Projekt BD4NRG

Big Data for Next Generation Energy (BD4NRG)

Big Data for Next Generation Energy (BD4NRG) je projekt konzorcija 32 podjetij in raziskovalnih ustanov iz držav članic EU v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, podsklop Informacijske in komunikacijske tehnologije. Projekt se je začel 1. 1. 2021 in bo trajal 36 mesecev. Vrednost projekta je 11.883.025,00 evrov, sofinanciranje s strani Evropske komisije pa znaša 9.929.912,50 evrov.

Intenzivna decentralizacija razkriva nove priložnosti uporabe masovnih podatkov in napredne analitike (strojno učenje, umetna inteligenca) za podporo odločanju v elektroenergetiki. Širše izkoriščanje tega potenciala pa ovirajo pomanjkljivi mehanizmi, vključujoč manko standardiziranih arhitektur masovnih podatkov za pametna omrežja in podhranjeni regulatorni okvirji za izmenjavo podatkov med deležniki.

V tem obziru bo projekt BD4NRG:

 • razvil referenčno arhitekturo za Pametno Energijo, ki bo s povezavo BDVA, SRIA, IDSA in FIWARE arhitektur nudila polno interoperabilnost modernih tehnologij masovnih podatkov s standardi uporabe v pametnih omrežjih in obratovalnimi koncepti,
 • izpopolnil tehnološke rešitve razvitosti TRL 5-6 za upravljanje s podatki, režijo podatkovnih cevovodov in internet stvari ter jih nadgradil, ohlapno integriral in uporabil v segmentu projekta z ravnijo tehnološke razvitosti TRL 7-8,
 • izdelal nabor modularnih analitičnih orodij tehnološke razvitosti TLR 8 za analitiko masovnih podatkov po principu »vse na enem mestu« s kombinacijo podedovanih sistemov in sistemov tretjih oseb (podatki, računalniki viri, modeli, algoritmi),
 • rešitve preizkusil s prediktivno in predpisno napredno analitiko masovnih podatkov na 13 pilotih pri različnih partnerjih projekta (sistemskih operaterjih prenosnega omrežja, sistemskih operaterjih razdelilnega omrežja, lastnikih hranilnikov električne energije, proizvajalcih iz obnovljivih virov, občinah, energetsko zaokroženih skupnostih, udeležencih trga z električno energijo, finančnih inštitucijah in ENTSO-E) vzdolž celotne energetske vrednostne verige.

Družba ELES v projekt vnaša strokovne kompetence obratovanja in upravljanja z elektroenergetsko infrastrukturo ter digitalni laboratorij za pilotsko implementacijo koncipiranih rešitev. Transakcije trga z električno energijo in elektroenergetski sistem povezuje mnogokrat spregledana vez. Tržne transakcije dobaviteljev in odjemalcev električne energije se udejanjijo z obratovanjem in vzdrževanjem elektroenergetskih elementov, dolgoročno pa jih materializirata skrbno načrtovanje in razvoj omrežja. Ekonomski cilji in nove tehnologije zahtevajo sodobno agilno infrastrukturo.

Projekt bo združil prednosti moderne poslovne analitike z aktivnostmi uveljavljenega upravljanja s sredstvi. Raziskali bomo fleksibilnost in načine v obstoječih delovnih procesih za abstraktne dopolnitve in morebitno integracijo potreb tržnih transakcij pri opredeljevanju vzdrževanja infrastrukture in izhajajočih prediktivnih dejavnosti. Organizacijska področja neposredno aktivna na projektu so: Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Področje za informatiko in telekomunikacije in Področje za strateške inovacije.

Osebna izkaznica projekta

 • Trajanje: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vrednost projekta: 11.883.025,00 €
 • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 180.500 EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 126.350EUR)
 • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
 • Partnerji: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA, RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA, INTERNATIONAL DATA SPACES EV, EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR ELECTRICITY AISBL, PANEPISTIMIO DYTIKIS ATTIKIS, ATOS SPAIN SA, FUNDACION CARTIF, UNIVERZA V LJUBLJANI, ENEL GREEN POWER SPA,  REN - REDE ELECTRICA NACIONAL SA, CENTRO DE INVESTIGACAO EM ENERGIA REN - STATE GRID SA, UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO, ENERCOUTIM - ASSOCIACAO EMPRESARIALDE ENERGIA SOLAR DE ALCOUTIM, FIWARE FOUNDATION EV, RESTORE NV, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, ASM TERNI SPA, VIDES INVESTICIJU FONDS SIA, COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, HOLISTIC IKE, INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM,  TERRASIGNA SRL, UBIMET GMBH, ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE D.D, BORZEN, OPERATER TRGA Z ELEKTRIKO, AJUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLES, ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA, E-LEX - STUDIO LEGALE, Osmangazi Elektrik Dagitim Anonim Sirketi, VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, STICHTING EGI, CINTECH SOLUTIONS LTD
 • Sodelujoče države: Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Italija, Latvija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Turčija
 • Vloga družbe ELES: Član konzorcija
 • Spletna stran projekta: BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy | BD4NRG Project | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

Logotip projekta BD4NRG

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji