prenova pritličja RCV 04.12.2008 09:30
JN8290/2008 30.09.2008 Nadgradnja varnosti informacijskega sistema 04.11.2008 09:30
JN7620/2008 08.09.2008 VISOKOTEHNOLOŠKO SODELOVANJE NA PROJEKTIH S PODROČIJ UVAJANJA NOVIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, STORITEV, SISTEMOV IN VSEBIN 20.10.2008 09:30
JN7276/2008 27.08.2008 NABAVA VILIČARJA 15.10.2008 09:30
JN7248/2008 27.08.2008 Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov 09.10.2008 09:30
JN6931/2008 13.08.2008 Nabava opreme zaščite in vodenja za RTP Dravograd 01.10.2008 09:30
JN7476/2008 02.09.2008 Vzdrževanje strežnikov HP 15.09.2008 11:30
JN6936/2008 13.08.2008 Dobava visoko napetostne opreme za RTP 400/110 kV Krško, dogradnja stikališča ter RTP 400/220/110 kV Beričevo, dogradnja DV 400 kV polj Krško I,II 12.09.2008 09:30
JN4430/2008 02.06.2008 Nabava in implementacija novega Republiškega centra vodenja EES 10.09.2008 09:30
JN6770/2008 07.08.2008 Projekt za vgradnjo zaščite zbiralk in vključitev sekundarne opreme 110 kV DV v sisteme ELES v novem stikališču ČHE Avče 02.09.2008 09:30
JN6638/2008 01.08.2008 TEHNOLOŠKO POSLOVNO SODELOVANJE NA PODROČJU UVAJANJA NOVIH TELEKOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ IN STORITEV 26.08.2008 11:30
JN6639/2008 01.08.2008 Izdelava projektne dokumentacije za vgradnjo prečnega transformatorja v 400 kV stikališču v RTP Divača 26.08.2008 09:30
JN6468/2008 29.07.2008 Obnova LR v EE objektih za leto 2008: Menjava DEA in usm. 48V v RTP Pekre- izvedba projekta 21.08.2008 09:30
JN5456/2008 02.07.2008 TK oprema za HE Blanca 29.07.2008 09:30
JN4468/2008 03.06.2008 Redno in izredno vzdrževanje vozil avtoparka ELES-a 17.07.2008 09:30
JN4106/2008 23.05.2008 Dobava enrgetskih transformatorjev 300 MVA, 400/110 kV za RTP 400/110 kV Krško ter RTP 400/110 Okroglo 15.07.2008 09:30
JN4202/2008 27.05.2008 Izgradnja relejnih hišic in kabelske kanalizacije v RTP Kleče 08.07.2008 10:00
JN4755/2008 11.06.2008 GRADITEV NOVEGA TK VOZLIŠČA V OBJEKTU RTP PEKRE 07.07.2008 09:30
JN3783/2008 16.05.2008 Poslovni najem dveh vozil 02.07.2008 10:00
JN4587/2008 05.06.2008 Izdelava projektne dokumentacije PZR, PZI, PID 30.06.2008 11:30
JN4158/2008 26.05.2008 Nakup informacijske rešitve za podporo procesu nabave 26.06.2008 10:00
JN3410/2008 06.05.2008 Ugotovitev stanja poškodb distančnikov na DV 400 kV Divača-Redipuglia 23.06.2008 10:00
JN3246/2008 28.04.2008 Nadgradnja strežnikov HP blade 11.06.2008 09:30
JN3248/2008 28.04.2008 Nadgradnja NetApp-a na MetroCluster-ju, Nakup SnapManager-ja za Exchange in Snapmanager-ja za Virtualno infrastrukturo 10.06.2008 09:30
JN3932/2008 21.05.2008 ODPRAVA OKVAR NA OPTIČNEM OMREŽJU ELES-a 06.06.2008 09:30
JN3173/2008 25.04.2008 Dobava naprav vodenja, zaščite in meritev 110 kV stikališča za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica 03.06.2008 11:30
JN3263/2008 28.04.2008 Dobava in montaža jeklene konstrukcije za razplet DV in 110 kV stikališče za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica 28.05.2008 09:30
JN2692/2008 11.04.2008 Nabava osebnih in kombiniranih vozil ter enega tovornega vozila 27.05.2008 09:30
JN3229/2008 25.04.2008 Izvedba E-arhiva 26.05.2008 10:00
JN3129/2008 24.04.2008 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za projekt: Rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom DV za objekt Termoelektrarna Brestanica 20.05.2008 11:30
JN2061/2008 21.03.2008 Čiščenje poslovne stavbe ELES 05.05.2008 10:00

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji