Prehod 220kV omrežja na 400 k V Beričevo–Divača

S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo bo nadomeščen dotrajan daljnovod, povečale pa se bodo tudi prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države.

Predstavitev projekta

Prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo določajo Nacionalni energetski program, Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Načrt razvoja prenosnega omrežja 2013–2022. Projekt predstavlja 1. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce, pri čemer je optimalno, da sam prehod poteka od zahoda proti vzhodu.

Dotrajano 220 kV omrežje, ki je bilo večinoma zgrajeno v šestdesetih letih 20. stoletja, bomo nadomestili s sodobnim prenosnim omrežjem na 400 kV napetostnem nivoju. S tem bomo povečali prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države, zaradi česar bo celoten sistem bolj odporen proti različnim izpadom ali drugim nepričakovanim dogodkom v Sloveniji in regiji. Prinašal bo tudi širše družbenoekonomske koristi.

Posodobitev prenosnega omrežja je potrebna tudi zaradi povečevanja uvoznih, občasno pa tudi izvoznih prenosnih kapacitet na slovenskih mejah oziroma zaradi zagotovitve dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi in zaradi omogočanja vključevanja novih proizvodnih virov električne energije iz obnovljivih virov energije.

Pomembnost tega odseka je razvidna iz dokumenta Pomen prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača.

  

Osnovni podatki

 • Ime projekta: Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača
 • Vrsta objekta: Nadzemni daljnovod
 • Nazivna napetost: 400 kV
 • Prenosna zmogljivost: 2 x 1,920 A
 • Dolžina: odvisno od izbire trase (okvirno med 75 in 85 km)
 • Zaščitna vrv: strelovodna vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni (OPGW)
 • Obseg del:
  • gradnja po odsekih dvosistemskega 400 kV DV v nadzemni izvedbi s TK zvezo po svetlobnih vlaknih
  • gradnja RTP 400/110 kV s pripadajočim razpletom daljnovodov ob RTP Kleče
  • dograditev pripadajočih 400 kV polj v RTP Beričevo in Divača ter preureditev razpletov
 • Predvideno leto izgradnje: 2025

 

Trasa

 • Trasa daljnovoda je načrtovana na območju naslednjih občin (za obe varianti): Dol pri Ljubljani, Ljubljana, Škofljica, Ig, Brezovica, Domžale, Trzin, Medvode, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Vrhnika, Logatec, Cerknica, Postojna in Divača.

 


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji