Informacijsko in telekomunikacijsko omrežje

V družbi ELES smo zgradili prilagodljive informacijske sisteme in visoko razpoložljivo telekomunikacijsko omrežje, s katerimi uporabnikom zagotavljamo sodobne, zanesljive in varne informacijsko-telekomunikacijske storitve. 

Informacijsko in komunikacijsko omrežje družbe ELES je pomemben del kritične infrastrukture (KI) državnega pomena. Omrežje povezuje vse lokacije družbe, proizvajalce električne energije, domača distribucijska in tuja prenosna podjetja ter druge poslovne subjekte, ki so neposredno ali posredno vključeni v vrednostno verigo zagotavljanja zanesljivega prenosa električne energije na območju Republike Slovenije.

 

ITK storitve

V družbi ELES sledimo globalnim trendom pri razvoju tehnologije in spremembah poslovnega okolja, v katerega so vpeti naši odjemalci. Storitve, ki jih ponujamo, so skrbno načrtovane, umerjene glede na potrebe uporabnika, premišljeno uvedene in vzdrževane skladno z metodologijo ITIL (Information Technology Infrastructure Library). S tem zagotavljamo konkurenčnost lokalnega poslovnega okolja in njegovo prilagodljivost pri prevzemanju globalnih trendov poslovanja.

Pri izgradnji informacijskih rešitev se to izraža v uvedbi sodobnega poslovno-informacijskega in dokumentnega sistema, sistema poslovnega poročanja, pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja pa veliko pozornost namenjamo izgradnji IP (Internet Protocol) omrežij z vsemi vključenimi mehanizmi, ki bodo omogočali uporabo ITK storitev za potrebe obratovanja in tudi za poslovne potrebe.

Uporabnikom ponujamo širok nabor ITK storitev, s katerimi lahko uresničijo zastavljene poslovne cilje.

 

Razvoj ITK storitev

Izgradnja ITK storitev sledi strateškim smernicam razvoja podjetja in je usklajena z zahtevami poslovanja družbe. Predstavlja proces izgradnje in nenehnega izboljševanja storitev, ki z interakcijo standardnih gradnikov zagotavlja uresničitev specifičnih potreb poslovanja.

Vidnejši razvojni korak je bil izveden z vzpostavitvijo DWDM omrežja, ki zagotavlja zadostne pasovne širine, kapacitete za delovanje novega modernega IPMPLS omrežja, ki povezuje vse lokacije družbe in njenih deležnikov. Slednje postaja osnova za izvajanje in delovanje vseh, tako obratovalnih, poslovnih in tehničnih informacijsko telekomunikacijskih storitev, predvsem s poudarkom na storitvah »pametnih omrežij.

 

 

IKT center Kleče
IKT center Kleče
IKT center Kleče

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji