Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

25.10.2017 | Beričevo-Divača

Na zadnjem sestanku je bila podana zaveza, da bodo podana pojasnila oziroma komentarji o izvedljivosti dodatnih optimizacij. Read More

23.10.2017 | Beričevo-Divača

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo odločitev o prenehanju delovanja delovne skupine. Read More

14.07.2017 |

Pred časom je družba ELES prejela gradiva, ki so jih pripravili predstavniki civilnih iniciativ predvsem s severne trase. Read More

21.06.2017 |

»Dokler se okoljska zakonodaja, vključno s postopki sprejemanja DPN, ter potrebe po nadgrajeni daljnovodni povezavi ne spremenijo, je projekt s strani družbe ELES ustavljen,« poudarja direktor, mag. Aleksander Mervar. Read More Read More

15.02.2017 | Beričevo-Divača

Ministrstvo za infrastrukturo spremlja napredovanje aktivnosti na vseh projektih, ki so uvrščeni na seznam projektov skupnega pomena. Predstavniki družbe ELES so ministrstvu predstavili stanje in aktivnosti pri omenjenem projektu. Read More

31.01.2017 | Beričevo-Divača

Nekateri predstavniki civilnih iniciativ in posamezniki so izrazili dvom, da po izdelavi študije variant in osnutka državnega prostorskega načrta ne bo upoštevan noben predlog optimizacij, ki bi jih predlagali predstavniki civilnih in... Read More

12.04.2016 | Beričevo-Divača

Drugi redni sestanek delovne skupine je potekal 12. aprila 2016 (Vabilo.pdf, ki mu je bila priložena zabeležka prvega sestanka) skladno z dnevnim redom (Dnevni red.pdf). Udeležila se ga je večina članov (Seznam prisotnih.pdf).Na sestan... Read More

03.03.2016 | Beričevo-Divača

Prvi redni sestanek delovne skupine (DS) je bil v torek, 1. marca 2016 (Vabilo). Potekal je skladno z dnevnim redom (Program), udeležila pa se ga je večina članov (Seznam prisotnih). Na sestanku je bila podana predstavitev postopka ... Read More

17.02.2016 | Beričevo-Divača

O projektu so bile podane določene informacije več deležnikov v oddaji Točka preloma na 3. televizijskem programu RTV Slovenije dne 17. 2. 2016. Read More

01.02.2016 | Beričevo-Divača

Aprila 2015 je bil organiziran prvi sestanek predstavnikov civilnih iniciativ in drugih deležnikov, na katerem je bil obravnavan osnutek imenovanja delovne skupine, ki je pokazal precejšnje razlike v pričakovanjih med deležniki. Osnute... Read More

Page 1 of 2 <<< [1]2 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji