Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

ACER je sprejel sklep o oceni pomembnosti sredstev za usklajevanje izklopov

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila sklep glede metodologije za oceno pomembnosti sredstev za usklajevanje izklopov.

Slednja postavlja harmonizirana pravila za vsa sinhrona območja, še posebno pa se osredotoča na metodo izračuna vplivnih faktorjev izklopljenega sredstva. Metodologijo so skupno razvijali vsi sistemski operaterji prenosnega omrežja in jo pred posredovanjem Agenciji predložili v odobritev svojim nacionalnim regulativnim organom NRA. Agencija je predlogu dodala nekaj manjših postavk, ki izboljšujejo jasnost s pravnega vidika.

Izvorno novico si lahko preberete s klikom na povezavo.

Dokument: