/files/eles/userfiles/gallery/153/ELES-za-obcane-in-poslovne-uporabnike.jpg
Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Povečaj črke Pomanjšaj črke Natisni stran


Prehod 220kV omrežja na 400kV Beričevo-Divača

 

Namen objekta: S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo bomo nadomestili dotrajano 220 kV omrežje, ki je bilo večinoma zgrajeno v 60. letih prejšnjega stoletja, s sodobnimi 400 kV objekti. S tem bomo povečali prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države. Celoten sistem bo zato bolj odporen na različne izpade ali druge nepričakovane dogodke v Sloveniji in regiji ter bo prinašal širše družbeno-ekonomske koristi. Posodobitev prenosnega omrežja bo posredno povečala tudi uvozne prenosne zmogljivosti na slovenskih mejah. Prehod omrežja z 220 kV na 400 kV določajo Nacionalni energetski program, Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Načrt razvoja prenosnega omrežja 2015-2024. Projekt predstavlja 1. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce, pri čemer je optimalno, da sam prehod poteka od zahoda proti vzhodu.

Predloge in vprašanja prosimo, da posredujete na: info@eles.si.

 

Dodatne informacije o gradnji daljnovodov

Vprašanja pričakujemo na elektronskem naslovu info@eles.si ali po pošti ELES PIPO, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

 

Sporočanje napak na daljnovodih

Ljubljana        t: 01 474 31 11

Maribor           t: 02 429 96 11

Nova Gorica    t: 05 339 61 11 

 

©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja