Projekt DEFENDER

Družba ELES je v okviru mednarodnega konzorcija na začetku leta 2017 uspela pridobiti evropska sredstva za projekt na področju zaščite kritične elektroenergetske infrastrukture, imenovan Defender.

Cilj projekta Defender je bil prepoznati tveganja na kritični energetski infrastrukturi in storitvah, ki jih nudi, pripraviti informacijsko okolje za zgodnje prepoznavanje tveganj in ozaveščanje zaposlenih o ukrepih za njihovo zmanjševanje. Glavni izziv projekta je bil razviti prihodnjo generacijo kritične infrastrukture, ki bo bolj odporna na kombinacijo fizičnih in kibernetskih napadov ter sposobna zagotavljati neprekinjeno delovanje elektroenergetskega sistema v primeru morebitnih tovrstnih napadov. Strateški cilj projekta pa je bil preizkusiti in integrirati različne tehnologije in operativne postopke ter razviti nov pristop v spopadanju s kibernetsko-fizičnimi grožnjami.

V prvi fazi smo analizirali tveganja, ki so posledica fizičnih, informacijskih in človeških dejavnikov. V drugi fazi smo zbirali informacije iz različnih informacijskih virov v osrednjo bazo podatkov ter jih analizirali in iskali soodvisnosti med njimi s ciljem zaznati tveganja.

Ne infrastrukturi družbe ELES smo v pilotnih testih preizkusili tri scenarije. V prvem scenariju smo se osredotočili na uporabo optičnega omrežja za oceno stanja električnega voda ob dejavnikih tveganja, kot so žled in druge naravne nevšečnosti. V drugem scenariju smo se osredotočili na pomanjkanje koordinacije med kibernetsko in fizično varnostjo. V tretjem scenariju pa smo preverjali možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov v bližini elektroenergetskih naprav.

Uporaba rešitev, razvitih v okviru projekta Defender, omogoča proaktivno in preventivno zaščito elektroenergetske infrastrukture ter prenos znanja na druge deležnike v elektroenergetskem sistemu – od proizvodnje, distribucijskih sistemov do končnih uporabnikov. Omogoča pa tudi prenos pridobljenih izkušenj na odločevalce in regulatorne organe. Rešitve, ki so jih razvili tehnični partnerji, so bile preizkušene ne samo v okolju prenosnega elektroenergetskega omrežja ampak tudi na ravni proizvodnje električne energije in distribucije, kar posledično zmanjšujejo tveganja na celotni elektroenergetski kritični infrastrukturi. Kar seveda prinaša širšo družbeno korist. Vemo namreč, da je elektroenergetski sistem povezana celota, in napad na en del sistema bi lahko pomembno ogrozil delovanje preostalih delov sistema.

Sodelovanje v projektu je bilo za ELES pomembno predvsem zaradi boljšega razumevanja kombinacije kibernetsko-fizičnih napadov. Ugotovitve projekta so prispevale tako k izboljšanju postopkov za ocenjevanje tveganj in upravljanje napadov v zapletenih kibernetsko-fizičnih sistemih kot tudi sodelovanja med različnimi varnostnimi platformami in oddelki v družbi. Družba ELES je nekatere rešitve že vpeljal v svojo organizacijo.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2017–2020
  • Vrednost projekta: 6,79 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije; celotna vrednost projekta sicer znaša 8,86 milijona EUR)
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 331.500 EUR (od tega 232.050 EUR nepovratnih sredstev)
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: ASM TERNI, DR FRUCHT SYSTEMS, ELES, E-LEX - STUDIO LEGALE, ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA, INEO ENERGY AND SYSTEMS, INSTITUT JOŽEF STEFAN, INSTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE ŠTUDIJE LJUBLJANA, MINISTERO DELL'INTERNO, POWER OPERATIONS, RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, SIEMENS SRL, SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIREIA PLIROFORIAKON SYSTIMATON KAI EFARMOGON PLIROFORIKIS, STUDIO TECNICO BFP, TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA STEREAS ELLADAS, THALES, UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIASASSOCIACAO, VENAKA MEDIA
  • Sodelujoče države: Francija, Grčija, Italija, Izrael, Nemčija, Portugalska, Romunija, Slovenija, Velika Britanija
  • Spletno mesto: www.defender-project.eu

 

Logotip projekta FutureFlow