Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

SLOVENSKI TRG Z REŠITVIJO XBID TRGUJE Z ENERGIJO ZNOTRAJ DNEVA

Slovenski trg električne energije je bil v torek, 19. 11. 2019 priča pomembni prelomnici. Tega dne smo ob 22:00 uri skupaj z energetsko borzo BSP preko slovensko-avstrijske in slovensko-hrvaške meje slovenski trg priključili v vseevropsko rešitev spajanja trgov na segmentu trgovanja znotraj dneva s pomočjo rešitve XBID.

Trgovanje na segment znotraj dneva poteka neprekinjeno 24 ur na dan 365 dni v letu. V priključitvi so sodelovale tudi borze in sistemski operaterji iz  Poljske, Češke, Madžarske, Hrvaške, Romunije in Bolgarije.

Na ta način je slovenski trg z električno energijo postal del vseevropske rešitve, v okviru katere lahko dobavitelji električne energije na izjemno enostaven način trgujejo z energijo v celotni Evropski uniji, od Norveške do Bolgarije na eni strani in Portugalske in baltskih držav na drugi. S tem smo postali del vseevropskega trga, v okviru katerega se je v zadnjih 15 mesecih sklenilo prek 20 mio poslov, dnevno pa se sklene tudi do 85.000 poslov. Dobaviteljem in trgovskim podjetjem je tako v vsakem trenutku v okviru prostih čezmejnih prenosnih zmogljivosti na voljo celotna likvidnost omenjenih trgov.

Na ta način smo skupaj s partnerji poskrbeli za bistveno izboljšanje likvidnosti segmenta trga znotraj dneva v Sloveniji, ki z rastjo deleža proizvodnje iz obnovljivih virov v evropskem prostoru predstavlja pomemben dejavnik integracije fleksibilne proizvodnje v prenosna omrežja sistemskih operaterjev. Rešitev z minimalno prodajno oz nakupno količino 0,1 MW ter uvedbo 15 minutnih produktov za čezmejno trgovanje pomeni še dodatno vzpodbudo za vključitev na trg tudi manjših akterjev  z električno energijo. Na Elesu ocenjujemo tudi, da bo imela izboljšana likvidnost tega segmenta trga pozitivne učinke tudi na višino stroškov izravnave sistema, ki jih danes preko dobaviteljev električne energije plačujejo končni odjemalci.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji