Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi (GLDPM)

Metodologija GLDPM je v tesni povezavi z metodologijo CGM, saj podaja zahteve in postopke glede vhodnih podatkov za pripravo IGM modelov.

Metodologija podaja zahtevo, da morajo biti generatorji, ki so priključeni na 220 kV napetostni nivo ali na višje napetostne nivoje, v modelu IGM podrobno modelirani. Ostale generatorje na nižjih napetostnih nivojih se lahko modelira agregirano. Proizvodne enote, tako detajlno modelirane kot tudi agregirane, morajo biti ločeno modelirane glede na primarni energent.

Metodologija podaja tudi zahtevo, da morajo biti vsa bremena, ki so priključena na 220 kV nivo ali višje, modelirana detajlno. Ostala bremena se modelira kot agregirana bremena. Ker v slovenskem elektroenergetskem sistemu ni bremen, ki bi bila priključena na 220 kV oziroma 400 kV napetostni nivo, se bremena modelira kot agregacijo po posameznih postajah. Za ta bremena je treba podati priključno točko v modelu ter delovno in jalovo moč.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji