Projekt BioEnergyTrain

Cilj projekta BioEnergyTrain je ustvariti nove študijske programe na podiplomski ravni s poudarkom na obnovljivih virih energije in zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile na tem področju.

Projekt BioEnergyTrain povezuje 15 partnerjev iz šestih evropskih držav, njegova vrednost pa znaša nekaj manj kot 3,7 milijona evrov (od tega družba ELES prejme 110.625 evrov). Projekt v celoti financira Evropska komisija in traja štiri leta. Poudarek projekta je na združevanju visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov, strokovnih združenj in predstavnikov industrije, ki se pri delu srečujejo z obnovljivimi viri energije (OVE) ter njihovim vključevanjem v energetske sisteme stavb, naselij in regij.

Razvoj na področju OVE je tudi sicer prednostna naloga EU in med najpomembnejšimi vsebinami programa Obzorje 2020. Raziskovanje novih metod za zmanjševanje ogljičnega odtisa je nujno, hkrati pa močno odvisno od usposobljenosti kadrov s področja energetske infrastrukture, novih energentov in t. i. pametnih stavb in transporta. Ker je na tem področju evropski razvoj zaradi pomanjkanja kvalificiranih kadrov in slabe povezanosti med potrebami poklicnega usposabljanja in potrebami industrije zastal, je namen projekta ustvariti nove študijske programe na podiplomski ravni s poudarkom na OVE in zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile. Projekt predvideva sodelovanje s predstavniki izobraževalnih ustanov, industrije in tvorci energetske politike.

Družba ELES bo dejavna predvsem na področju oblikovanja foruma vseh zainteresiranih deležnikov s področja OVE, fakultet, industrije in javnega sektorja. Forum bo namenjen izmenjavi informacij o izobraževalnih potrebah ter izmenjavi znanja in izkušenj s področja OVE. Hkrati bo naslavljal področje energetske pismenosti študentov za doseganje trajnostnega in odgovornega načrtovanja ter odločanja glede reševanja svetovnih energetskih vprašanj. Poudarek bo na regionalnem ozaveščanju »Razvoj in uporaba OVE za energetsko neodvisnost Evrope«.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: maj 2015–april 2019
  • Vrednost projekta: 3,7 milijona EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 110.625 EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: eseia, Landesenergieverein (EAS), ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster GMBH (ECO), BRP-Powertrain GMBH & CO KG (BRP), Kompetenzzentrum Holz GMBH (KPLUS), Technische Universität GRAZ (TU Graz), Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV), Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), KIC InnoEnergy SE (KIC), Universiteit Twente (UTwente), Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. (LNEG), Asociatia »Green Energy« (BIO-C), Universitatea Transilvania din Brasov (UTBV), ELES d. o. o., Univerza v Ljubljani (UL)
  • Sodelujoče države: Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija
  • Vloga družbe ELES: vodja regionalnega ozaveščanja ciljnih skupin
  • Spletno mesto: www.bioenergytrain.eu

 

 

Logotip projekta BioEnergyTrain

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji