Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Imenovana dva nova člana ter predsednik Nadzornega sveta ELES

Vlada Republike Slovenije je na 75. redni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta (NS) družbe ELES. Za nova člana šestčlanskega NS sta bila imenovana Žarko Furman in Emil Kumer. Člani so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.

Za predsednika NS je bil na konstitutivni seji NS ELES 17. maja 2021 imenovan Žarko Furman. Kot člani ostajajo mag. Valentin Hajdinjak, mag. Andrej Valentinčič ter predstavnika zaposlenih Andrej Semprimožnik in Simon Volk.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji