Sistemske storitve

Sistemski operater je skladno z nacionalno energetsko zakonodajo dolžan zagotavljati nemoten prenos električne energije ter omogočiti varno in zanesljivo obratovanje sistema. Zato mora pri ponudnikih na trgu zagotoviti različne vrste sistemskih storitev.

Tekoča obvestila
Tekoča obvestila

Tekoča obvestila

Pomembna tekoča obvestila in novice za ponudnike storitev izravnave glede izvajanja sistemskih storitev in izravnave sistema, ki jih izvaja ELES.

Izravnava sistema
Izravnava sistema

Izravnava sistema

Ponudniki storitev izravnave, ki želijo sodelovati v sistemskih storitvah in izravnavi sistema morajo izpolnjevati predpisane okvire. Po uspešnem preverjanju tehnične sposobnosti lahko kvalificirani ponudniki storitev izravnave sodelujejo na dražbah.

Zakonodajna podlaga
Zakonodajna podlaga

Zakonodajna podlaga

Nacionalni in evropski zakonski okviri, ki opredeljujejo izvajanje sistemskih storitev in storitev izravnave.

Pogoji za sodelovanje
Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje

Ponudniki storitev izravnave, ki želijo sodelovati v sistemskih storitvah in izravnavi sistema morajo izpolnjevati predpisane okvire. Po uspešnem preverjanju tehnične sposobnosti lahko kvalificirani ponudniki storitev izravnave sodelujejo na dražbah.

Dražbe na izravnalnem trgu ELES
Dražbe na izravnalnem trgu ELES

Dražbe na izravnalnem trgu ELES

ELES izvaja dražbe za zakup izravnalne moči in energije na izravnalnem trgu ELES za storitve RVF, rRPF in aRPF skladno s pravili dražb in trenutno veljavnimi Pogoji in pravili za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES.