Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Mejnik prve faze projekta NEDO

Hitachi, NEDO in ELES so zaključili z implementacijo opreme in rešitev v prvi fazi projekta NEDO.

Projekt NEDO je mednarodni projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti v sodelovanju med japonsko agencijo za razvoj novih tehnologij NEDO, njenim pooblaščenim izvajalcem Hitachi in slovenskim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja Elesom. Ker je na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov in ker poteka na številnih lokacijah po Sloveniji mu upravičeno lahko rečemo nacionalni projekt, s čimer je edinstven tovrsten projekt v Evropi. Projekt povezuje operaterje prenosnega in distribucijskega omrežja, lokalne skupnosti, odjemalce, ponudnike rešitev in raziskovalne organizacije s ciljem vzpostavitve naprednih rešitev, ki bodo prinesle koristi odjemalcem in operaterjem omrežja, ponudniki rešitev pa bodo pridobili referenčno implementacijo. NEDO prispeva sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, ELES pa financira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij.

Vsebine projekta sledijo predhodno izdelanim slovenskim in japonskim dokumentom in zajemajo napredne sisteme vodenja omrežja (distribution management systems), aktivnega vključevanja odjema (demand side management) in učinkovitega upravljanja z energijo (energy management systems). 

Prva faza projekta se je začela v novembru 2016. V tem času se je na obstoječi infrastrukturi podjetij Elektro Celje, Elektro Maribor in ELES namestilo raznovrstno sodobno opremo in rešitve, ki omogoča izvajanje naprednih funkcionalnosti ter boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture. Tako se je v okviru projekta namestila integrirana rešitev vodenja distribucijskega odjema v oblaku podjetja Hitachi (iDMS), ki predstavlja nov pristop pri implementaciji rešitev. V slovensko omrežje je bilo implementiranih 145 različnih naprav za spremljanje in vodenje omrežja, med katerimi lahko izpostavimo prve tri namestitve regulacijskih transformatorjev slovenskega proizvajalca Kolektor Etra. Vse naprave so informacijsko povezane s centri vodenja, kar je zasluga podjetja Stelkom, Elesovega hčerinskega podjetja.

Pri razvoju naprednih funkcionalnosti kot so koordinirana in konzervativna regulacija napetosti, lokalizacija in izolacija okvar, obratovanje v zaprti zanki ter kratkoročna napoved odjema so sodelovali japonski in slovenski strokovnjaki. Z naprednimi funkcionalnostmi bodo uporabniki omrežja dobili višjo zanesljivost oskrbe z električno energijo. V obstoječe omrežje bo možno vključiti večje število razpršenih virov. Demonstracijsko obratovanje se začne v juliju.

V projekt smo vključili tudi 830 gospodinjstev na širšem območju Ptuja, s katerimi v sodelovanju z Elektro Maribor preizkušamo odzive odjemalcev na dinamične tarifne sisteme in signale s strani prenosnega operaterja v urah. Odjemalci tako postajajo aktivni deležniki v elektroenergetskem sistemu. Preskusi v tem delu že tečejo in prvi rezultati so zelo spodbudni, saj odjemalci v izbranih urah v povprečju znižujejo svoj odjem za 30 %, v zameno pa bodo prihranili pri računih za električno energijo.

Prva faza projekta NEDO se bo zaključila konec prihodnjega leta. Že v letošnjem letu pa se načrtuje začetek druge faze projekta, v kateri se bomo osredotočili na pametne skupnosti. Vključitev aktivnih in osveščenih skupnosti skupaj s sodobnimi tehnologijami kot so baterijski hranilniki električne energije in področni sistemi upravljanja z energijo bo prinesla koristi odjemalcem, skupnostim in operaterjem omrežja. Izvedba druge faze se načrtuje v Idriji in Ljubljani.

Govorci na slavnostnem dogodku so bili:
•    Predsednik Vlade Republike Slovenije (dr. Miro Cerar),
•    Veleposlanik Japonske v Ljubljani (Njegova Ekscelenca Keiji Fukuda),
•    NEDO (gospod Takashi Omote, Executive Director),
•    ELES (mag. Aleksander Mervar, direktor),
•    Hitachi (gospod Katsuya Nagano, "Vice President and Executive Officer, Hitachi, Ltd., CEO of Social Infrastructure Systems Business Unit").

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji