Prehod 220kV omrežja na 400 k V Beričevo–Divača

S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo bo nadomeščen dotrajan daljnovod, povečale pa se bodo tudi prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države.

Vplivi na okolje

Na pobudo udeležencev posvetov konec leta 2013 in na začetku leta 2014 smo pri Elektroinštitutu Milan Vidmar naročili dodatni obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja dveh obstoječih daljnovodov: DV 220 kV Kleče–Divača (2014) in DV 400 kV Beričevo–Divača (2014). V letu 2013 je bil izveden tudi obratovalni monitoring elektromagnetnega sevanja obstoječega daljnovoda: DV 220 kV Beričevo–Kleče. Za daljnovod 2 x 110 kV Kleče–Okroglo I (SOD) je bil leta 2014 izveden obratovalni monitoring. Za daljnovod 2 x 110 kV Kleče–Okroglo II (DONAV) je bil monitoring izveden leta 2016 (poročilo je v izdelavi).

Na podlagi meritev in izračunov je bilo ugotovljeno, da so efektivne vrednosti električne poljske jakosti in efektivne vrednosti gostote magnetnega pretoka manjše od predpisane dopustne mejne vrednosti, ki jih navaja uredba za obstoječe vire sevanja.

Skladno z odgovornostjo do družbenega okolja in zaradi skrbi za zdravje, ki so jo izrazile civilne iniciative, smo v letu 2014 v družbi ELES pooblaščenemu izvajalcu naročili izvedbo predčasnega obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja (OM EMS) obstoječega 220 kV daljnovoda.

 

Predstavitev metodologije izračuna in meritev elektromagnetnega sevanja prenosnih daljnovodov

Predstavnike civilnih iniciativ smo v torek, 17. junija 2014, ob 16. uri in v četrtek, 19. junija 2014, ob 16. uri povabili na predstavitev metodologije izračuna in meritev elektromagnetnega sevanja prenosnih daljnovodov. V sejni sobi razdelilne transformatorske postaje Beričevo sta predstavnika Elektroinštituta Milan Vidmar izvedla predstavitev in odgovarjala na vprašanja udeležencev. V torek sta nato opravila tudi demonstracijske meritve električnega in magnetnega polja v Dolu, pod traso daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo–Krško.

 

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji