Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Slovensko-japonski poslovni svet z novim vodstvom

Novi predsednik Slovensko-japonskega poslovnega sveta je postal direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar.

Na volilni skupščini Slovensko-japonskega poslovnega sveta (SJPS), ki je potekala 23. februarja v Ljubljani, je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo tega nevladnega združenja, ki skrbi za promocijo gospodarskega sodelovanja z Japonsko.

Za novega predsednika SJPS je bil soglasno izvoljen mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, ki je nasledil dosedanjega predsednika Dr. Huberta Koslerja, direktorja družbe Yaskawa v Sloveniji. SJPS praviloma vodi predstavnik družbe, ki izvaja najpomembnejše gospodarske projekte med Slovenijo in Japonsko.

Družba ELES je konec minulega leta podpisala memorandum o sodelovanju z japonsko agencijo NEDO in pogodbo o implementaciji s podjetjem Hitachi za projekt pametnih omrežij, ki sodi med najpomembnejše projekte, ki trenutno potekajo med državama. Prav ELES ima največ zaslug, da se je izvajanje tega zahtevnega projekta po večletnih pripravah, konec leta 2016 dejansko začelo.

Poleg novega predsednika je bil izvoljen tudi nov upravni odbor in drugi organi poslovnega sveta.

Skupščina se je za uspešno delo zahvalila dosedanjemu predsedniku Dr. Hubertu Koslerju, ki bo delo v SJPS nadaljeval kot član upravnega odbora.

Skupščina SJPS je sprejela tudi poročilo o opravljenem delu v letu 2016 ter Program aktivnosti v letu 2017.