Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče eles.si.

Funkcije dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletno mesto eles.si želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo, zato so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve za zagotavljanje dostopnosti:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Za zagotavljanje zahtev dostopnosti na mobilni in spletnih aplikacijah so sistemsko prilagojene tudi naslednje prilagoditve:

 • Informacije in uporabniški vmesniki so predstavljeni uporabnikom na razumljive načine,
 •  vsebina je pripravljena tudi tako, da je enostavna, prilagojena in razumljiva uporabnikom za premikanje in delovanje v aplikaciji,
 •  vsebine v aplikacij so organizirane v menijih,
 • vsebina v aplikaciji je strukturirana z uporabo označenih naslovov,
 • uporabljamo logična imena povezav, ki se nahajajo v aplikaciji,
 • besedilo je berljivo in razumljivo ter se izogibamo kompleksnim besedilom,
 • uporabniki lahko aplikacije pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon),
 • uporabniki lahko aplikacije pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari, Firefox).

Stopnja skladnosti

Spletišče eles.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča eles.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ali nezmožnosti prilagoditevzaradi značilnosti oz. omejitev uporabljene tehnologije ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • kontrasti - ker je grafična podoba portala prilagojena celostni grafični podobi (CGP) podjetja, nekateri kontrasti niso optimalni in lahko za nekatere uporabnike predstavljajo oviro. Te prilagoditve so po naši oceni razlog za nesorazmerno breme glede na trenutno stanje in možnosti posodabljanja spletišča, ki pa bodo upoštevane in prilagojene ob prenovi spletišča. Kljub temu pa v primeru, da se bo na podlagi povratnih informacij uporabnikov izkazalo, da je potrebno še dodatno prilagoditi grafično podobo portala za zagotavljanje najbolj optimalne uporabniške izkušnje, bomo to tudi izvedli.
 • različne kompleksne tabele s podatki (npr. https://www.eles.si/prevzem-in-proizvodnja),
 • prikazi podatkov v obliki grafikonov (npr. https://www.eles.si/obratovanje-prenosnega-omrezja, https://www.eles.si/prevzem-in-proizvodnja

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

V primeru težav ali v primeru dodatnih informacij s področja dostopnosti spletne strani, nas kontaktirajte:

 • na telefonsko številko 386 (0)1 474 30 00 ali
 • na elektronski naslov info@eles.si ali
 • pisno po pošti na naslov ELES d.o.o. Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Odgovorili vam bomo v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bomo podali odgovor in o razlogih za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji