Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Ločitev evropske interkonekcije na sinhronem območju celinske Evrope urejena

Sinhrono območje celinske Evrope je bilo danes med 14.05 in 15.08, razdeljeno na dve ločeni omrežni regiji.

Območje v jugovzhodni regiji medsebojno povezanega omrežja je bilo v tem času ločeno od ostale celinske Evrope. Začasni padec frekvence je znašal približno 250 mHz. Usklajeni ukrepi in takojšen odziv operaterjev prenosnih sistemov Evrope so zagotovili, da v večini evropskih držav stabilnost sistema ni bila okrnjena.

Trenutno poteka preiskava, nadaljnje informacije posredujemo v prihodnjem tednu.