Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Razpad elektroenergetskega sistema na Balkanu

Danes ob približno 12.30 smo na področju dela hrvaškega, bosansko hercegovskega, črnogorskega in albanskega sistema zabeležili lokalni razpad elektroenergetskega sistema. Izpadlo je več daljnovodnih povezav v teh sistemih in enosmerna povezava med Italijo in Črno Goro, kar je vodilo do razpada sistema. Dogodek ni povzročil težav v delovanju slovenskega elektroenergetskega sistema.

Preostali povezani evropski sistemi so ob dogodku zaznali spremembe pretokov moči in zvišanje frekvence, ker so izpadli deli sistema pred dogodkom uvažali večjo količino električne energije. Sistemski operaterji, ki so bili udeleženi v razpadu, so takoj pričeli s postopki vzpostavitve normalnega obratovanja.

Zaradi razsežnosti dogodka bo ENTSO-E uvedel preiskavo in poiskal natančen vzrok za nastanek dogodka, definiral vrstni red izpadov, pa tudi pravilnost ukrepov. Na podlagi ugotovitev bo pripravil predlog izboljšav, ki bodo vključene med pravila delovanja povezanih evropskih sistemov.