Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Obisk Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS v družbi ELES

Danes so se na povabilo direktorja družbe ELES Aleksandra Mervarja v prostorih družbe ELES mudili člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS. Aleksander Mervar je zbranim predstavil varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega elektroenergetskega sistema RS, ki ga izvaja družba ELES. Velik poudarek pa je bil tudi na predstavitvi organiziranosti trga z električno energijo v Republiki Sloveniji in osnutku Energetskega koncepta RS.

»Zelo radi prisluhnemo nosilcem razvoja slovenskega gospodarstva, še posebej družbi ELES, ki odgovorno vodi celoten elektroenergetski sistem RS. Naši poslanci, člani odbora se lahko na takih obiskih dodobra seznanimo s konkretnimi vprašanji, ki jih srečujemo v naši zakonodaji na področju energetske infrastrukture. Z dodatnimi specifičnimi znanji tako tudi lažje implementiramo strokovne pojme, vizije in poslanstva obiskanih družb v zakonodajo,« je ob obisku povedal Igor Zorič, predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS.

Srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi pomena sodelovanja družbe ELES z drugimi evropskimi operaterji prenosnih omrežij. Elesovi strokovnjaki so namreč člani v kar 92-ih delovnih skupinah in drugih organih mednarodnih organizacij in združenj.» Letno skoraj 120 ljudi porabi preko 22.000 delovnih ur za mednarodne aktivnosti, a na žalost se naše znanje, mednarodne vezi, v RS še premalo izkoriščene,« je poudaril Mervar.
Med strateškimi investicijami družbe ELES je Mervar poudaril t.i. prednostne evropske oz. PCI projekte.

»Družba ELES bo vse svoje napore usmerila v povezavo s sosednjo Madžarsko po 2x400 kV daljnovodu Cirkovce-Pince,« je izpostavil Mervar. Med pomembne projekte je Mervar uvrstil tudi projekte pametnih omrežij, ki so ključni za dolgoročni razvoj prenosnega omrežja RS in povečevanje njegovih potreb. »Za realizacijo projektov pametnih omrežij so nujni skupno načrtovanje, gradnja in ustrezno povezovanje vseh subjektov v slovenski elektroenergetiki,« je kritičen Mervar.

Direktor družbe ELES je velik poudarek v svoji predstaviti namenil tudi družbi ELES v finančni evropski perspektivi 2014-2020. »Tu smo bili zelo uspešni s črpanjem evropskih sredstev za pet projektov v skupnem znesku 3,3 milijone evrov. Odprt pa je še skupni projekt s hrvaškim sistemskim operaterjem HOPS SINCRO:GRID, vrednim 100 mio EUR. Rezultat bo znan v letu 2016,« je še dodal Mervar.

Ob koncu je Mervar predstavil še stališče družbe ELES do osnutka Energetskega koncepta RS oz. elektroenergetike. Kot ključni problem je Mervar izpostavil, da navedene ključne točke, usmeritve in cilji na nek način že vnaprej določajo vizijo razvoja in energetskega koncepta  Slovenije, kar je zanj nesprejemljivo.« Zakaj ne dve ali tri variante za razpravo in odločanje,” se sprašuje Mervar. »Vprašanje razvoja obstoječih in novih tehnologij je ključno za pripravo EKS, zato bo potrebno identificirati,  katere tehnologije so in bodo na razpolago ter nato iz tega nabora izbrati za Slovenijo najprimernejše. Pri tem pa upoštevati narodno gospodarske učinke,« je bil odločen Mervar.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji