VESTI IZ SVETA ELESA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lectus magna, dictum eu nisl vitae, accumsan dapibus diam. Vestibulum consequat quam quis neque vestibulum venenatis. Nullam at euismod lectus, vitae elementum ex.

27.10.2020 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja obvešča, da so objavljena nova Pravila dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES (z dne 26.10.2020). Nova pravila stopijo v veljavo 30 dni od dneva objave.   Read More

22.10.2020 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, objavlja koledar dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES v letu 2021.  Read More

30.06.2020 | Sistemske storitve

Uspešen pričetek dnevnih avkcij za FCR s 4-urnimi produkti v D-1. Read More

17.06.2020 | Sistemske storitve

Vse deležnike obveščamo, da bomo operaterji prenosnih sistemov (OPS) 13. 7. 2020 organizirali javno spletno delavnico, kjer bomo predstavili aktivnosti, ki jih vodimo v okviru implementacije skupnih evropskih izravnalnih platform za rRPF in aRPF. Cilj je pridobiti povratne informacije s strani deležnikov, ki jih bomo OPS uporabili pri nadaljnjem razvoju MARI in PICASSO projekta.Za udeležbo na delavnice je zahtevana registracija.Več informacij je na voljo na spletni strani združenja ... Read More

09.06.2020 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja rezultate Dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023 izvedene v torek, 9. 6. 2020. Rezultati Dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023 Read More

05.06.2020 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da med 05. 06. 2020 in 06. 07. 2020 poteka javna obravnava spremenjenih in dopolnjenih Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (Pogoji za PSI). V okviru javne obravnave so udeleženci trga vabljeni, da podajo svoje pripombe in komentarje na objavljene Pogoje za PSI.V grobem jih povzema razširjen povzetek sprememb, ki pa ni predmet javne obravnave. V ta namen smo za lažji pregled pripravili tudi ... Read More

11.05.2020 | Sistemske storitve

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu s Pravili za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023 oddajo prijavo na Dražbo za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023.ELES bo izmed udeležencev dražbe izbral najugodnejše dobavitelje, in sicer tako, da bo v sodelovanju z BSP Energetska Borza, d.o.o. preko Euro Market trading platforme izvedel dražbo, predmet katere bodo naslednji produkti: produkt p... Read More

28.02.2020 | Sistemske storitve

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil  čas zaprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Closure Time, GCT)  za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 04. 2020 naprej. Čas zaprtja zbiranja ponudb bo za obe storitvi ob H-2 (dve uri pred začetkom dobave).  Read More

31.12.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, h katerim je Svet Agencije za Energijo na svoji 65. redni seji, 18. 12. 2019 izdal soglasje 112-13/2018-37/203.  Pravila in pogoji o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELESV primeru vprašanj smo vam na voljo za dodatna pojas... Read More

02.12.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu s Pogoji OPS objavlja koledar mesečnih dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES v letu 2020.   Read More

Page 5 of 18 << 34[5]67 >>