Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

V organizaciji in pod pokroviteljstvom družbe ELES na Bledu poteka 13. konferenca EPCC

Na Bledu se je danes, 18. maja, začela 13. mednarodna delavnica o centrih vodenja v energetiki (Electric Power Control Centre), katere glavni sponzor in organizator je družba ELES. Na konferenci, ki se bo zaključila v sredo, 20. maja, sodeluje kar 96 strokovnjakov s celega sveta, med njimi tudi sedem iz družbe ELES.

Delavnica EPCC predstavlja posebno platformo za izmenjavo informacij med strokovnjaki, ki sodelujejo na tehničnem, poslovnem, regulatornem in finančnem področju zagotavljanja nemotene oskrbe z električno energijo, kot tudi delovanja trga z električno energijo. Tematika konferenc zajema zadnje dosežke na področju tehnologij centrov vodenja, s poudarkom na njihovih vplivih na trenutne izzive obratovanja in planiranja energetskih sistemov.

Uvodoma je prisotne pozdravil D. J. Sobajic (ZDA), predsednik nadzornega odbora industrijske platforme IPCC, ki je posebej izpostavil prijetno okolje, katerem poteka konferenca. Družbo Eles in trenutne projekte, ki potekajo, je predstavil Zoran Marčenko ter ob koncu tudi odgovarjal na vprašanja udeležencev.

Na prvi delavnici obravnavajo vpliv malih omrežij (micro grids) na delovanje prenosnih, distribucijskih in tržnih sistemov. Mikroomrežja predstavljajo pomemben trend razvoja uporabniških omrežij. Obsegajo uporabo sodobnih in tradicionalnih tehnologij, s katerimi zagotavljajo višji nivo neodvisnosti in individualnosti odjemalcev, ki se združujejo v uporabniške skupine. Mikroomrežja bodo v prihodnosti pomembno vplivala na obratovanje distribucijskih in prenosnih omrežij in bodo predstavljala pomembno osnovo za nadaljnjo integracijo obnovljivih virov in penetracijo električnih vozil.  
 
V nadaljevanju bodo govorili še na petih tematskih sklopih: vpliv velikih omrežij (super grids) na delovanje energetskih in tržnih sistemov, izmenjava podatkov in modelov omrežij za potrebe zanesljivega obratovanja velikih povezanih sistemih ter obdelava in predstavitev velike količine podatkov za potrebe obveščenosti o trenutnih in pričakovanih razmerah, udeleženci pa bodo razpravljali tudi o distribuiranih informacijskih sistemih ter informacijski varnosti. Na koncu bo še predstavitev ponudnikov.

Vladimir Habjan
 
Dogodek lahko spremljate na spletni strani http://www.epcc-workshop.net.

  

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji