Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Javno povabilo za nakup avtomatske rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019

ELES, d.o.o. vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo prijavo za priznanje tehnične sposobnosti in na podlagi uspešne kvalifikacije sodelujejo na pogajanjih za nakup električne energije in rezerve delovne moči, ki jo ELES potrebuje za izvajanje avtomatske rezerve za povrnitev frekvence.

Ponudniki skladno s pravili oddajo prijavo s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, ali osebno v vložišču naročnika v 3. nadstropju stavbe. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do 8. 10. 2018 do 9.00 ure.

Uradne ure vložišča so od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro.

Za dodatne informacije lahko pokličite na telefonsko številko +386 1 474 2644,  g. Kožar Vincenc ali pišete na naslov vincenc.kozar@eles.si.

 

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji