Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN002369/2020-E01 14.04.2020 Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas 29.05.2020 12:00
JN001722/2020-E01 13.03.2020 RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela 03.06.2020 10:00
JN002618/2020-E01 27.04.2020 I491-632 RTP Divača - Revizija PST in nadgradnja monitoring sistema 2020 04.06.2020 10:00
JN002370/2020-E01 14.04.2020 RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar 15.06.2020 12:00
JN001676/2020-E01 12.03.2020 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 22.06.2020 10:00
JN003102/2020-E01 19.05.2020 RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR 30.06.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji