Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Podpis pogodbe za inovativen projekt s področja pametnih omrežij, SINCRO.GRID

Predstavniki družb ELES, HOPS, SODO in HEP-ODS so danes v Bruslju podpisali pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt SINCRO.GRID.

Projekt pametnih omrežij, sofinanciran v višini 40,5 milijonov evrov, je eden od 18 ključnih projektov, ki jih je Evropska komisija za področje ključnih energetskih infrastrukturnih projektov predlagala državam članicam v sprejem. Postopek razpisa je po pooblastilu Evropske komisije izvedla agencija INEA.

Pogodbo z direktorjem agencije INEA Dirkom Beckersom je kot predstavnik koordinatorja projekta podpisal direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.

Projekt SINCRO.GRID, ki ga koordinira družba ELES, v njem pa sodelujejo tudi hrvaški operater prenosnega omrežja HOPS, slovenski operater distribucijskega omrežja SODO in hrvaški operater distribucijskega omrežja HEP-ODS, je prvi projekt s področja pametnih omrežij, ki je sofinanciran iz programa CEF. SINCRO.GRID je bil s strani agencije INEA izredno pohvaljen in je na razpisu pridobil najvišje število točk. Prijava je bila v celoti predstavljena kot zelo kakovostna, projekt pa predstavlja zgled dobrega čezmejnega sodelovanja in primer dobre prakse na področju razvoja pametnih omrežij. SINCRO.GRID je bil leta 2015 tudi uvrščen na evropski seznam projektov skupnega interesa (angl. PCI).

Vrednost celotnega projekta znaša 88,6 milijona evrov. Na drugi razpis Evropske komisije, ki ga je izvedla agencija INEA v letu 2016, je bilo prijavljenih za 79,4 milijonov evrov upravičenih stroškov, od tega bo agencija slovenskim in hrvaškim partnerjem dodelila 40,5 milijonov evrov. Uspešna prijava na razpis CEF je plod skupnih prizadevanj družbe ELES in partnerjev na projektu. V Sloveniji pa so aktivno pomoč nudili predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, ter Ministrstvo za okolje in prostor. Skupen nastop bo omogočil Sloveniji koriščenje 26,9 milijona evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma CEF do leta 2021.

Namen projekta SINCRO.GRID je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem. To bo zagotovilo obstoječi infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Z izvedbo tega projekta bo v elektroenergetskem sistemu v Sloveniji in na Hrvaškem boljše zagotavljanje ustreznega napetostnega profila in sistemskih storitev po sekundarni rezervni moči.

Do sedaj so se namreč posamezni operaterji lotevali reševanja navedene problematike na različne načine. Zato je za učinkovito obvladovanje izzivov smiselno združiti in poenotiti aktivnosti, s katerimi bodo doseženi večji sinergijski učinki. Oba operaterja distribucijskih sistemov, SODO in HEP-ODS, bosta v okviru tega projekta okrepila zaznavnost distribucijskega sistema z zagotavljanjem orodij za napovedovanje proizvodnje iz razpršenih virov energije. Operaterja prenosnega omrežja ELES in HOPS pa bosta v okviru projekta SINCRO.GRID odgovorna za izvajanje predvidenih tehnologij vsak v svojem omrežju. To bo obema operaterjema prenosnega omrežja pomagalo napovedovati potrebe za sistemske storitve in zagotavljanje ustreznega profila napetosti. Nadzorni centri operaterjev distribucijskih sistemov in prenosnih omrežij bodo povezani preko IKT infrastrukture in integracije sistemov. 
V projektu bodo integrirane nove napredne tehnologije in elementi, ki bodo povezani preko virtualnega meddržavnega centra z vključeno napredno obdelavo podatkov.

V okviru programa CEF je sicer v obdobju 2014 do 2020 za različne infrastrukturne projekte skupnega interesa, predvidenih kar 5,35 mlrd evrov. Doslej pa je bilo leta 2014 izbranih 34 projektov (dodeljena sredstva 647 mio evrov), leta 2015 35 projektov (366 mio evrov) in lani 27 vseh projektov CEF (707 mio evrov).

 

Spletna stran projekta: www.sincrogrid.eu.   


Partnerji projekta SINCRO.GRID so:

  

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji