Elementi prenosnega omrežja

Prenosno omrežje sestavljajo 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje in druge visokonapetostne naprave.

Daljnovodi

Daljnovodi in kablovodi povezujejo elektrarne, proizvajalce električne energije in odjemalce na visokonapetostnem nivoju. Družba ELES skrbi za 669 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju, 328 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetostnem nivoju in 1866 kilometrov daljnovodov na 110 kV napetostnem nivoju.

Elektroenergetski sistem Slovenije je zelo dobro povezan tudi s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Z Avstrijo nas povezuje 400 kV in 220 kV daljnovod, z Italijo 400 kV in 220 kV daljnovod ter s Hrvaško dva 400 kV, dva 220 kV in trije 110 kV daljnovodi. Med Madžarsko in Slovenijo trenutno ni daljnovodnih povezav, je pa načrtovana 400 kV povezava na relaciji Cirkovce–Pince.

Dolžine daljnovodov družbe ELES na 400 kV, 220 kV in 110 kV napetostnem nivoju
Dolžine daljnovodov družbe ELES na 400 kV, 220 kV in 110 kV napetostnem nivoju

Primerjava višin stebrov z drugimi objekti
Primerjava višin stebrov z drugimi objekti

Dolžine razpetin
Primerjava povprečnih in najdaljših razpetin na 110, 220 in 400 kV napetostnem nivoju

Opozorila in oznake zaradi varstva letalskega prometa in pticOpozorila in oznake za varnost letalskega prometa in ptic

 

Razdelilne transformatorske postaje

Iz visokonapetostnih razdelilnih transformatorskih postaj potekajo neposredno ali prek transformatorjev daljnovodne povezave od proizvajalcev električne energije do mesta prevzema električne energije na prenosnem omrežju uporabnikov. Družba ELES upravlja in vzdržuje 35 razdelilnih transformatorskih postaj s 25 energetskimi in 1 prečnim transformatorjem, ki imajo skupno moč 5804,5 MVA. Razporejene so po vsej Sloveniji, največje med njimi pa so v Beričevem, Podlogu, Mariboru, Divači, na Okroglem in v Krškem.

Transformacija
Transformacija

Razdelilna transformatorska postaja
Razdelilna transformatorska postaja

 

RTP Okroglo
RTP Okroglo
RTP Klece
RTP Klece
RTP Divaca
RTP Divaca
RTP Bericevo
RTP Bericevo
RTP Cirkovce
RTP Cirkovce

Visokonapetostne naprave

Del prenosnega omrežja sestavljajo tudi različne visokonapetostne naprave (odklopniki, ločilniki, instrumentni transformatorji, odvodniki), ki so večinoma nameščene v razdelilnih transformatorskih postajah. Namenjene so obratovanju, meritvam in spremljanju dogajanj v sistemu ter zaščiti visokonapetostnih elektroenergetskih naprav.

Zbiralke
Zbiralke
Ločilnik
Ločilnik
Odklopnik
Odklopnik
Instrumentni transformator
Instrumentni transformator
Odvodnik prenapetosti
Odvodnik prenapetosti
Ločilnik z ozemljitvenim nožem
Ločilnik z ozemljitvenim nožem

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji