Informacijsko in telekomunikacijsko omrežje

V družbi ELES smo zgradili prilagodljive informacijske sisteme in visoko razpoložljivo telekomunikacijsko omrežje, s katerimi uporabnikom zagotavljamo sodobne, zanesljive in varne informacijsko-telekomunikacijske storitve. 

Informacijsko in komunikacijsko omrežje družbe ELES je pomemben del kritične infrastrukture (KI) državnega pomena. Omrežje povezuje vse lokacije družbe, proizvajalce električne energije, domača distribucijska in tuja prenosna podjetja ter druge poslovne subjekte, ki so neposredno ali posredno vključeni v vrednostno verigo zagotavljanja zanesljivega prenosa električne energije na območju Republike Slovenije.

 

ITK storitve

V družbi ELES sledimo globalnim trendom pri razvoju tehnologije in spremembah poslovnega okolja, v katerega so vpeti naši odjemalci. Storitve, ki jih ponujamo, so skrbno načrtovane, umerjene glede na potrebe uporabnika, premišljeno uvedene in vzdrževane skladno z metodologijo ITIL (Information Technology Infrastructure Library). S tem zagotavljamo konkurenčnost lokalnega poslovnega okolja in njegovo prilagodljivost pri prevzemanju globalnih trendov poslovanja.

Pri izgradnji informacijskih rešitev se to izraža v uvedbi sodobnega poslovno-informacijskega in dokumentnega sistema, sistema poslovnega poročanja, pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja pa veliko pozornost namenjamo izgradnji IP (Internet Protocol) omrežij z vsemi vključenimi mehanizmi, ki bodo omogočali uporabo ITK storitev za potrebe obratovanja in tudi za poslovne potrebe.

Uporabnikom ponujamo širok nabor ITK storitev, s katerimi lahko uresničijo zastavljene poslovne cilje.

 

Razvoj ITK storitev

Izgradnja ITK storitev sledi strateškim smernicam razvoja podjetja in je usklajena z zahtevami poslovanja družbe. Predstavlja proces izgradnje in nenehnega izboljševanja storitev, ki z interakcijo standardnih gradnikov zagotavlja uresničitev specifičnih potreb poslovanja.

Vidnejši razvojni korak je projekt nadgradnje nove generacije SDH (Synchronous Digital Hierarchy) storitev, s katerimi uporabnikom osnovne dejavnosti (storitev obratovanja in zaščite elektroenergetskega sistema) omogočamo postopen in varen prehod na IP omrežja.

Pri razvoju aplikacijskih storitev smo uvedli nove standardne poslovno-informacijske sisteme, sisteme za podporo vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij, elektronski dokumentni sistem, trenutno pa poteka tudi izgradnja storitev poslovnega poročanja.

V bližnji prihodnosti načrtujemo širitev in razvoj obstoječih telekomunikacijskih omrežij. Na ravni optičnega transporta nameravamo razširiti obstoječe kapacitete z uvajanjem DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) omrežja in infrastrukture, ki bo osnova za prenovo obstoječega IP/MPLS (Intenet Protocol/Multi Protocol Label Switching) omrežja. Tako načrtovani projekti in tehnologije bodo omogočili nadaljnji razvoj storitev obratovanja EES, pametnih omrežij in drugih poslovnih ITK storitev.

 

IKT center Kleče
IKT center Kleče
IKT center Kleče

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji