Projekt INCIT-EV

Projekt INCIT-EV bo demonstriral uporabo napredne polnilne infrastrukture in tehnologij ter s tem povezane nove poslovne modele. 

Projekt INCIT-EV »Demonstracija uporabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše in daljše razdalje z namenom spodbujanja množične uporabe e-vozil v Evropi – INCIT-EV« bo demonstriral uporabo napredne polnilne infrastrukture in tehnologij ter s tem povezane nove poslovne modele. 

V petih demonstracijskih območjih v mestnem, primestnem in podeželskem okolju bodo partnerji projekta testirali sedem primerov uporabe:
-    pametno dvosmerno polnjenje e-vozil, optimizirano na različnih stopnjah združevanja;
-    dinamični brezžični polnilni pas v mestnih središčih;
-    dinamično brezžično polnjenje na dolge razdalje;
-    polnilna vozlišča na parkiriščih P+R;
-    super hitre polnilnice za evropske cestne koridorje;
-    polnilnice za dvosmerno polnjenje električnih vozil, vključno z dvokolesi;
-    priložnostno brezžično polnjenje na čakalnih pasovih za taksije na letališčih in centralnih železniških in avtobusnih postajah.

Poudariti je potrebno, da je projekt INCIT-EV zasnovan skladno s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki so ga razvili strokovnjaki družbe ELES. Koncept namreč izpostavlja pomen dobre uporabniške izkušnje pri uporabi e-vozil, kar seveda vključuje tudi čim bolj enostavno, intuitivno in uporabniku prijazno polnjenje, ki ima dobrobiti tudi za družbo in elektroenergetski sistem. V enem izmed delovnih sklopov, v katerem sodeluje ELES, bodo partnerji razvili aplikacije in storitve za upravljanje, nadzor in optimizacijo polnilne infrastrukture z namenom zagotavljanja uporabnikom prijaznega polnjenja in vožnje e-vozil. Zato bo potrebno zagotoviti tudi čim večjo sprejemljivost e-vozil, zmanjšati stroške upravljanja polnilne infrastrukture ter zmanjšati vpliv hitrega širjenja e-mobilnosti na elektroenergetski sistem. Izjemno pomemben del projekta bo tudi raziskovanje vedenja uporabnikov e-vozil z uporabo najnovejših nevroznanstvenih tehnik s katerimi bodo partnerji raziskovali tudi nezavedne preference uporabnikov e-vozil s ciljem, da se razvoj tehnologije prilagodi subjektivnim pričakovanjem uporabnikov. Na podlagi pridobljenih rezultatov bodo partnerji pripravili priporočila, ki bodo odločevalcem in industriji na področju e-mobilnosti služila kot izhodišče za načrtovanje in razvoj uporabnikom prijazne polnilne infrastrukture.

Družba ELES kot član mednarodnega konzorcija aktivno sodeluje v projektu INCIT-EV, ki ga prek programa Obzorje 2020 financira Evropska komisija. Projekt bo trajal štiri leta, v njem pa sodeluje 33 partnerjev iz 8 držav.
 

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2020–2023
  • Vrednost projekta: 18,6 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 15 milijonov EUR)
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 376.000 EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 263.200 EUR)
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (koordinator projekta), COMMUNE DE PARIS, INSTITUT VEDECOM, FONDATION PARTENARIAL MOV'EOTEC, INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX, PSA ID, COLAS SA, EUROVIA MANAGEMENT, ENEDIS, AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, IDNEO TECHNOLOGIES SAU, INGENIERIA Y TECNICA DEL TRASNPORTE TRIA SA, COMUNE DI TORINO, FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY, POLITECNICO DI TORINO, IREN SPA, PRIMA ELECTRO SPA, FPT INDUSTRIAL SPA, PROVINCE NOORD-HOLLAND, GREENFLUX ASSETS B.V., WE DRIVE SOLAR, PitPoint.EV B.V., ESTI ENERGIA AKTSIASELTS, EV CHARGED B.V., UNIVERZA V LJUBLJANI, ATOS SPAIN SA, BIT & BRAIN TECHNOLOGIES SL, QI ENERGY ASSESSMENT SL, ASSOCIATION EUROPEENNE DES VEHICULES ELECTRIQUES ROUTIERS, BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI, STADTWERKE NORDERNEY GMBH, ELES, RED ELECTRICA DE ESPANA
  • Sodelujoče države: Slovenija, Francija, Italija, Španija, Nizozemska, Estonija, Turčija, Nemčija
  • Vloga družbe ELES: sodelovanje v šestih delovnih sklopih projekta s poudarkom na šestem delovnem sklopu – WP6 »INCIT-EV platforma za načrtovanje in upravljanje polnilne infrastrukture«
  • Spletno mesto: www.incit-ev.eu
  • Novice o projektu: https://www.incit-ev.eu/news/

 

 

Logotip projekta OSMOSE

 

Modul ni nastavljen

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji