Platforma za izvajanje dražb in aktivacij

Za potrebe izvajanja dražb zakupa izravnalne moči RVF, aRPF ter rRPF in vnosa energijskih ponudb za aRPF ter rRPF in za aktiviranje energijskih ponudb za rRPF, ELES uporablja namensko platformo (Balancing System).

O platformi:

Za potrebe izvajanja dražb zakupa izravnalne moči RVF, aRPF ter rRPF in vnosa energijskih ponudb za aRPF ter rRPF in za aktiviranje energijskih ponudb za rRPF, ELES uporablja namensko platformo (Balancing System).

Platforma Elesu omogoča učinkovito in transparentno zagotavljanje storitev izravnave.

Platforma je del večjega ELES sistema in bo v bodoče uporabljena tudi za komunikacijo z vseevropskimi platformami za sistemske storitve (FCR kooperacijaMARI, PICASSO ).

Osnovni princip komunikacije PSI z ELES platformo je preko varne komunikacijske platforme ECP/EDX. Izmenjava sporočil pa poteka preko standardiziranih XML datotek.

Aplikacija za izvajanje drazb in aktivacij

Slika 1. Visokonivojski koncept povezovanja PSI z ELES in skupne izravnalne platforme.

Del platforme je tudi Balancing Client aplikacija (aplikacija), ki uporabniku omogoča preko uporabniškega grafičnega vmesnika, sodelovanje na dražbah ter oddajo energijskih ponudb. Aplikacija PSI je začasna rešitev, ki bo v uporabi do vzpostavitve avtomatske procedure izmenjave podatkov na strani PSI.

Za dostop in uporabo je potrebna pridobitev uporabniškega imena in gesla, ki ju izda ELES. Več informacij glede dostopa, navodil in uporabe aplikacije je na voljo na spodnjem kontaktnem naslovu.

Več informacij

Andrej Jovanović
andrej.jovanovic@eles.si