Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Analiza končnih cen električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU

Predstavljamo dokument Analiza končnih cene električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU, ki ga je pripravil direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.

Predstavljamo dokument Analiza končnih cene električne energije v Sloveniji v letu 2023 v primerjavi z državami, članicami EU, ki ga je pripravil direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar.

Opozarjamo na napaki in podajamo pravilno razlago dobljenih rezultatov:

Napačen zapis v šesti in sedmi vrstici: Cene za gospodinjske odjemalce so bile za 48,5 % nižje od povprečja EU, za 113,32 % nižje kot v Nemčiji in za 18,73 % nižje, kot je znašalo povprečje sosednjih držav.

Pravilno se glasi: cene za gospodinjske odjemalce so bile v EU za 48,5 % višje, v Nemčiji za 113,32 % višje, v sosednjih državah pa za 18,73 % višje kot v RS.

Napačen zapis v deseti do dvanajsti vrstici: »Zaradi vladnih ukrepov so imeli našteti odjemalci za 14 odstotkov nižje cene električne kot je povprečje EU27, za 24 odstotkov nižje kot v Nemčiji in za 29 odstotkov nižje, kot je povprečje v naših sosednjih državah.

Pravilno se glasi: »Za te odjemalci so bile cene v EU27 višje za 14 %, v Nemčiji višje za 24 %, povprečje sosednjih držav je bilo višje za 29 %. Vse to je v večji meri rezultat vladnih ukrepov.

mervar_analizakoncihcenelektričneenergijeleto2023EUvprimerjavizRS.pdf

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji