Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Objava rezultatov pogajanj za sistemske rezerve 2019

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, je izvedel dražbe za nakup ročne rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 230 MW ter izvedel pogajanja za nakup avtomatske rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 60 MW.

Na podlagi prejetih ponudb je v postopku dražb in pogajanj s ponudniki ELES sprejel ponudbe na podlagi katerih so bile določene naslednje cene:

 1. za ročno rezervo za povrnitev frekvence:
 • je povprečna utežena cena rezervacije moči 5,66 EUR/MW/uro;
 • je povprečna utežena cena energije 293,10 EUR/MWh.

 

 1. za negativno ročno rezervo za povrnitev frekvence:
 • je povprečna utežena cena rezervacije moči 5,91 EUR/MW/uro;
 • je povprečna utežena cena energije -196,75 EUR/MWh.

 

 1. za avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence za pozitivno smer izravnave:
 • je povprečna utežena cena rezervacije moči 9,05 EUR/MW/uro;
 • je povprečna utežena cena energije 145,02 EUR/MWh.

 

 1. za avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence za negativno smer izravnave:
 • je povprečna utežena cena rezervacije moči 9,02 EUR/MW/uro;
 • je povprečna utežena cena energije -32,67 EUR/MWh.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji