Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Odobritev predloga nacionalnih pragov za elektroenergijske module

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih pragov največjih zmogljivosti za elektroenergijske module, ki ga je podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih pragov največjih zmogljivosti za elektroenergijske module, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Elektroenergijski modul Tip B Tip C Tip D
Omejitev praga zmogljivosti elektroenergijskega modula ≥ 10 kW     ≥ 5 MW     ≥ 20 MW    

Dokument: Končni predlog nacionalnih pragov med elektroenergetskimi moduli.