PRENOVA DALJNOVODA DV 110 KV DIVAČA – KOPER I S PREHODOM NA 2 X 110 KV

Faze projekta

1
ŠTUDIJSKA FAZA
2
IZDELAVA POBUDE ZA DPN
3
ANALIZA SMERNIC IN PODATKOV NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER PREDLOGOV JAVNOSTI V FAZI PRIDOBIVANJA SMERNIC
4
IZDELAVA ŠV S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE (PNV)
5
JAVNA RAZGRNITEV ŠV S PNV TER OKOLJSKEGA POROČILA
6
POBUDA IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
7
JAVNA RAZGRNITEV, OSNUTEK STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV TER DOPOLNITEV
8
IZDAJA CELOVITEGA DOVOLJENJA IN SPREJETJE UREDBE O VAROVANEM OBMOČJU
9
PRIDOBIVANJE PRAVIC GRADITI
10
GRADNJA
11
PRIDOBIVANJE UPORABNEGA DOVOLJENJA

 

Legenda

 

Zaključena faza

 
 

Trenutna faza

 
 

Prihodnja faza

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji