Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Celinski evropski sistemski operaterji prenosnega omrežja so potrdili tehnične predpogoje za postopno odprtje trgovanja električne energije z Ukrajino

Sistemski operaterji prenosnega omrežja na področju celinske Evrope so se 7. junija odločili, da bodo pozitivno obravnavali zahtevo Ukrenerga in potrdili ključne pogoje, ki bodo, ko bodo izpolnjeni, omogočili postopno odpiranje trgovanja električne energije z Ukrajino.

Ukrenergo in sistemski operaterji prenosnega omrežja na področju celinske Evrope bodo sodelovali pri izvajanju teh pogojev. Popolno izvajanje omenjenih tehničnih pogojev je potrebno za zagotovitev varnosti in stabilnosti razširjenega elektroenergetskega sistema.

Sistemski operaterji prenosnega omrežja celinske Evrope se zahvaljujejo Evropski komisiji in Energetski skupnosti za njuno podporo in so ponovno pohvalili Ukrenergo za vzdrževanje ter obnovo ukrajinskega prenosnega elektroenergetskega sistema kljub vojni, in hkrati za izboljšanje pogojev, potrebih za komercialno izmenjavo.

Skupaj z dobrodošlico Ukrenergu kot opazovalnemu članu v ENTSO-E in praktično podporo, ki jo zagotavljajo evropski operaterji prenosnih omrežij za rekonstrukcijo omrežja, je pristop k postopnemu ponovnemu vzpostavljanju komercialne izmenjave električne energije še ena pomembna gesta solidarnosti, ki krepi sodelovanje evropskih operaterjev prenosnega omrežja z Ukrajino.
 

Opombe

O sinhronizaciji v sili 

Po nujni zahtevi Ukrenerga in Moldavije za sinhronizacijo v sili so se operaterji prenosnih omrežij celinske Evrope dogovorili, da bodo 16. marca 2022 začeli poskusno sinhronizacijo celinskega evropskega elektroenergetskega sistema z elektroenergetskima sistemoma Ukrajine in Moldavije. Ta pospešitev projekta sinhronizacije z Ukrajino in Moldavijo, ki poteka od leta 2017, je bila mogoča zaradi predhodnih izvedenih študij in sprejetja ukrepov za zmanjšanje tveganj. Ta vključujejo omejevanje pretokov električne energije med Ukrajino in sosednjimi državami s preprečevanjem trgovine z električno energijo prek povezav z Ukrajino. Konec aprila je Ukrenergo poslal zahtevo TSO-jem celinske Evrope, da dovolijo trgovanje z električno energijo med Ukrajino in sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Sedmega junija so se operaterji prenosnega omrežja celinske Evrope odločili pozitivno podpreti to zahtevo in potrditi ključne pogoje, ki jih je treba izpolniti za postopno odpiranje komercialnih borz električne energije na povezavah z Ukrajino.

Operaterji prenosnih sistemov celinske Evrope sedaj podpirajo stabilnost ukrajinsko-moldavskega elektroenergetskega sistema po pozitivni analizi, ki je potrdila, da je sinhronizacija v sili tehnično izvedljiva skupaj s številnimi ukrepi za zagotovitev varnih elektroenergetskih sistemov.

O sinhronem območju celinske Evrope
Operaterji prenosnih sistemov (TSO) na sinhronem območju celinske Evrope so odgovorni za vzdrževanje frekvence pri 50 Hz z namenom zagotoviti stabilnost sistema. To pomeni, da morajo biti energetski viri in poraba vedno uravnoteženi v sinhronem območju. Območje celinske Evrope združuje naslednje države: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Danska (Zahod), Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Kosovo*, Luksemburg, Črna gora, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica in Turčija.

* Ta poimenovanje ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/99 in mnenjem ICJ o razglasitvi neodvisnosti Kosova. 

O ENTSO-E

ENTSO-E, Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja, je organizacija za sodelovanje evropskih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (TSO). Sistemski operaterji prenosnega omrežja, ki predstavljajo 39 članov in prihajajo iz 35 držav, je odgovornih za varno in usklajeno delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, največjega medsebojno povezanega električnega omrežja na svetu. Poleg svoje osrednje, zgodovinske vloge pri tehničnem sodelovanju je ENTSO-E tudi skupni glas sistemskih operaterjev prenosnega omrežja.

Kontakt za medije

Vse medijske poizvedbe lahko pošljete na: media@entsoe.eu.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji