Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Uspešna spojitev trgov na italijanskih mejah z MRC

Danes, 24. februarja 2015, je bil storjen nov pomemben korak k integraciji evropskega trga z električno energijo. Italijansko-avstrijska, italijansko-francoska in italijansko-slovenska meja so bile prvič spojene z MRC (Multi Regional Coupling), s čimer se je ustvarila vez, ki povezuje večino trgov z električno energijo v Evropski uniji od Finske do Portugalske pa vse do Slovenije na vzhodu.

Omenjene meje so bile prvič spojene z uporabo rešitve PCR (Price Coupling of Regions), s katero se izračunava cena na trgih z električno energijo pri trgovanju za dan v naprej. S tem so te meje postale sestavni del omenjenega MRC. To v praksi omogoča hkraten izračun cene električne energije in komercialnih čezmejnih pretokov za dan v naprej za vse povezane trge. Hkrati pomeni neposredno dobrobit za končne odjemalce, saj boljša koordinacija med trgi z električno energijo omogoča učinkovitejšo izrabo prenosnega omrežja in še posebej čezmejnih povezav med državami.
S tem dosežkom se hkrati dodeljujejo čezmejne prenosne poti za dan v naprej med naslednjimi državami: Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Latvija, Litva, Luxembourg, Nizozemska, Norveška, Poljska (preko SwePol povezave), Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska.

Dnevni trgi, združeni v okviru MRC, sedaj obsegajo 19 držav s skupno letno porabo 2.800 TWh. Dnevna trgovana količina med temi državami znaša 4 TWh v povprečni vrednosti 150 milijonov €.

Celotno skupno sporočilo projektnih partnerjev se nahaja na naslednji povezavi:

Italian borders successfully coupled

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji