Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Družba ELES prejemnik treh Častnih listin Instituta »Jožef Stefan«

Institut »Jožef Stefan« (IJS) je na tradicionalnih Dnevih Jožefa Stefana, ki potekajo od leta 1993, družbi ELES, mag. Urošu Salobirju, direktorju področja za strateške inovacije ELES, ter dr. Janku Kosmaču, vodji Službe za procesne sisteme ELES podelil Častno listino za uspešno poslovno partnerstvo pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj Instituta v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini.

Leta 2018 se je na pobudo družbe ELES sodelovanje na področju preprečevanja žledenja na faznih vodnikih razširilo na reševanje izzivov povezanih z dinamičnim termičnim ocenjevanjem prenosne zmogljivosti nadzemnih vodov. Strokovnjaki Odseka za komunikacijske sisteme IJS so v sodelovanju z družbo ELES najprej izdelali modul za izračun minimalnih obratovalni tokov za vzdrževanje temperature površine vodnika nad lediščem. Drugi modul, ki je bil razvit v sodelovanju z Elektroinštitutom Milan Vidmar, pa omogoča izračun dopustnih tokovnih obremenitev vodnika. Oba modula sta v redni uporabi, dosegata visoko zanesljivost in industrijski nivo uporabe ter tako predstavljata proizvod, ki ga je mogoče tržiti v mednarodnem okviru. Programska oprema za klasični DTR izračun je bila leta 2018 integrirana v paket DiTeR, ki je zmagal na razpisu družbe ELES za operativno dinamično ocenjevanje slovenskega prenosnega omrežja.

Ugledno priznanje sta med nagrajenimi posamezniki iz družbe ELES prejela dr. Janko Kosmač, vodja Službe za procesne sisteme ter mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije. V uvodni predstavitvi sodelovanja je mag. Uroš Salobir pojasnil, da je povezovanje z Inštitutom »Jožef Stefan« izrednega pomena še posebej zaradi doseganja t.i. točke inovacijskega delovanja, pri kateri so inovacije usmerjene predvsem v neposredne učinke in uresničitev vizije na področju energetike. Dr. Janko Kosmač je v nadaljevanju izpostavil, da je začetno sodelovanje temeljilo na ideji, da se obremenitev daljnovoda izkoristi za preprečevanje žledenja na daljnovodnih vrveh ter naknadno razširitev ideje na področje ohlajanja vodnika v širokem področju vetrovnih razmer s poudarkom na področju, kjer dominira naravna konvekcija. Strokovnjaki IJS so za to področje izdelali poseben numerični model, katerega pravilnost delovanja je bila potrjena tudi z laboratorijskimi meritvami.

Častno listino je v imenu družbe ELES prevzel dr. Uroš Kerin, pomočnik direktorja področja za upravljanje s sredstvi in projekti ELES, ter vodja Sveta za raziskovalno in znanstveno dejavnost. V predstavitvenem nagovoru je poudaril, da si družba ELES želi v sodelovanju z vsemi deležniki zgraditi med znanostjo in gospodarstvom trdne povezave, ki bi še naprej motivirale in spodbujale obojestranski prenos in izmenjavo znanj. 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji