Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Razlogi za začasno zamrznitev aktivnosti

Do začasne zamrznitve aktivnosti v okviru projekta prehoda 220 kV omrežja Beričevo–Divača na 400 kV in umika pobude za DPN je prišlo zaradi vrste težav, povezanih z umeščanjem daljnovoda v prostor. Družba ELES se zavzema, da se v postopkih umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor postavi človek na prvo mesto, česar pa izvajanje trenutne okoljske zakonodaje, vključno s postopki sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN), ne omogoča. Družba ELES zato od pristojnega ministrstva pričakuje temeljito preučitev obstoječih uteži vrednotenja vplivov na okolje, ki določajo opredelitev najprimernejših tras novih daljnovodov. V družbi ELES bomo tudi v prihodnje zagovarjali enakopravno obravnavanje vseh zakonsko opredeljenih deležnikov v postopkih DPN, poleg tega pa tudi ekonomsko optimizacijo tras. Prav tako se bomo tudi v prihodnje zavzemali za vključevanje javnosti v procese umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor.

Ocena preostanka fizične življenjske dobe obstoječih daljnovodov nas ne sili v sprejemanje prehitrih odločitev. Dokler se okoljska zakonodaja, vključno s postopki sprejemanja DPN, in potrebe po nadgrajeni daljnovodni povezavi ne spremenijo, bodo aktivnosti družbe ELES v okviru tega projekta začasno zamrznjene.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji