Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Odziv na Izjavo za javnost Združenja slovenske fotovoltaike z dne 2. 2. 2016

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) je v torek, 2. februarja 2016, objavilo izjavo za javnost »Drugi blok NEK 2.« V tej izjavi je med drugim navedeno tudi:

"V kontekst tovrstne manipulacije sodijo tudi nedavne izjave direktorja ELESa A. Mervarja, ki seveda velja za neodvisnega strokovnjaka, kakor so veljali nedavno tega tudi vsi, ki so nam zakuhali TEŠ6. Skupna značilnost mnenj vseh teh strokovnjakov so nerelevantna in neresnična dejstva, ki se kot takšna izkažejo šele, ko je že prepozno, ko je TEŠ6 že postavljen po dosti višji ceni od načrtovane, ko tehnologija ne daje načrtovanih rezultatov, ko je proizvodna cena elektrike višja od tiste v planskih dokumentih itd. Pravočasno nasprotovanje in ugovarjanje tem "strokovnjakom" je označeno kot nestrokovno, nepoznavalsko, nerelevantno. Očitno je, da sedaj popolnoma isto zgodbo spremljamo tudi pri NEK2. Ponovno nas prepričujejo, da brez NEK2 ne bo šlo, četudi je resnica ravno obratna: z NEK2 nam ne bo šlo, sploh pa ne dobro! Nakopali si bomo probleme z infrastrukturo, in si zaradi ogromne količine elektrike, s katero ne bomo imeli kam znižali pogajalsko pozicijo prodajalca na minimum. Da preplačanih storitev, ki se jim v Sloveniji več kot očitno ne znamo izogniti, od katerih bodo (spet) imeli korist le redki posamezniki, sploh ne omenjamo, ker za to debato niti niso pomembne.«

Vsebina izjave za javnost je zame osebno izjemno žaljiva. Zato bo tudi moj odgovor oziroma pojasnilo na to izjavo ZSFV približno na enaki ravni.

Kot direktor družbe ELES ne morem biti neodvisen strokovnjak, še predobro se zavedam vseh nevarnosti, ki pretijo slovenski elektroenergetiki v prihodnje. Vsa moja predavanja, predstavitve ali intervjuji temeljijo na virih in literaturi, ki jo je mogoče preveriti. Seveda, razumem gospode iz omenjenega združenja, da se jim kolca po »letih debelih krav«. Ravno tako pa sem dobil občutek, da so omenjeni gospodje nesposobni sprejemati dejstva, ki niso njim v prid, še več, pripravljeni so tudi potvarjati resnico – konkretno moje izjave (več v nadaljevanju).

Glede navedbe v izjavi ZSFV »skupna značilnost mnenj vseh teh strokovnjakov so nerelevanta in neresnična dejstva…« pa sledeče:
- Bil sem prvi v Sloveniji, ko sem že daljnega leta 2009 z obsežnim pisnim dokumentom opozoril na določene napačne predpostavke pri izboru moči B6 v TEŠ, predlagal zaustavitev vseh aktivnosti, preučitev možnosti izgradnje 400 MW in 600 MW bloka v TEŠ. Pisno, še obširnejše opozorilo sem ponovil jeseni leta 2010. Ko sem prebiral poročilo Računskega sodišča glede omenjene investicije sem lahko ugotovil, da sem imel v vsem prav.

- Ravno tako sem se konec leta 2008 ob prebiranju osnutka koalicijske pogodbe zgrozil, ko sem zasledil navedbo na 12. strani, da je eden izmed ciljev takratne koalicije SD-LDS-ZARES-DeSUS tudi, citiram: »posebej spodbujati investicije v fotovoltaične elektrarne v obsegu do 500 MW«. Moje stališče je bilo – tu ga pa krepko lomite! Zakaj že? Zato, ker gre za tehniko, ki je ne proizvajamo v naši državi, zato, ker bo to pomenilo »subvencioniranje« tujih proizvajalcev in kreditodajalcev na račun slovenskih končnih porabnikov električne energije, zato, ker to pomeni letno do 150 mio EUR podpor za »samo« do 480.0