Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Družba ELES obeležila 25 let obstoja in predstavila nov Republiški center vodenja

Na dogodku, poimenovanem Povezani v prihodnost, je družba ELES danes na Ljubljanskem gradu slavnostno obeležila 25 let obstoja družbe in zbranim gostom predstavila novo tehnološko pridobitev v Republiškem centru vodenja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Z novim sistemom vodenja SCADA/EMS se bo še izboljšala spoznavnost in vodljivost domačega prenosnega omrežja ter spoznavnost sosednjih omrežij. Prenovljeni Republiški center vodenja bo omogočal tudi optimalno upravljanje, večjo zanesljivost delovanja omrežja in lažje obvladovanje v kritičnih obratovalnih razmerah.
 
Udeležence slavnostne prireditve je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, ki je v svojem nagovoru poudaril, da mora Slovenija kot mala in posledično tudi energetsko ranljivejša država v mednarodni skupnosti v veliki meri sama skrbeti za svojo energetsko varnost. »K temu nedvomno pripomorejo tudi pridobitve, ki smo jim priča danes,« je na Ljubljanskem gradu povedal dr. Brglez.

Mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega sistema RS se je v svojem nagovoru dotaknil priprave Energetskega koncepta Slovenije in dejal, da snovalci koncepta na Ministrstvu za infrastrukturo nimajo lahke naloge. »Pričakovanja lokalnih okolij, podpornikov različnih tehnologij, okoljevarstvenikov, so povsem različna. Kot skupni imenovalec vseh teh različnih pričakovanj lahko opredelim odsotnost razmišljanja o tem, kaj je najpomembnejše za narodno gospodarstvo Slovenije,« je poudaril Mervar. Dodal je, da je družba ELES z investicijo v najsodobnejši sistem vodenja prenosnega omrežja vzpostavil platformo, ki je sposobna prevzeti vse bodoče izzive s področja razpršene proizvodnje električne energije in ostalih sprememb, ki se napovedujejo na področju obvladovanja delovanja elektroenergetskih sistemov. Na koncu se je Mervar za dobro delo zahvalil tudi predhodnikom in dejal: »Njihovo vizionarstvo, vzgajanje kadrov s potrebnimi kompetencami, izvedene investicije – vse to je odlična podlaga za nadaljevanje razvoja in delovanja Elesa v smeri, ki ga dela prepoznavnega tako v slovenskem elektroenergetskem sistemu kot tudi izven meja naše države.

Na prireditvi je zbrane nagovoril tudi prvi direktor družbe ELES, mag. Ostoj Kristan, ki je udeležence spomnil na začetke delovanja družbe. »Zavedam se, da je bila vsa zgodovina Elesa vseh 25 let polna večjih in manjših bitk, zmag in porazov, reševanja problemov in veselja ob uspešno dokončanih nalogah. Ves čas pa je ELES opravljal svoje poslanstvo – zanesljivo oskrbo z električno energijo«, je zaključil mag. Kristan.

Po uvodnih nagovorih so si udeleženci prireditve ogledali predstavitveni film o novem Republiškem centru vodenja. Nato je Jurij Klančnik, direktor Področja obratovanja sistema, predstavil prednosti  visokotehnološke pridobitve, sistema vodenja elektroenergetskega sistema (SCADA/EMS). »Nov sistem vodenja temelji na moderni strojni opremi in predstavlja velik napredek tako na tehničnem področju centra vodenja kot tudi na aplikativni ravni s sodobnimi rešitvami, ki so danes na voljo sistemskim operaterjem prenosnega omrežja. Z novim sistem

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji