Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Elesov projekt SINCRO.GRID prejel nagrado Energy Globe

Družba ELES je za uspešno izvedbo mednarodnega projekta SINCRO.GRID prejela nacionalno nagrado Energy Globe, ki jo za izjemne dosežke na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja že dvajset let podeljuje mednarodna Fundacija Energy Globe. Energy Globe je danes ena najbolj priznanih okoljskih nagrad na svetu. ELES je s tem znova dokazal, da zmore najti rešitve za najzahtevnejše izzive zelene preobrazbe.

Projekt SINCRO.GRID na inovativen način integrirala najbolj napredne omrežne infrastrukturne tehnologije in jih nadgrajuje s komponento pametnih omrežij ter tako predstavlja rešitev za boljše vključevanje nestabilnih obnovljivih virov v elektroenergetski sistem. Projekt je izvedel slovensko hrvaški konzorcij, ki sta ga sestavljala oba nacionalna sistemska operaterja prenosnega omrežja, družbi ELES (vodilni partner v konzorciju) in HOPS, ter oba nacionalna operaterja distribucijskega omrežja, družbi SODO (danes ELES) in HEP ODS.

V sklopu projekta so partnerji v slovensko in hrvaško elektroenergetsko omrežje vključili več visoko učinkovitih naprav, kot so denimo kompenzacijske naprave, baterijski hranilniki, sistem za ugotavljanje meja obratovanja in virtualni čezmejni center vodenja, ter z vsemi temi povečali integracijo obnovljivih virov energije na področju Slovenije in Hrvaške. Vse te naprave so omogočile stabilno in zanesljivo obratovanje sistema na višjih napetostnih ravneh, predvsem pa prenos večjih količin energije iz obnovljivih virov, denimo iz vetrnih polj ob jadranski obali ali območij jugovzhodne Evrope, proti srednji, centralni in zahodni Evropi. Naprave so tudi izboljšale nadzor nad obratovanjem omrežja in napetostne razmere v omrežju, pripomogle k zmanjšanju izgub in hkrati največjim trgom v Evropi omogočile dostop do obnovljivih virov iz jugovzhodne Evrope. Projekt SINCRO.GRID je tako neposredno pripomogel pri prenosu več tisoč megavatov električne energije na razdalji več tisoč kilometrov. V sklopu projekta SINCRO.GRID sta tako sistemska operaterja prenosnega omrežja prvič združila moči pri podpori panevropskih pretokov elektrike iz obnovljivih virov od mesta proizvodnje do kraja porabe.

Predstavnik družbe ELES Jernej Majcen je za uspešno izvedbo projekta SINCRO.GRID in njegovega prispevka k zelenemu prehodu v torek, 4. junija, od direktorja Advantage Austria Ljubljana Wilhelma Nesta prejel plaketo nacionalnega zmagovalca nagrade Energy Globe. 

To sicer ni edina mednarodna nagrada, ki jo je prejel projekt SINCRO.GRID. Septembra lani je bil izbran kot najboljši na področju baterijskih hranilnikov in v tej kategoriji prejel mednarodno nagrado Energy Storage Award, ki jih podeljuje Solar Media, izdajatelj spletne strani svetovne industrije za shranjevanje energije Energy-Storage. Projekt je bil prepoznan tudi kot prvi projekt pametnih omrežij skupnega evropskega interesa v EU in je bil (leta 2016) sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF).

Za dodatne informacije se obrnite na Službo za odnose z javnostmi

pr@eles.si

anja.hrescak@eles.si