Projekt BioEnergyTrain

Cilj projekta BioEnergyTrain je bil ustvariti nove študijske programe na podiplomski ravni s poudarkom na obnovljivih virih energije in zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile na tem področju. Partnerji so projekt uspešno zaključili aprila 2019.

Razvoj na področju OVE je prednostna naloga EU in med najpomembnejšimi vsebinami programa Obzorje 2020. Raziskovanje novih metod za zmanjševanje ogljičnega odtisa je nujno, hkrati pa močno odvisno od usposobljenosti kadrov s področja energetske infrastrukture, novih energentov in t. i. pametnih stavb in transporta. Ker je na tem področju evropski razvoj zaradi pomanjkanja kvalificiranih kadrov in slabe povezanosti med potrebami poklicnega usposabljanja in potrebami industrije zastal, je bil namen projekta BioEnergyTrain (BET) ustvariti nove študijske programe na podiplomski ravni s poudarkom na OVE in zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile. 

Na zaključni konferenci projekta, 9. aprila 2019, v Bruslju, sta rektorja Tehnične univerze v Gradcu (Avstrija) in Univerze Twente (Nizozemska) poudarila, da se bosta oba podiplomska študija, Biorefinery Engineering in Bioresource Value-Chain Management, ki sta bila oblikovana v okviru projekta, nadaljevala tudi po zaključku projekta. Tehnična univerza v Gradcu je sprožila obsežno marketinško kampanjo, ki je že obrodila sadove, saj je interes študentov za vpis na omenjeni študij v porastu. Poleg tega se je konzorcij projekta BET zavezal, da bo v prihajajočih letih (Univerza Twente leta 2020, LNEG leta 2021 in Tehnična univerza Gradec leta 2022) organiziral študentske poletne/zimske šole s pomočjo sponzorske podpore industrije. Tehnična univerza v Gradcu bo za bodoče predavatelje uredila tudi sodelovanje preko programa Erasmus, ki financira mobilnost učiteljev. Izkušnje, pridobljene v času izvedbe projekta, so bile zbrane v publikaciji »Theory and Practice of European Education and Training for the Support of Energy Transition”, ki bo kmalu objavljena v “Springer open access Journal Energy, Sustainability and Society”.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: maj 2015–april 2019
  • Vrednost projekta: 3,7 milijona EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 110.625 EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: eseia, Landesenergieverein (EAS), ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster GMBH (ECO), BRP-Powertrain GMBH & CO KG (BRP), Kompetenzzentrum Holz GMBH (KPLUS), Technische Universität GRAZ (TU Graz), Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV), Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), KIC InnoEnergy SE (KIC), Universiteit Twente (UTwente), Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. (LNEG), Asociatia »Green Energy« (BIO-C), Universitatea Transilvania din Brasov (UTBV), ELES d. o. o., Univerza v Ljubljani (UL)
  • Sodelujoče države: Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija
  • Vloga družbe ELES: vodja regionalnega ozaveščanja ciljnih skupin
  • Spletno mesto: www.bioenergytrain.eu

 

 

Logotip projekta BioEnergyTrain

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji