DRAŽBE ZA aRPF in rRPF

Dražbe skladno z veljavnimi pravili dražb za izravnalno moč aRPF

Količina aRPF:

  • ELES za leto 2024 planira zakup aRPF 60 MW v pozitivni in 60 MW v negativni smeri.

Količina rRPF:

  • ELES za leto 2024 planira zakup rRPF 190 MW v pozitivni in 48 MW v negativni smeri.

Produkti in karakteristike:

  • Več podrobnosti je objavljenih v Pravilih dražb
  • Karakteristike produktov so določene v Pogojih OPS.
  • Dražbene specifikacije bodo posredovane kvalificiranim PSI pred posamezno dražbo.

Koledar dražb:

Aktivacija energijskih ponudb aRPF:

  • Aktivacija energijskih ponudb aRPF se izvede avtomatično preko Elesovega sistema vodenja.

Aktivacija energijskih ponudb rRPF:

  • Aktivacija energijskih ponudb rRPF se izvede na zahtevo preko aplikacije za izvajanje dražb in aktivacij rRPF.