Razvoj in vzdrževanje

Načrtovanje, vzdrževanje, graditev in razvoj elektroenergetskega omrežja Slovenije so ključne dejavnosti družbe ELES, namenjene skrbnemu obvladovanju naraščajočih potreb po električni energiji ter zagotavljanju zanesljivega, varnega in učinkovitega prenosa le te.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Razvoj prenosnega omrežja

Z namenom zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja elektroenergetskega sistema v prihodnosti družba ELES odgovorno načrtuje celovit razvoj elektroenergetskega sistema in prenosnega omrežja Republike Slovenije.

Naš cilj je, da tudi v prihodnje zagotavljamo zanesljiv prenos električne energije in kakovostno oskrbo z električno energijo ter omogočamo nemoteno delovanje trga z električno energijo v mednarodnem prostoru.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Umeščanje v prostor in dovoljevanje

Zavedamo se, da z delovanjem posegamo v skupen prostor, da posegamo v življenje, toda to počnemo premišljeno, na načelih trajnostnega razvoja družbenega in naravnega okolja. Vsaka širitev prenosnega omrežja je strateško načrtovana ter vselej vključuje z zakonom predpisane presoje vplivov na okolje in vključevanje javnosti.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Gradnja

Med naše ključne naloge pri skrbi za prenosno omrežje spada strateška, odgovorna in trajnostno načrtovana gradnja prenosnega omrežja – novih daljnovodov in razdelilnih transformatorskih postaj. Z novimi prenosnimi elektroenergetskimi objekti bomo dolgoročno povečali zmogljivost in zanesljivost prenosa električne energije.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Ljudje in okolje

Prizadevamo si za čim manjši vpliv naprav na ljudi in okolje. V sklopu načrtovanja razvoja elektroenergetskega omrežja zato vselej zagotovimo z zakonom predpisane presoje vplivov na okolje. Z ustreznimi meritvami in drugimi metodami pri obratujočih objektih redno spremljamo izpuste plina, odpadnih voda, hrupa in vibracij, električna in magnetna polja in svetlobnega onesnaževanja.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Služnosti in odškodnine

Daljnovodi rabo zemljišč seveda do določene mere omejujejo. Družba ELES zato dovoljenja za gradnjo objektov, omejitev rabe prostora, izvajanje vzdrževalnih del in dovoljenje za dostop na zemljišče ureja s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi služnosti z lastnikom zemljišča. Pogodba določa odnose med lastnikom in družbo ELES ter odškodnino za ustanovitev služnosti.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Posegi v varovalni pas

Pri umeščanju objektov v varovalni pas elektroenergetskih objektov soglasodajalci določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Vzdrževanje omrežja

V družbi ELES iz štirih centrov za infrastrukturo prenosnega omrežja skrbimo za redno in strokovno vzdrževanje vseh obstoječih prenosnih objektov, saj na njih temelji trenutna in prihodnja zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo. Zanesljivost prenosnega omrežja je močno odvisna ravno od kakovosti vzdrževanja in čim hitrejšega odpravljanja posledic izrednih dogodkov.

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Sporočanje napak na omrežju

Če ste opazili napako na omrežju, nas kontaktirajte.

Divača: 05 739 41 21, 05 339 61 11
Ljubljana: 01 474 31 21, 01 474 31 11
Maribor: 02 429 95 21, 02 429 96 11
Podlog: 03 703 51 21, 01 474 31 11

Gradnja in vzdrževanje
Gradnja in vzdrževanje

Zakonodaja in smernice

Načrtovanje, umeščanje in gradnja prenosnega elektroenergetskega omrežja so opredeljeni z nekaj ključnimi zakoni. Poleg zakonov je treba upoštevati še podzakonske predpise in druge pravne akte ter načrte razvoja prenosnega omrežja, ki jih izdeluje družba ELES in potrjuje pristojno ministrstvo.

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji