Projekt SINCRO.GRID

Projekt SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Ker je bila dokazana skladnost s politiko EU na področju pametnih omrežij, je bil projekt izbran za sofinanciranje na razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope. 

Ozadje

Dolgoletno uspešno sodelovanje EES Hrvaške in Slovenije je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja doseglo tehnično dovršenost z izgradnjo 400 kV zanke TESLA in močno povezavo s celinsko Evropo. Politične spremembe v devetdesetih letih in zakonodajne spremembe po letu 2000 so državama zapustili sistem, ki mora delovati v pogojih, za katere ni bil namenjen in zgrajen. Pomanjkanje prilagodljivosti sistema v smislu napetosti in regulacije frekvence je pred kratkim doseglo mejo, ki bi lahko potencialno ogrozila prihodnji razvoj proizvodnje električne energije iz razpršenih in obnovljivih virov energije ter zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema.

Dvostranski tehnični pogovori med državama v letu 2014 so pokazali veliko podobnosti v pomanjkanju prilagodljivosti. V tem času so operaterji prenosnega omrežja (HOPS in ELES) in distribucijskega omrežja (HEP – ODS in SODO) Hrvaške in Slovenije začeli iskati skupne rešitve. Kot najobetavnejša se je pokazala vzpostavitev mednarodnega sodelovanja pri implementaciji pametnih omrežij. Rešitev bi povečala tehnično in ekonomsko učinkovitost investiranega kapitala, človeških virov in tehničnega znanja. Rodila se je ideja za projekt SINCRO.GRID.

Partnerji projekta so različne tradicionalne in nove pristope zbrali v svežnju za pametno omrežje, vključno z naložbami v infrastrukturo, tehnologije in procese. Hrvaška in Slovenija sta se odločili, da ta projekt Evropski komisiji posredujeta kot predlog projekta skupnega evropskega interesa (projekta PCI) s področja pametnih omrežij.

Projekt v prvi vrsti obravnava težave, ki se pojavljajo v prenosnem omrežju, zato ga bo vodil operater prenosnega omrežja, pri čemer je vsak operater odgovoren za izvajanje predvidenih tehnologij v svojem omrežju. Operaterja distribucijskih omrežij bosta okrepila zaznavnost distribucijskega omrežja z zagotavljanjem orodij za napovedovanje razpršene proizvodnje, kar bo operaterjema prenosnega omrežja pomagalo napovedati potrebe za sistemske storitve in delovanje profila napetosti. Nadzorni centri operaterjev distribucijskih omrežij in prenosnih omrežij bodo povezani prek IKT infrastrukture in integracije sistemov (predvsem z uporabo semantičnega modela – CIM).

 

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji