Medijsko središče

V družbi ELES gradimo in vzdržujemo elektroenergetsko omrežje ter tudi odnose z deležniki. Zavezani smo odgovornemu, transparentnemu delovanju, dinamičnemu odzivanju, preglednemu in javnemu poročanju ter odprtemu komuniciranju. 

Medijsko središče
Medijsko središče

Sporočila za javnost in novice

Ker se zavedamo pomena odprtega in transparentnega komuniciranja, javnost obveščamo o poslovanju družbe ELES in vseh pomembnih dogodkih, povezanih z delovanjem družbe.

Prav tako si prizadevamo, da v primeru kriznih dogodkov in motenj v delovanju prenosnega omrežja javnost sproti obveščamo o prizadevanjih za vzpostavitev nemotenega delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Medijsko središče
Medijsko središče

Celostna grafična podoba

Logotip, simbol in pozicijski slogan so osnovni elementi vizualne identitete družbe ELES. Kot taki tvorijo osnovno celoto celostne grafične podobe.

Pripravili smo izbor vizualnih materialov, ki jih lahko uporabite ob poročanju o naši družbi. Ker jih vedno uporabljamo skladno s Priročnikom celostne grafične podobe, objavljamo tudi nekaj izvlečkov pravil.

Medijsko središče
Medijsko središče

Multimedijske vsebine

Elektroenergetski sistem je zapleten, zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije pa se odvija daleč od oči javnosti. Zato smo pripravili multimedijske vsebine, s katerimi želimo javnost na zanimiv in privlačen način seznaniti s prenosno dejavnostjo in nalogami, ki jih naši zaposleni opravljajo zato, da je prebivalcem Slovenije električna energija vedno na voljo.

Medijsko središče
Medijsko središče

Publikacije

Za vas smo pripravili zbirko publikacij, ki si jih lahko ogledate na zaslonu ali si jih natisnete. V korporativni brošuri vam je na voljo splošna predstavitev družbe, v letnih poročilih so na enem mestu zbrane vse informacije o poslovanju družbe, v zloženkah pa ključne informacije o elektroenergetskem omrežju Republike Slovenije.

Medijsko središče
Medijsko središče

Naš stik

Revija slovenskega elektrogospodarstva Naš stik se uvršča med najstarejša slovenska glasila. Izhaja vsaka dva meseca, namenjena pa je obveščanju o dogajanjih v slovenskem in evropskem elektrogospodarstvu in energetiki.

Spletni portal Naš stik, uveden leta 2011, prinaša aktualne novice, članke, intervjuje in videovsebine s področja elektrogospodarstva ter predstavlja pomembno dopolnitev tiskane revije.

Medijsko središče
Medijsko središče

Slovar izrazov in kratic

Na področju elektroenergetike se pojavljajo številni strokovni izrazi in kratice. Za lažje razumevanje področja smo pripravili slovar izrazov, v katerem najdete najpogostejše izraze s področja elektroenergetike in prenosne dejavnosti, ter slovar najpogostejših kratic.

Medijsko središče
Medijsko središče

Kontakt za medije

Za morebitne poizvedbe, vezane na poslovanje družbe, smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@eles.si