Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Spremenjen čas odprtja (GOT) zbiranja ponudb za izravnalno energijo za aRPF ter rRPF

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil čas odprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Opening Time, GOT) za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 01. 2020 naprej. Čas odprtja zbiranja ponudb bo za obe storitvi ob 6:00 v dnevu D-1.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji