Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Vplivi na okolje

Na pobudo udeležencev posvetov konec leta 2013 in na začetku leta 2014 smo pri Elektroinštitutu Milan Vidmar naročili dodatni obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja dveh obstoječih daljnovodov: DV 220 kV Kleče–Divača (2014) in DV 400 kV Beričevo–Divača (2014). V letu 2013 je bil izveden tudi obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja obstoječega daljnovoda: DV 220 kV Beričevo–Kleče. Za daljnovod 2 x 110 kV Kleče–Okroglo I je bil leta 2014 izveden obratovalni monitoring. Leta 2016 je bil izveden tudi obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja daljnovoda 2 x 110 kV Kleče–Okroglo II.

Na podlagi meritev in izračunov je bilo ugotovljeno, da so efektivne vrednosti električne poljske jakosti in efektivne vrednosti gostote magnetnega pretoka manjše od predpisane dopustne mejne vrednosti, ki jih navaja uredba za obstoječe vire sevanja.

Skladno z odgovornostjo do družbenega okolja in zaradi skrbi za zdravje, ki so jo izrazile civilne iniciative, smo v letu 2014 v družbi ELES pooblaščenemu izvajalcu naročili izvedbo predčasnega obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja (OM EMS) obstoječega 220 kV daljnovoda.

V skladu z veljavno zakonodajo pooblaščena organizacija izvaja redni monitoring virov sevanja torej vseh obstoječih Elesovih elektroenergetskih prenosnih vodov. Do konca leta 2020 so bili izvedeni monitoringi naslednjih daljnovodov: DV 400 kV Beričevo–Divača, v novembru 2019, DV 220 kV Kleče–Divača, v decembru 2019, DV 220 kV Beričevo–Kleče, v avgustu 2018, DV 2 x 110 kV Kleče–Okroglo I, v oktobru 2019 in DV 2 x 110 kV Kleče–Okroglo II, v septembru 2016.

 

Predstavitev metodologije izračuna in meritev elektromagnetnega sevanja prenosnih daljnovodov

Predstavnike civilnih iniciativ smo v torek, 17. junija 2014, ob 16. uri in v četrtek, 19. junija 2014, ob 16. uri povabili na predstavitev metodologije izračuna in meritev elektromagnetnega sevanja prenosnih daljnovodov. V sejni sobi razdelilne transformatorske postaje Beričevo sta predstavnika Elektroinštituta Milan Vidmar izvedla predstavitev in odgovarjala na vprašanja udeležencev. V torek sta nato opravila tudi demonstracijske meritve električnega in magnetnega polja v Dolu, pod traso daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo–Krško.