Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Javna dražba za mesečni nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019

ELES, d.o.o. objavlja pravila sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje vloge za pridobitev statusa kvalificirani ponudnik. V kolikor ponudnik želi sodelovati že na dražbi za mesec januar 2019, mora njegova vloga prispeti na ELES najkasneje do 11.12.2018 do 10.00 ure.

Ponudniki skladno s pravili dražbe oddajo vlogo s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, ali osebno v vložišču naročnika. Uradne ure vložišča so od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro.

V nadaljevanju ELES, d.o.o. objavlja koledar mesečnih dražb za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence (rRPF) v prvem četrtletju 2019. Predmet dražbe je nakup 20 MWh/h električne energije za posamezno mesečno obdobje od 00:00 ure prvega dne do 24:00 ure zadnjega dne v mesecu.

KOLEDAR MESEČNIH DRAŽB

Predmet dražbe Obdobje dobave Datum dražbe Količina MWh/uro Ura
pozitivna rRPF Januar 2019 18.12.2018 20 od 9:00 do 10:00
pozitivna rRPF Februar 2019 24.01.2019 20 od 9:00 do 10:00
pozitivna rRPF Marec 2019 21.02.2019 20 od 9:00 do 10:00

Dražbe bodo potekale skladno s pravili sodelovanja na mesečnih dražbah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019 objavljenih na spletnih straneh Elesa.

ELES bo dražbe izvajal v sodelovanju z energetsko borzo BSP. V kolikor bi kvalificirani ponudnik želel pred izvedbo dražbe testirati v simulacijskem okolju, naj to sporoči vsaj 4 (štiri) delovne dni pred izvedbo dražbe na naslov trading@bsp-southpool.com.

Za dodatne informacije lahko pokličite na telefonsko številko +386 1 474 2644,  g. Kožar Vincenc ali pišete na naslov vincenc.kozar@eles.si.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji